Úprava obyčejné vody

Voda je tekutina, bez které by život nemohl existovat. Energetických impulsů schopných měnit strukturu vody je celá řada. Světlo jako elektromagnetické vlnění, akustická energie, teplota, tlak, kinetická energie a nově jsou to elektromagnetické pulsy. Provedli jsme pokus.

Polarita vody

Chemický vzorec vody je H20, což znamená, že obsahuje dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku. Vodíkové atomy sestávají pouze z jednoho elektronu, zatímco atom kyslíku má 6 valenčních elektronů. Protože kyslík má ve svém valenčním obalu 6 elektronů, sdílí elektron s každým atomem vodíku. Tímto způsobem jsou ve 2 orbitech ponechány 4 nespojené elektrony. Tyto propojené a nespojené elektronové páry kolem kyslíku mají tvar čtyřstěnného krystalu. Podobný tvar má křemíkový krystal SiO2, který se používá pro přenos informací.

Oba atomy kyslíku a vodíku mají různou elektronegativitu (vodík 2,1, kyslík 3,5). Kyslík je více elektronegativní než vodík, proto se hustota elektronů posouvá směrem ke kyslíku. To je důvod proč je voda citlivá na elektromagnetické pulzní oscilace.

Ovlivňování vlastností vody

Voda je životně důležitá tekutina, která má unikátní vlastnosti, dané svým prostorovým uspořádáním. Tekutina je také krev, déšť, míza stromů, nebo šťávy z plodů. Život na naší planetě je přirozeně nastaven na harmonickou elektromagnetickou pulzní frekvenci 7,8 Hz. Lidské tělo obsahuje 70% tekutin. Moderní způsob života tuto přirozenou frekvenci zvyšuje (mobily, wifi, stress, disharmonie bytí), tím se mění vlastnost „tekutin“i nás samotných. Existují různé způsoby jak vodu a tekutiny přirozeně zharmonizovat. Na pár chvil postačí snad jen vlídné slovo, ale síla slova není všelék,nemá potřebný výkon.

Včelí voda

Známé je ovlivňování vody působením včel. Včela obsahuje až milion krystalků magnetitu, vytváří magnetické pole a přenáší elektrostatický náboj. Víření vzduchu způsobené křídly včel rozptyluje elektricky nabité částice do okolí. Se vzdáleností od úlu se úroveň statického náboje snižuje. Včelí voda se získává umístěním nádoby s vodou do úlu, kde na ni působí energie včel. Voda změní mezimolekulární vazby a  tím i své vlastnosti. Jsou popsány případy snížení glykemie u diabetu, zlepšení tělesné kondice, kožních defektů, zažívacích potíží, ústup bolestí kloubů a páteře. Pokud nemáte poblíž včelí úl, nebo je prosinec, máte smůlu.

Živá, mrtvá, diamantová…

Jsou známy různé metody a zařízení, která pracují s vodou. Pojmy jako pí-voda, diamantová voda, levitovaná voda, granderova voda, živá a mrtvá voda, atd. jsou známé už dlouhou dobu a příznivé působení energeticky upravených vod vyzkoušelo mnoho uživatelů. Není bohužel jasné, kolik takto upravené x-vody musíte vypít. Někteří výrobci uvádějí, že kapkou x-vody do dvoudecáku, získá dodaná voda z kohoutku, stejné léčivé vlastnosti. Zamyslete se.

Doporučuje se – člověk by měl vypít 2 l vody denně. To je 730 litrů za rok. Kolik je pouhá 3% kapka replikované x-vody v litrech za rok?  Vychází to na 21 litrů x-vody za rok. Při ceně minimálně 10 EUR za dvoudecák x-vody, to je hodně velká suma. To není dobrá, ani přirozeně harmonická investice.

Fyzicky nezměřitelné

Známé jsou úpravy vody magnetováním statickými magnety, spinování, použití minerálů, barev, různých tvarových zářičů fungujících na principu pránické energie, orgonu, čchi, pyramid, šamanismu, nebo tachyonu.

Statické magnety, spinování prstem, barvy a minerály, vyzařují neměřitelnou energii. Energii z univerza umíme změřit. Jsou to měřitelné harmonické frekvence 7,8 Hz.

