WM magazín 03/2024

Tištěné číslo vychází 19.3.2024. Časopis WM magazín vychází pro předplatitele v tisku každý měsíc. Tisk časopisu je financován z  předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme.

Předplatné →

WM magazín č. 03/2024 – obsah

40 stran

Neuvěřitelný příběh. Evropa v době ledové. Náboženství a spiritualita. Cesty životodárné vody. Lidské bytosti si samy . způsobují choroby. Kacíře přece také upalovali … Odické univerzum. Země pod námi se rozšiřuje. Skleníkový efekt atmosféry je omyl. Oxid uhličitý nemůže způsobit globální oteplování. Breza – po stopách Slovanů.

Časopis WM magazín č. 03/2024 ke stažení v našem eshopu: eshop-wm.cz  zde →

Neuvěřitelný příběh

Příčina rakoviny byla odhalena už počátkem třicátých let minulého století. Je jí mini bakterie či „částečka“ o velikosti viru, která svou přítomností přiměje buňky stát se zhoubnými. Pak začnou formovat nádory. Tento rakovinový mikroorganismus či částečku, její brilantní objevitel pojmenoval zkratkou BX (bacillus „X“). Vědcem, o němž je zde řeč, byl Royal Raymond Rife … Pokud jste pozorně přečetli celý článek, pak je vám jasné, že jemné elektrické harmonické frekvence nemůžou nahradit Rifeho „paprskomet“. Takové frekvence (zappingu) nemají prakticky žádný účinek a jsou bezcenné. Kdo používá „zappovací“ zařízení bude asi hodně zklamaný.

Obsah článku: Elektromedicína, vědecká disciplína budoucnosti. Jak to fungovalo. Rifeho „světelný“ paprskomet. Hloupá rozhodnutí a naděje.

Evropa v době ledové

Nyní máme vzácnou příležitost dotknout se stop našich předků. Z několika dostupných objevů a informací můžeme seskládat mozaiku. Mozaiku, která dělá z Bosny mezinárodní archeologický šperk. Roky studií genetických typů nás nutí přepsat historii lidstva. Dějiny slovanských zemí se tímto zásadně mění. Haplotypy všech Slovanů jsou zcela odlišné a mladší. Přesto se dodnes můžete v učebnicích dějepisu dočíst, že migrace slovanských kmenů probíhala z polské oblasti směrem na jih Evropy, na Balkán. Podíváme-li se zpět v čase mnohem dále, pak si uvědomíme, že původní migrační tok probíhal opačně. Střední a severní část Evropy byla „obydlována“ směrem od Jaderského moře, do Německa, Polska a Skandinávie.

Obsah článku: Revoluce v DNA. Počátek všeho hledejme na jihu Evropy. Mimo jiné … Příběh Ilyrů.

Náboženství a spiritualita

Jeden učený muž byl požádán, aby vysvětlil rozdíl mezi náboženstvím a spiritualitou. Jeho odpověď byla hlubokomyslná. Nejsme lidské bytosti prožívající spirituální zkušenost. Jsme spirituální bytosti prožívající lidskou zkušenost.

Cesty životodárné vody

Tento článek pojednává o Viktoru Schaubergerovi, velmi sečtělém, ale formálně nevzdělaném muži, který většinu svého života strávil pozorováním a učením se od přírody. Jeho hluboké pohledy a aplikace jsou ve své jednoduchosti tak nádherné, tak harmonické s přírodou, že jeho práce a myšlenky si zaslouží větší uznání. Naše planeta opravdu volá po vynálezech založených na biotechnologii, jako například Schaubergerově, aby se staly normou pro naši průmyslovou ekonomiku.

Obsah článku: Vodní vířivé proudy. Nevyzrálá voda. Úpadek řek a potoků. Vynálezy Viktora Schaubergera. Biotechnologie. Energie ze vzduchu a vody. Letecký vířivý motor. Létající talíře. Atomová energie. Zemní elektřina. Záporná membrána. Spirálovitý pluh. Rozvody vody. Alternativní zdroj energie. Viktor Schauberger.

Lidské bytosti si samy způsobují choroby

Co se týká zdraví, pak ten, kdo vás nejvíce ohrožuje, jste vy sami. Neexistují žádné zázračné léčby. Nejsou žádné kouzelné pilulky, které by vás přes noc postavily na nohy. Dobré zdraví vyžaduje ukázněnost. Abyste byli sami sobě lékařem, nemusíte navštěvovat zdravotní školu. Je potřeba jen znát své tělo a sladit se s ním.

