Rtanj: Nový objev vstupu do podzemí

Nový objev

Srbští jeskyňáři objevili a poprvé prozkoumali část podzemních chodeb na jihovýchodní straně hory Rtanj. Bájná hora Rtanj (1500 m n. m.) je považována za první pyramidu na světě, a údajně sloužila jako vzor pro další podobné stavby. Dnešní geologové sice tvrdí, že jde o přírodní pyramidu, ale příroda není všemocná.

Než se dostaneme k novému objevu, seznamte se s fakty.

Podivuhodný Rtanj je nejtajemnější místo v Evropě a největší pyramida světa, o které mnozí říkají, že není dostatečně prozkoumána. I když možná nebyla veřejně prozkoumána, jistě ji v tajnosti prozkoumalo mnoho badatelů domácích i z ciziny, kteří jako „obyčejní turisté“ přijíždějí do Srbska.

Hitler na Rtanji

Adolf Hitler projevoval ve své době o Rtanj velký zájem a rozhodně to nebylo kvůli přírodě kolem něj:

  • V roce 1934 navštívil planinu Adolf Hitler, věřil, že mu Rtanjská energie pomůže dobýt celý svět
  • Stavbu kostela na vrcholu financovala i sociálnědemokratická strana Německa
  • Kříž z kostela, který byl na vrcholu hory Rtanj je v dnes Londýně
  • Bylo vyrobeno dalších šest kopií a jsou uchovávány jako ojedinělé relikvie

 Současné výzkumy

Během posledních let byl Rtanj sledovaný výzkumníky s pomocí moderních technologií. Všimli si velmi zvláštních geometrických a jiných pravidelností, které nevypadají jako pouhá hříčka přírody, ale jako dílo vytvořené před mnoha tisíci lety lidskou rukou.

Je známo, že každá egyptská pyramida má vnitřní komory. Například určité komory v Cheopsově pyramidě směřují k souhvězdí Orion, odkud čerpají energii, kterou odvádějí do místností v interiéru. Pyramidy také shromažďují orgonovou energii z podzemních a nadzemních vodních toků.

Podobné je to s bájnou horou Rtanj. Zjistilo se, že uvnitř této hory jsou obrovské podzemní místnosti. Speleologové již našli v podzemí více než 17 významných jeskyní a komor. Bylo zjištěno, že na jižní a severozápadní straně hory, pod vrcholem Šiljak, se nachází 450 metrů vysoká dutina s kosodélníkovým základem. Jeho strany jsou dlouhé 250 a 500 metrů. Tento obrovský podzemní prostor zaujímá stejnou polohu, kde se na již prozkoumaných pyramidách nejčastěji nacházejí rezonanční komory. Hluboko do útrob hory vede vertikální tunel, který se nazývá Komín, odkud proudí mimořádné množství orgonové energie a vystupuje na povrch. Je to pozitivní energie pro lidi a živý svět, a proto je Rtanj známý jako místo, kde se mnozí léčí. Komín má oválný tvar o průměru asi šest metrů a je zasypán od vrcholu v délce asi 110 metrů.

Podle legend bydlel na vrcholu bájný čaroděj, který ovládal celý svět. Jednoho dne se propadlo jeho město i sním do nitra hory. Mohou být podzemní dutiny a otvory vstupy do zaniklého města?

Energie pyramidy Rtanj

Z hlediska energie pyramid jde o klíčovou informaci, která dokazuje, že byly provedeny zásahy k vedení orgonové energie z nižších speleologických objektů Rtanje přes zmíněnou komoru na vrchol hory. Vzhledem k tomu, že orgonová energie nemá žádnou hmotnost, byly tyto otvory uzavřeny.

Geometrie Rtanje

Geometrie Rtanje je ještě zajímavější a plná neobvyklých, ale zjevných zákonů. Nejvýraznějšími vrcholy hory jsou Kusak, Baba a Šiljak, a když jsou spojeny pomyslnou čarou, tvoří trojúhelník, jehož strany jsou pět a šest kilometrů dlouhé. Ze samotného vrcholu Šiljak se oddělují tři větve, které pokrývají dva úhly 105 stupňů a jeden 150 stupňů. Odkud taková zákonnost pochází, ptají se vědci?