Emoční ledové krystaly

Doktor Masaru Emoto vyvinul transparentní metodu. Napadlo ho použít k ověření strukturních změn vody její pevné skupenství – led. Složitou metodou, při které na několik hodin zmrazil kapku vody, aby ji následně zkoumal v laboratoři temperované na -5°C zjistil, že se za určitých podmínek vytvoří v ledu pozorovatelné krystaly. Touto metodou japonský vědec zjistil, že tvar a celkový vzhled krystalů se podstatně lišil podle toho z jakého zdroje voda pocházela. Pramenité přírodní vody vytvářejí nádherné šestihranné krystaly. Oproti tomu kohoutková voda vytvořila nevzhledné krystaly nebo nebyla schopna krystal vytvořit vůbec. Podobné rozdíly vytvářejí vlídná slova, nebo dravá hudba.

Dodnes se nepodařilo opakovat jeho pokusy. Přesto je jeho jméno spojováno s ovlivňováním vody slovy jako láska, mír, nebo zloba a nenávist. Najde se někdo, kdo je ochoten zopakovat jeho „ledový“ výzkum? Rád se přidám.

Aktivovaná voda

Pro výše uvedené alternativní způsoby ovlivňování (energetizaci) vody, je používán pojem aktivovaná voda. Tyto změny není snadné analyticky doložit. Proto se musíme spoléhat pouze na ústní tvrzení jiných.

Energie vody

Voda má ojedinělou schopnost měnit svou strukturu v závislosti na charakteru a síle energetického impulsu, kterému je vystavena. U vody platí zákon o zachování energie.Ten říká, že dodaná energie nemůže být zničena, ale pouze transformována do jiné formy.

Z pohledu biologického působení vody na živé organismy je důležitá její schopnost měnit svou strukturu na základě energetického impulsu. Voda, nebo tekutina, ovlivněna harmonickým elektromagnetickým pulsem, dostává zpět svou přirozenost.

Důležitý je výkon

Elektromagnetické vlny z vesmíru dopadají na naši planetu dnes a denně. Elektromagnetické vlny jsou pro člověka neškodné v jakékoliv intenzitě. Čím vyšší, tím lépe. Vysoké EM pole nemá žádné vedlejší účinky! Magnetická rezonance, používaná v ČR pří skenování, má výkon 7 Tesla (magnetické pole Země je v ČR zhruba 50 μT). Ve výzkumu jsou běžná pole až do velikosti 20 Tesla.

Prozradím vám příběh z vlastní zkušenosti: Mnoho lékařů se jednou za měsíc položí pod magnetický rezonátor (MR), protože znají, že silné EM pole dokáže léčit. Podobných příkladů mám mnoho…

Na rozdíl od CT vyšetření, MR nenese žádná rizika způsobená zářením (nulová radiační zátěž). Do tunelu magnetické rezonance nemůžete lehnout, pokud nejste nemocní. Když už tam musíte ulehnout, pak jste nemocí, a to je pozdě!

Vezměte život zpět do svých rukou

Doporučuje se – člověk by měl vypít 2 l vody denně. To je 730 litrů za rok. Lidské tělo obsahuje 70% tekutin. Máte na vybranou. Tekutiny, vodu, nebo krev, lze přirozeně a harmonicky ovlivnit působením pulzní EM energie. Tam kde vlídné slovo nestačí, možná pomůže pulzní harmonický generátor MPG 30. Do vzdálenosti jednoho metru od pulzní cívky na vás bude působit výkon EM 10 Tesla.  Pro prevenci nemocí a relaxaci, je to dobrá investicí.

Náš nový test a energie EM pole

Provedli jsme nový pokus. Do dvou sklenic jsem napustil vodu z vodovodu. Jedna byla postavena na pulzní magnetickou cívku generátoru MPG 30. Po pár minutách působení pulzního EM pole, změnila voda vlastnosti i chuť. Voda ovlivněná EM pulzním EM polem generátoru MPG 30 byla na chuť příjemnější, hladká, jako voda z ledovců. Testovali jsme zrnkovou kávu na EM pole. Káva byla chuťově lahodnější. Testy budou pokračovat. Napište svoje vlastní zkušenosti.

Jiri Matejka, www.becktechnology.cz

Regenračné centrum