Královská mohyla ve Vratnici

V bosenském údolí u města Visoko, asi třicet kilometrů severozápadně od Sarajeva, byly v roce 2005 objeveny pyramidy.  Na území o rozloze přibližně 40 kilometrů bylo zjištěno celkem 44 anomálií, což mohou být terasy, schody, průchody a mohyly.  Největší je Královská mohyla ve Vratnici.

Asi 4 kilometry východním směrem od pyramidy Měsíce, v obci Gornja Vratnica, byly objeveny dvě mohyly, velká Toprakalija a menší mohyla Dolovi. Královská mohyla (Toprakalija) má kónický tvar a připomíná jednu z mohyl v Anglii.  Anglická je pravděpodobně hliněná, zdejší je poskládaná z velkých kamenných bloků s výškou 32 metrů.

 

Geologický průzkum

Geologické vrty provedené v roce 2009 potvrdily duté prostory v nitru mohyly ve Vratnici. V hloubce 54 až 56 metrů je „betonová“ (pevná) konstrukce, snad by to mohl být strop nad komorou. V hloubce 56 – 59 metrů je dutý prostor, podzemní komora (dutina). Pod ní, v hloubce 59 – 61 metrů jsou „betonové“ základy. Nejspodnější vrstvu v hloubce 61 až 70 metrů tvoří přírodní pískovcové vrstvy. Z toho vyplývá, že až do hloubky 61 metrů sonda prokázala přítomnost jiného materiálu, než který je v hloubce 61 metrů, kde byl indikován původní přírodní pískovec. Co to znamená?

Zdá se, že to, co dnes vidíme 32 metrů nad terénem, je jen vrchol kdysi uměle vytvořeného kuželovitého kopce. Jeho spodní část časem zanesla hlína splavená z okolních svahů důsledkem velké záplavy v období tání severských ledovců. Zbytek podivuhodné stavby je ukryt hluboko pod dnešní silnicí, v hloubce dalších 29 metrů. K dnešnímu dni nebyly povoleny další archeologické výkopy. Proč?

Prehistorické betonové bloky

Mnohatunové bloky jsou uměle vyrobené metodou geopolymerizace. Největší doposud vykopané mají hmotnost až 20 tun. Pravidelné obdélníkové bloky jsou dvouvrstvé. Podle analýzy se skládají z horní vrstvy 8 – 10 centimetrů, vnitřní jádro má 50 – 55 centimetrů. Příroda dvouvrstvé bloky nedělá.

Na obrázcích je dobře viditelná centimetrová vnější vrstva půl metru silného bloku. Složením je mnohem jemnější s povrchovou strukturou – úpravou?

Dávní stavitelé rozdrtili a smíchali pískovec s jemným materiálem (glinou) a vodou. Směs zahřáli na 400°C, teprve pak získali pevný materiál pro výrobu bloků. Moderní beton má pevnost od 10 do 16 MPa, tyto betonové bloky od 73 do 134 MPa. Prehistorické bloky ve Vratnici jsou mnohem kvalitnější, než moderní beton.

Energie mohyly ve Vratnici

Na vrcholu mohyly byly v roce 2011 naměřeny elektromagnetické vlny 30 kHz. Profesor Dr. Ljubo Ristovski a vědec Goran Marjanovic z Bělehradu pak vypočítali vlnovou délku, které je přibližně 10 kilometrů. Jedná se o velmi dlouhé vlny, VLF. Největší přírodní zdroje záření mají vlnovou délku pouze 1 metr! To je, podle odborníků, důkaz, že mohyla ve Vratnici, ani ostatní pyramidy nejsou přirozené kopce.

Monitorování EM polí trvalo 3 dny a probíhalo v celém bosenském Údolí pyramid. Na pyramidě Slunce, Měsíce, Lásky a Země, stejně i ve Vratnici.

Mohyla ve Vratnici je hojně navštěvovaná. Na jejím vrcholu vnímají citlivé lidé proud pozitivní energie.

Cesty a expedice do Bosny

Časopis WM magazín jezdí do Visoka od roku 2006. Na popud čtenářů vznikl v roce 2015 klub přátel cestování Nový cestovatel z.s. Pořádáme cesty a expedice nejenom za historií lidstva (aktuální cesty). Na všech cestách s Novým cestovatele vás budu doprovázet – Jirka a Tom.

Pokud chcete podpořit projekt bosenských pyramid, pojeďte s námi d Bosny, nebo nás podpořte předplatným časopisu.

Děkuji a těším se na vás

Jiří Matějka, vydavatel časopisu WM magazín Skryté skutečnosti a předseda klubu Nový cestovatel z.s.; Tel: +420 777 770 609

Regenračné centrum