Zázračná voda v Turzovce

Mariánské zjevení v Turzovce

Zjevení v Turzovce je série sedmi zjevení Panny Marie hajnému Matúšovi Lašutovi (10. dubna 1916 – 10. srpna 2010) u obce Turzovka v Žilinském kraji na severozápadě Slovenska.

První zjevení mělo podle jeho svědectví nastat 1. června 1958 nedaleko obce u vrchu zvaného Živčáková (787 m. n. m.) Na stejném místě se mu Panna Marie zjevila ještě šestkrát, naposledy 14. srpna 1958. V průběhu následujících let docházelo také k dalším osobním mariánským zjevením některým věřícím, kteří sem začali putovat bez ohledu na politický systém, jenž v zemi v tu dobu působil a jenž se snažil pronásledováním Matúše Lašuta význam těchto událostí potlačit.

Po událostech 1989 se provedlo přezkoumání především údajných zázračných uzdravení, které měly po nalezení pramenů probíhat. Vzhledem k tomu, že výsledek této analýzy nebyl uspokojivý, odmítla římskokatolická církev uznat pravost těchto uzdravení, potažmo celou sérii zjevení. Konec citace z Wikipedie.

Turzovku dnes navštěvují denně stovky poutníků. Vyrostl zde velký kostel, který vysvětil 4. 10. 2015  Žilinský biskup. Turzovka se stala vyhledávaným místem turistů a věřících.

Zázračná uzdravení a utajená analýza

Na planetě Země jsou místa, kde se zázraky odehrávají častěji než jinde. A jedním z nich je Turzovka, kterou znají hlavně katoličtí věřící. ze země tryská léčivá voda, kterou církevní hodnostáři vozí jako dárek na návštěvu do Vatikánu. Je to voda, kterou se vyléčila řada nevyléčitelně nemocných. Mnozí senzibilové potvrzují, že Turzovka je velmi silné energetické místo.

Před lety byla provedena odborná analýza vody z poutních turzovských pramenů. Výsledek byl zajímavý – voda obsahuje léčebnou přírodní látku penicilin. Penicilin je z chemického hlediska organická kyselina rozpustná ve vodě. Peniciliny působí antibakteriálně, mají vysokou účinnost a nízkou toxicitu. Peniclín účinkuje npříklad na streptokoky,  stafylokoky, listerie, bacily, klostridia, aktinomycety. Vykazuje účinek proti gramnegativním bakteriím, jako jsou neisserie, borrelie, treponemy či leptospiry.

Penicillium je bakterie rozpustná ve vodě. Voda je nejdůležitější rozpouštědlo. V plísni Penicillium chrysogenum (P. notatum) toto antibiotikum objevil Alexander Fleming v roce 1928. Všiml si, že v Petriho misce s bakteriemi roste plíseň, která zabíjí okolní bakterie. V českých zemích byl penicilin (pod označením BF Mykoin 510) poprvé připraven v roce 1944 v chemicko-farmaceutické továrně Benjamin Fragner.

Pravidelné užívání vody z pramenů na vrchu zvaném Živčáková může mít skutečné pozitivní zdravotní účinky.

Jak došlo k prvnímu zjevení

První den června roku 1958 se Matuš Lašut dostal k prameništi na Živčákové když náhle zaznamenal výrazný záblesk jasného světla. Zapamatujme si to, protože podobně vypovídali i svědkové mnoha dalších mariánských zjevení, ať už to znamená cokoliv.

Popis vidění. Les kolem Matuše Lašuta zmizel a nahradily ho rozlehlé záhony květin. Stála před ním socha Panny Marie Lurdské vysoká nejméně dva metry. Po chvíli se socha začne pohybovat – a lesník vidí, že stojí tváří v tvář samotné Panně Marii. Bohorodička na něj upře pronikavý pohled a ukáže na poškozené ohrazení svatého obrázku. Matuš jej spraví. A vzápětí se místo, kde visel, podivuhodným způsobem promění. Místo obrázku se ve vzduchu vznáší zmenšená planeta Země a lesník nějakým podvědomým způsobem vytuší, že žlutá barva na ní vyznačuje nejen nížiny a roviny, ale také zlo. Naproti tomu zelená barva zvýrazňuje pohoří a znamená dobro. Cosi mu do mysli vyrývá slova: „Čiňte pokání, modlete se růženec“. Současně vidí, jak žlutá barva postupně pohlcuje zelenou a poselství pokračuje: „Pokud se lidé nepolepší, zahynou!“

Obraz se při tom několikrát promění a změna je vždy doprovázena dalšími varováními.

„Viděl jsem na moři výbuchy blízko pobřeží,“ vyprávěl později Matuš Lašut o čtvrtém obraze svého zjevení. „Obrovské exploze z hlubin vrhaly na pevniny žhavou hmotu, která zapalovala zemi. Všude, kam dopadly, zanikl život. A současně se objevila výstraha, která říkala, že pokud se lidé nepolepší, přijdou strašlivé pohromy – jednotlivě i hromadně a lidstvo bude hynout různými způsoby.“

Co bylo na pátém a šestém obraze, to si Matuš Lašut nechal pro sebe, zatímco sedmý obraz ukazoval Zemi, jak by se na ní žilo, kdyby lidé dodržovali Boží přikázání. Pak opět zašlehne záblesk světla a zjeví se Ježíš Kristus. Z jeho srdce vyšlehnou tři paprsky, jeden zasáhne lesníka do hrudi a odhodí jej na zem. Pak už si nepamatuje nic. Probere se až po třech hodinách.

Zjevení, nebo ovlivnění mysli

Matůš Lašut se ocitl ve stavu, kdy měl božské spojení a velké vize. Je to možné? Ke změněnému stavu mysli dochází pod vlivem těkavých látek, přirozených či umělých, psychofarmautik, cílené mediální kampaně, nebo přítomnosti cizí entity. Jaká je pravda? To se pokusíme zjistit.

Připravujeme první expedici za poznáním na místo zjevení v Turzovce a pak se podíváme na kamenné koule v Megoňkách. Čtěte časopis WM magazín a pojeďte s námi.

Jiří Matějka

Cesty a expedice s Novým cestovatelem z.s.

Časopis WM Skryté skutečnosti jezdí do Visoka od roku 2006. Na popud čtenářů vznikl v roce 2015 klub přátel cestování Nový cestovatel z.s. Pořádáme cesty a expedice nejenom za historií lidstva (aktuální cesty). Na všech cestách s Novým cestovatele vás budu doprovázet – Jirka a Tom.

Pokud chcete podpořit projekt bosenských pyramid, pojeďte s námi d Bosny, nebo nás podpořte předplatným časopisu.

Děkuji a těším se na vás

Jiří Matějka, vydavatel časopisu WM magazín Skryté skutečnosti a předseda klubu Nový cestovatel z.s.; Tel: +420 777 770 609

Regenračné centrum