Vydavatel

Jiří Matějka, Čtvrtky 702, 768 21 Kvasice, IČ: 14636034
Tel: +420 777 770 609, E-mail: redakce@wmmagazin.cz