Bioenergetická léčba

Tyto výsledky výzkumu jsou uchovávány mimo zraky veřejnosti. Je zcela jasné, že hora s ​​těmito vlastnostmi nemohla vzniknout v důsledku přírodních procesů, ale jde spíše o umělou stavbu vytvořenou pečlivým plánováním jejího tvaru a umístění. Byla postavena v „šerém dávnověku“, nám neznámou technologií. Badatelé zjistil, že na Rtanji dochází k neustálým změnám energetických polí. Vrchol Rtanje – Šiljak převážně pohlcuje energii, zatímco místo „Svetiliste“ na úpatí hory ji vyzařuje. Energie vystupuje z Rtanje vertikálně, ve vysokovibračním spektru, charakteristickém pro bioenergetické léčení.

Nejenom lidé z celého Srbska bájný Rtanj často navštěvují a hledají zde pomoc.

Vstup do podzemí: Jeskyně setkání

Na platu pod vrcholem Rtanje jsem před lety objevil svislý vstup do podzemí. Přístup k díře je složitý, přes kameny, křoviny a popadané stromy. Každý rok díru do podzemí navštěvuji, ale zatím nemám odvahu se do ní spustit. Kolem otvoru existují magnetické a mikrovlnné anomálie. Otvor má průměr asi 4 metry, v hloubce 8 metrů jsou vidět pravidelné bloky odkud díra pokračuje svisle dál do tmy. Z podzemní dutiny neproudí vzduch, proto předpokládám, že jde dnes již o zavalené chodby. Vstup do podzemí se objevil po propadu stropu chodeb, který vytvořil malý kráter. Dnes vidíme jen část možná kdysi rozsáhlého podzemí. Tento vstup je na jižní straně Rtanje a pojmenoval jsem ho „Jeskyně setkání“.

Během let, kdy jezdím pravidelně k bájné hoře Rtanj, jsem prováděl mnoho testů a měření, které zveřejním (možná) později.

Nový jihovýchodní vstup „Jeskyně Věčná záhada“.

Srbští jeskyňáři objevili a poprvé prozkoumali část podzemních chodeb na jihovýchodní straně hory Rtanj. Chodby vedou podle jejich vyjádření do středu hory a pojmenovaly je „Věčná záhada“. Přístup je složitý a vyžaduje speciální vybavení.

Vstup do podzemí nebyl jednoduchý, je nutné postupovat pomocí lan a jištění. Po překonání asi šesti metrů jsme se dostali do podzemních prostor. Stěny a strop jsou z pravidelných vrstev (bloků), které jsou skloněny asi 8 stupňů jihozápadním směrem. Stejný sklon mají stupně na stranách i vrchol Šiljaku (dnešní název hory Rtanj). Ve svitu baterek bylo vidět pokračování chodeb. Tento průzkum jsme prováděli náhodně, na základě informací od místních obyvatel, a nebylo v našich silách ani vybavením, pokračovat dál do středu pyramidy…

Ztracené město

Podle legend bydlel na vrcholu bájné hory Rtanj čaroděj, který ovládal celý svět. Jednoho dne se propadlo jeho město i sním do nitra hory. Mohou být podzemní dutiny a otvory vstupy do zaniklého města?

Domnívám se, že objevené chodby a propady mohou být vstupy spodní části dnešní hory Rtanj, ale nejsou to vstupy do samotného „čarodějova“ města“. Proč?

Nová fakta

Hora Rtanj, tak jak ji vidíme dnes, nevypadá stejně, jak byla v době vládnutí „bájného čaroděje“.

Dnes to jsou pro mě naprosto nové a logické informace, které chyběly k vysvětlení mnoha anomáliím a divům kolem hory Rtanj. Dnes mi to vše dává smysl, proč tam rád jezdím od roku 2015.

Jak to skutečně bylo s horou Rtanj zveřejním v některém dalším čísle časopisu WM magazín.cz, nebo dříve, na nejbližší cestě do Srbska s Novým cestovatelm.cz, pokud se mnou pojedete.

Jiří Matějka

Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

Regenračné centrum