WM magazín č. 255 (3-2023)

Tištěné číslo vyšlo 21.2.2023. Časopis WM magazín vychází pro předplatitele v tisku každý měsíc. Tisk časopisu je financován z  předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme.

Předplatné časopisu WM magazín → Tel: +420 777 770 609; jirimatejka@wmmagazin.cz

WM magazín č. 255 obsah (3-2023)

40. stran

 • Tajemství bosenských pyramid
 • Stav krve o nás hodně vypovídá
 • Otrava z nedostatku kyslíku a překyselení
 • Stádo povolných idiotů
 • Tunel a smrt
 • Svědectví doby – o Slovanech úplně jinak
 • Objev zlata v Srbsku a zlatý kříž
 • Býčí skála – legenda o bílém býkovi
 • Kombucha – biotesty
 • Přestaňte číst hloupé knihy
 • O zdraví toho víme málo
 • Placebo vítězí nad léky

Tajemství bosenských pyramid (2. stránky)

Dr. Osmanagich přednášel v Černé Hoře u Brna. Lidé z Visoka se diví, proč každoročně do tohoto města ve střední Bosně přijíždí stovky aut, dodávek a autobusů z Česka. Proč tisíce Čechů spí v pronajatých apartmánech, bungalovech, hotelových pokojích a proč se v ulicích Vísoka ozývá čeština? Dr. Osmanagič přesvědčivě vysvětlil, proč „téměř vše, co nás učí o dávné minulosti, je špatně“. Svět minulosti byl světem pyramid. Staré paradigma se hroutí, rodí se nové. S přednášky vznikl filmový záznam – film na USB

Stav krve o nás hodně vypovídá (5. stránek)

Srdce nám pumpuje krev do celého těla. Ta je pak rozváděna cévami a přináší do orgánů kyslík a živiny, díky nimž pak orgány fungují. Naopak zase zpět odvádí odpadní látky a oxid uhličitý. Pokud dojde ke snížení průtoky krve, nastávají zdravotní problémy. Pokud nejsou cévy čisté a zdravé, vznikají zdravotní problémy. Paraziti – mýdla, šampony a čistící prostředky obsahují benzen a propylacohol, který urychluje množení mikroskopických vajíček parazitů v našich tělech.

Obsah článku: Nedostatečně prokrvené a cévy. Stav krve a okysličení jsou důležité. Ruloformy a nezdravá krev. Paraziti v krvi. Jak si mohu zprůchodnit cévy a okysličit krev? Mýty o nadváze.

Otrava z nedostatku kyslíku a překyselení (1. stránka)

Tělo v podstatě nepřetržitě bojuje o udržení pH krve, které je pro něj smrtelně důležité. Proto pH moči vylučované v ledvinách poměrně rychle kolísá podle momentální situace v těle, pH moči zadržované močovým měchýřem je pak zprůměrováním toho, co se vylučovalo ledvinami od předchozího vyprázdnění močového měchýře.

Stádo povolných idiotů (98. stránek)

Žijeme v paradoxu informační společnosti, která má sice k dispozici záplavu zpráv a dat o svém stavu, o hrozbách i možnostech, ale přesto neví, jak a kudy dál, a zdá se, že si s gustem řeže pod sebou větev. Kamenem úrazu bude zřejmě to, že v záplavě informací neumíme plavat. Jak třídíte informace? Je to emočně logický klíč, který je odrazem morálních, etických a mravních principů společnosti, jíž jste členem. A tato společnost je zahlcena neodpovědností, spotřebou, ovládáním, terorizováním a podobně.

Obsah článku: Každý sám za sebe. Superclass je 7000 lidí, kteří řídí tuto společnost. Agentura pro léčivé přípravky EMA je z 86 procent financována farmaceutickými firmami. Lidé nechtějí přemýšlet. Atmosféra čarodějnických procesů proti nevinným lidem. Dneska by Alberta Einsteina odsoudili jako podvodníka, hoaxera a nevědce.

Tunel a smrt (2. stránky)

Na základě velkého počtu případových studií vyvodil Dr. Moody překvapivé závěry. Události blízké smrti (NDE) jsou vizuální a verbální zážitky, které zažívají lidé, kteří byli oživeni ze stavu klinické smrti v období mezi zastavením a restartem srdce. Navzdory tomu, že zprávy těch, kteří se vrátili ze stavu klinické smrti, přesahují dosavadní poznatky vědy.

Obsah článku: Základní posmrtné vize. Po smrti neztrácíme vědomí, říkají vědci. Vlastní zážitky.

