Podmořské město na Kubě

Kuba – nedaleko západního pobřeží, v hloubce 600 metrů pod mořskou hladinou, byly  objeveny umělé struktury. Dva kamenné megality se až nápadně podobají anglickému Stonehenge.

Zpráva o možném podmořském megalitickém nalezišti u kubánských břehů probleskla už letos v květnu. Reportér agentury Reuters představil odbornici na výzkum mořských hlubin, která ohlásila neobvyklý výsledek rozboru rastrového obrázku, pořízeného podvodním ultrazvukovým lokátorem (sonarem). Je to Paulina Zelitsky.

Paní Zelitsky se narodila v Polsku. Poté, když dostudovala v Sovětském svazu, byla až do konce studené války zaměstnána na tajné podmořské základně na Kubě. Nakonec emigrovala do Kanady, kde se seznámila s manželem, obchodníkem Paulem Weinzweigem. Společně vlastní a řídí akciovou společnost Advanced Digital Communications (ADC), se sídlem ve Viktorii, v Britské Kolumbii a Havaně. Specializují se na oceánský výzkum.

ADC poprvé vešla ve známost v listopadu 2000, poté, když Paulina Zelitsky objevila vrak proslulé U.S.S. Maine, která šla ke dnu po výbuchu v roce 1898. Nalezla ji pět kilometrů od havanského pobřeží v hloubce asi 1070 metrů. Její tým zachytil na video záběry potopené bitevní lodi, odpovídající starým fotografiím.


Paulina Zelitsky pod jeskynní stropní malbou znázorňující podivné planetáriu. Jsou vidět pravotočivé spirály.

Letos paní Zelitsky oznámila, že objevila asi tři čtvrtě kilometru od nejzápadnějšího výběžku kubánského pobřeží „rozsáhlou terasu se zřetelnými obrysy něčeho, co se jeví jako umělá rozsáhlá architektonická kompozice částečně pokrytá pískem. Profily shora připomínají pyramidy, silnice a mohutné stavby“.

Koncem léta už byl výzkumný tým schopen dodat nejen údaje sonaru, ale poté, co se pomocí podmořského robota, známého jako ROV, podařilo dostat na místo nálezu v jinak inkoustově temné hlubině světlo a videokameru, přišlo neočekávané. Už nedokonalé záběry podmořských megalitů, pořízené při tomto prvním pokusu, přinesly otázky zaměstnávající vědecký tým Střediska pro námořní archeologii a antropologii při Kubánské akademii věd na plné obrátky. Na jednom z megalitů byl totiž objeven zřetelný nápis ve znacích neznámého písma.

Namátkou zkoumané megality o velikosti dvou až pěti metrů vykazují stejné vlastnosti, jako kameny na východě Islandu a ve Stonehenge. Jsou světlé barvy, očividně perfektně opracované, uložené jeden na druhém a přesně zalícované. Celek připomíná platformu pyramidy nebo jiné velké stavby.

Přesné místo umístění nápisu, který se při prohlížení podmořských záběrů vynořil jako přízrak z jiného světa, ani jeho velikost zatím nelze blíže specifikovat. Paul Weinzweig naší kanadské dopisovatelce sdělil, že tým měl značné potíže s ovládáním robota, jelikož v místě bylo silné proudění a viditelnost zhoršoval zvířený písek nebo plankton. Také namontovaná světelná rampa se pro tento účel ukázala jako nedostatečná.  

V hloubce 800 metrů panuje naprostá tma a všechno, co je mimo rámec umělého světla je pro kamery neviditelné. Do dvou měsíců by však měl být odstartován další pokus. ROV ale tentokrát, kromě lepšího osvětlení a tří normálních, ponese také kameru vybavenou zesilovačem zbytkového světla. Pak už bude záležet hlavně na přízni počasí a potápěčském štěstí. Šťastnou náhodou zachycená část nápisu obsahuje prapodivné znaky. Badatelé prohlásili, že „jsou mezi nimi takové, které se podobají řeckým a egyptským“, ale zároveň, aby nedošlo k žádnému omylu, jedním dechem doplňují, že nalezené písmo nemá vůbec nic společného s řečtinou ani s egyptštinou. Jako jeden z prvních rozeznal jeden z kubánských antropologů takzvaný „středoamerický kříž“, symbol sestávající ze dvou překřížených elips či deformovaných kruhů. V této souvislosti je jistě nesmírně zajímavý poznatek, že týž znak je obsažen v takzvaném „lineárním písmu C“ domnělé „mínojské kultury Luvianů“.

 
Restaurované skalní kresby v jeskyni na kubánském ostrůvku Youth

Přestože objevené znaky do jisté míry vykazují příbuznost se symboly mezoamerických kultur, vědci míní, že se rozhodně jedná o zcela specifické písmo dosud neznámého jazyka, který se pokoušejí dešifrovat. Pokud to lze dostatečně posoudit, připomínají výrazné rysy podvodních pyramidálních staveb na sonarových záznamech americký, nikoli egypský typ pyramid. (Pozdější mezoamerická kultura dost možná některé ze starých znaků použila.)  

Na závěry je velice brzy, v analýze se pokračuje a příští pokus týmu ADC možná přinese poznatky, které napomohou k řešení. Zdá se ale, že nás objevitelé ku prospěchu věci trochu šidí, a že záběr přece jen ukazuje z nápisu mnohem víc, než připouštějí. Co by se jinak snažili „dešifrovat“? Jistě ne dva, tři nejasné symboly. I přesto už přispěchali „vědečtí odborníci“, včetně těch od National Geographic a Smithsonian Institute, aby si zajistili výsadní vyzkumná práva – a tím celou věc nechali jako obvykle „v klidu umřít“. Jenže tato práva mezitím už vlastní ADC, a jak to vypadá – ani oni ani Fidel na takovém pohřbu nemají zájem. Uvidíme. Politika a prachy jsou hrozná věc…

Znak překřížených oválů, „americký kříž“, lze najít na mnoha místech Kuby. Je zcela jistě velmi starý, pravděpodobně nejméně několik tisíc let. Podle nejnovějších poznatků byla Kuba v minulosti třikrát téměř zcela dlouhodobě ponořená pod mořskou hladinou.  
 
Petroglyfy prastarého symbolu však lze nalézt jak v podmořských, tak i v suchozemských jeskyních okolo celého ostrova, což dokonale dokládá jeho úžasné stáří. V jedné z jeskyní je znázorněn jakýsi velmi cize vypadající kosmický model.

Podle materiálů Lindy Moulton

Regenračné centrum