Tajemství jeskyně Býčí skála – legenda o bílém býkovi

Z průzkumu Býčí skály

Býčí skála je jeskyně nacházející se v Moravském krasu, severně od Brna, v Křtinském údolí mezi městem Adamov a městysem Křtiny. Spolu s Barovou jeskyní a Rudickým propadáním tvoří druhý nejdelší jeskynní systém v České republice o celkové délce přesahující 16 kilometrů. Bohužel, jeskyně je pro veřejnost otevřená pouze několik dní v roce.

Vstupní část jeskyně byla navštěvována lidmi již od paleolitu. O jeskyni se traduje řada pověstí, které v sobě nesou pozoruhodnou souvislost s archeologickými nálezy z druhé poloviny 19. století, kdy v ní byla pod náplavami písku a vrstvou kamení objevena soška bronzového býčka. Mohla být dětskou hračkou i božstvem vyžadujícím oběti.

Legenda o bílém a ohnivém býkovi

Vraťme se však k prastarým zkazkám. Hlavní roli v nich hraje býk. Někdy bílý, jindy ohnivý. Míval prý ve skále úkryt, ale čas od času zabloudil k lidským chýším a nahlížel do oken. Pokud byl zrovna v místnosti narozený chlapec, obdaroval ho „býčí“ silou. Někteří odvážlivci býka sledovali – hnala je vidina pokladu, který prý střežil. V jeskynním labyrintu však zabloudili a už je nikdo nikdy nespatřil.

Poslední roky procházím mnoho Česko-slovenských jeskyň. Při nedávném průzkumu jeskyně Býčí skála jsem možná přišel na to, jak mohla vzniknout prastará legenda o bílém či ohnivém býkovi.

Průzkum jeskyně Býčí skála probíhá jen s baterkou, velké osvětlení se zapíná pouze ve dny otevřených dveří. V jeskyni žijí tisíce netopýrů, kteří jsou chráněni.

Na fotce vidíte bílého býka za svitu svítilny.

Bílý býk

Tichem a tmou, jen za svitu svítilny, kráčíme podzemními chodbami. Postup je pomalý, opatrně překračujeme kameny, kam dosáhne světlo vidíme rozeklané stěny a nad hlavou tušíme ve tmě strop. Je slyšet jen náš dech, skoro šeptáme, když na sebe mluvíme. Jeskyně Býčí skála vznikla ve vápenci, dnes zvětral do šedého odstínu. Přibližně v polovině cesty jsem ve stěně uviděl jasně zřetelný bílý útvar, který na první pohled připomíná býka. Ve černé tmě, osvícený svítilnou, byl jasně zřetelný. V ten moment jsem si vzpomněl na legendu o bílém býkovi.

Domnívám se, že legenda o bílém býkovi, který žije v jeskyni Býčí skála, je pravdivá. Lidé při průzkumu jeskyně uviděli ve tmě bílou hlavu zvířete, která se podobá legendárnímu býkovi.

Na fotce vidíte ohnivého býka za svitu pochodně.

Ohnivý býk

V jeskyni Býčí skála existuje světle bílý útvar, který se podobá hlavě býka. Profil lebky a čenich jsou velmi podobné bronzové sošce, kterou zde objevili v 19. století bratranci Gustav a Arnošt Felklovi.

Provedl jsem druhý pokus projít jeskyni s pochodní. Výsledek byl překvapující. Záře pochodně zbarvila původně bílou hlavu býka do ohnivých barev. Legenda o ohnivém býkovi může mít původ z prvních návštěv pravěkých lidí jeskyně Býčí skála, kteří si svítili pochodněmi. Takto mohla skutečně vzniknou prastará legenda o ohnivém (později bílém) býkovi.

Soška bronzového býčka

Nalezená soška bronzového býka je přes 11 centimetrů vysoká a 10 centimetrů dlouhá. Odborníci tvrdí, že artefakt se vztyčenou hlavou a prázdnými očními důlky pochází z vrcholové umělecké tvorby doby halštatské (7. století př. n. l. a končí kolem roku 450 př. n. l.). Soška býka má na lopatkách a na čele zasazené železné trojúhelníky, které patří k nejstarším spirituálním symbolům. Věda ale tvrdí, že jeskyně Býčí skála byla obývána od paleolitu (před 2.500.000 až 8.000 lety) – zase to žádnými důkazy podložené vymyšlené datování….

Domnívám se, že bronzová soška nalezená v jeskyni Býčí skála byla vyrobena snad „halštaty“, na základě prastarých legend o ohnivém (bílém) býkovi, který je v jeskyni do dnes vidět.

Tajemství Býčí skály

Vypráví se, že za temných nocí jeskyně z ničeho nic vzplane a z hlubin se ozývá úpěnlivý pláč a křik. Navíc prý kolem skály pochodují zástupy kostlivců. Ani to však není všechno. Celé generace lidových vypravěčů si předávaly příběh, jak do jeskyně vstoupil průvod bohatě oblečených a šperky ozdobených cizinců a už z ní nevyšel. V čele družiny prý kráčel bílý býk!

Taktéž kolují zvěsti, že vždy o půlnoci před velkou povodní se skála rozzářila ohněm a na jejím vršku začal bučet bílý býk. Dokonce i někteří ze současných speleologů jsou přesvědčeni, že v podzemních chodbách Býčí skály spatřili planoucí stvoření podobné býku.

Musím čtenáře upozornit na zajímavý fakt: Hlava bílého býka se nachází jen pár metrů od místa, kde byl nedávno objevený nápis, který se dodnes nepodařilo rozluštit. O záhadném písmu, které připomíná proto-slovanské lineární písmo se dočte v některém dalším čísle časopisu WM magazín.

Poznámka: Já osobně bych začal hledat kolem hlavy bílého býka a nápisů … V dalších číslech zveřejním jiná tajemství Býčí skály; podivné zvuky, pravidelné bloky a brána do jiných světů?

Jiří Matějka

Články z našich průzkumů najdete v měsíčníku WM magazín, který si můžete výhodně předplatit → zde, případně zakoupit jeho digitální verzi (a podpořit tím jeho další tvorbu v nelehké době) → zde.

 

 

Regenračné centrum