Svědectví doby – o Slovanech úplně jinak (3. stránky)

Mnozí představitelé vědy, kteří si studiem historických pramenů o minulosti vytvořili „vyhraněné představy“ (což skutečnému vědci nepřísluší), považují každý jiný výsledek, vycházející z lidových pramenů a popírající jejich „závěry“, za nepřijatelné kacířství. Pro ně a jejich krevní oběh bude možná lépe, když tento seriál o „praslovanském písmu“ ani nebudou číst. Naproti tomu, nepředpojatým čtenářům dychtivým po nových poznatcích jej můžeme jen vřele doporučit.

Obsah článku: Neznámý jazyk? Slova, která dávají smysl. Obyčejné kolo. Nezájem evropské vědecké komunity. Zvukové hodnoty znaků. První praslovanský slovník. Stopy Slovanů.

Objev zlata v Srbsku a zlatý drak (5. stránek)

Zdá se, že Balkánské země jsou zlatou pokladnicí Evropy. Nejenom v Bosně, ale i v Srbsku bylo objeveno zlato. Oba nedávné nálezy jsou, co se týká obsahu zlata na vytěženou tunu, světově nadprůměrné. Ložisko se nachází nedaleko hory Rtanj, která je považována za bájný pupek světa.

Obsah článku: Zlato v Boru. Zlatý drak: Bor, Lazarev, Felix a Rtanj. Bájný Rtanj. Lazarevský kaňon. Nebeské město.

Býčí skála – legenda o bílém býkovi (2. stránky)

Domnívám se, že legenda o bílém býkovi, který žije v jeskyni Býčí skála, je pravdivá. Lidé při průzkumu jeskyně uviděli ve tmě bílou hlavu zvířete, která se podobá legendárnímu býkovi.

Obsah článku: Legenda o bílém a ohnivém býkovi. Bílý býk. Ohnivý býk. Tajemství Býčí skály.

Kombucha – biotesty (3. stránky)

Provedl jsem testy bioenergie tří kombuchových nápojů zakoupených v obchodu. Přístroj reaguje na živé věci a umí měřit procentuální hodnoty bioenergie živých tvorů, rostlin, vody, potravin, minerálů apod. Výsledky měření tří vzorků kombuchy jsou zajímavé.

Obsah článku: Kombucha. Kombucha koupená v láhvi z obchodu. Měření bioenergie nápoje z kombuchy. Test obyčejné vody s citronem. Test sudového vína.

Přestaňte číst hloupé knihy (4. stránky)

Přestaňte číst hloupé knihy, mluvit s hlupáky a poslouchat špatnou hudbu, všechno vám to zůstane v mozku. Proč komunikace není hlavním úkolem jazyka, proč je pro mozek nebezpečné odkládat práci na poslední chvíli a proč existuje tvrzení, že mozkové buňky nejsou obnovovány…

Obsah článku: Člověkem se rodíme, nebo stáváme? Společný genetický mechanismus pro všechny lidi. Existuje gen paměti? Kde se vzalo vědomí? Proč si mozek pamatuje absolutně všechno? Proč je jazyk záchranou? Kde se v mozku nachází paměť? Je pro mozek nebezpečná velká zátěž? Nervové buňky s obnovují.

O zdraví toho víme málo (2. stránky)

Národ nemůže být zdravý, pokud lidé praktikující medicínu sami o zdraví a výživě vědí jen málo! Američané a s ní i celý západní svět jsou nevzdělaným národem, pokud jde o zdraví a výživu. A nemám tím na mysli jen mezery ve znalostech běžných spotřebitelů. Týká se to i lékařů a „expertů“ na zdraví, kteří mívají až překvapující mezery ve znalostech, jež mohou být označovány jako základní informace o zdraví národa.

Obsah článku: Proč to váš lékař neví. Absolventi lékařských fakult by za péči o zdraví obdrželi nedostatečnou. Nejsem sám, kdo si to myslí.

Placebo vítězí nad léky (2. stránky)

V nedávném odborném článku zaznělo nežádoucí malé tajemství, které by svět farmaceutického průmyslu nejraději udržel v tichosti. Skutečnost je taková: léky jen stěží dokážou vítězit nad placebo efektem a děje se to čím dál tím méně často. Ve skutečnosti bývá zjišťováno, že placebo efekt se u lidí projevuje silněji a pro léky se stává těžkým prokazovat nad ním jakoukoliv nadvládu.

Obsah článku: Neúčinná antidepresiva. Nekorektní testy.

WM magazín č. 255 ke stažení v pdf → 

Poprvé je celý časopis v barvě.

 

Regenračné centrum