Obsah článku: Lidé si dál otravují svá těla zahnívající potravou. Zmatek kolem nemocí. Je iluzorní, pokud příznaky nemoci ustupují správným směrem. Jediná příčina nemocí. Absurdní divadlo. Lidé umírají na předávkování.

Kacíře přece také upalovali …

Říká se, že věda slouží hledání pravdy, ale krutou skutečností je, že ti, jejichž názory se střetávají se zavedenými teoriemi, jsou nezřídka vystaveni zesměšňování, nedostanou finance na výzkum a je jim bráněno v publikování.

Obsah článku: Čistota vědy a disidenti. Svoboda zkoumání. Zneužití vědy.

Odické univerzum 1

Vyprávěné z prvopočátků výzkumu mimořádných schopností senzibilů a tajemné kosmické energie nazývané ódem. 1. Senzitivní lidé. Příklady z každodenního života.

Obsah článku: Modrá a žlutá. Zrcadlo. Bezohlednost. Poloha při spaní. Odpor k jídlu. Citlivost na kontakt. Souvislosti a dva typy lidí.

Země pod námi se rozšiřuje!

Zahřívání podloží, vznik magnetického pole, tvorba vody a uhlovodíků, energie sopek, pokles půdy, kalendářní reformy a zpomalení rotace naší planety – všechny tyto procesy jsou vzájemně provázány a vysvětlitelné. Čím blíže je teorie pravdě, tím více faktů vysvětluje.

Obsah článku: Hry na geologii. Skutečné jádro Země. Obsah kyslíku v atmosféře. Nové argumenty. Budoucnost je ve vodíkové energii.

Skleníkový efekt atmosféry je omyl

Dnešný vedci vysvetľujú skleníkový efekt atmosféry absorpciou žiarenia, čo je omyl. Teplo vzniká iba pri chemických reakciách a pri trení. Žiarenie dokáže molekuly iba rozkmitať. Aby sa kmitajúce molekuly začali zohrievať, musí medzi nimi dochádzať k treniu. Molekuly látok v plynnom skupenstve sú od seba príliš ďaleko, aby došlo medzi nimi k treniu a tým k vzniku tepla.

Obsah článku: Atmosféra sa zohrieva od teplého zemského povrchu. Povrchová teplota zemského povrchu. Absorpcia žiarenia. Atmosféra Marsu. Hrúbka a hustota atmosféry. Rýchlosť a sila vetra. Atmosféra a prvá umelá družica. Skleníkové plyny.

Oxid uhličitý nemůže způsobit globální oteplování

Oceán obsahuje 1 500 000 000 000 000 000 000 litrů vody! K jeho zahřátí, i když jen v malém množství, by bylo potřeba ohromující množství energie. Chcete-li jej například zahřát pouze o 1 °C, je zapotřebí ohromujících 6 000 000 000 000 000 000 000 000 joulů energie. Všem uhelným, jaderným, plynovým, vodním, větrným a solárním elektrárnám dohromady by trval ohřev oceánu o 1 °C dlouhých 32 000 let! Sotva uběhne den, aniž bychom nebyli varováni před hrozbou vzestupu hladiny moří důsledkem globálního oteplování.

Obsah článku: Pokud vzduch neobsahuje dostatek energie. Proč připisujeme zahřívání oceánů oxidu uhličitému, když je tu mnohem jasnější viník?

Breza – po stopách Slovanů

Nové archeologické nálezy dokazují, že ve střední Bosně existoval intenzivní život po tisíce let. Uhelné doly skrývají dávný fascinující příběh. Místní obyvatelé vyprávějí o starých cestách a kamenných sloupech s kovovými prstenci pro kotvící lodě. Tehdy existovaly vyspělé civilizace a lidé, kteří znali písmo, polohy hvězd a kosmické zákony. Stavěli velká města s dokonalou organizací a urbanistikou, měli precizně opracovat kámen. Pak se stalo něco hrozného. Bohužel, Slovanské období nezanechalo tak významnou stopu jako Římané.

Obsah článku: Města kolem řek. Kam vstoupila noha Římana, vše zničila. Romanizace Slovanů. Prastaré silnice. Obelisk a rytiny pyramid. Přístavy vysoko v horách. Geologická exkurze. Megalit na křídové vrstvě? Nová geologie a svědectví o národu, jehož sláva dotýká se hvězd.

Časopis WM magazín č. 03/2024 ke stažení v našem www.eshop-wm.cz  zde →

Předplatné tištěné verze časopisu WM magazín →

Regenračné centrum