WM magazín – letní dvojčíslo 06-07/24

Tištěné číslo vyšlo 3.7.2024. Časopis WM magazín vychází pro předplatitele v tisku každý měsíc. Tisk časopisu je financován z  předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme.

Předplatné →

WM magazín č. 06-07/2024 – obsah

64 stran

 • Paraziti a harmonické frekvence
 • Odické univerzum, díl 2 až 5
 • 7 milionů let starý les?
 • Vitamin E
 • Genetický šok
 • Má medicína blíž k vědě nebo k náboženství?
 • Názvy nemocí jsou fikce
 • Konec nové fyziky
 • Zevní a vnitřní trénink
 • Léčebný vliv lidského bioplazmatického pole
 • Cesty do Bosenského údolí pyramid
 • Zdravotní výhody záporných iontů

Časopis WM magazín č. 06-07/2024 ke stažení v našem eshopu: eshop-wm.cz  zde →

Paraziti a harmonické frekvence (3. strany)

Dr. Bob Beck navrhl zařízení, které vytváří jemné elektrické mikroproudy v krvi, nebo v lymfatických uzlinách. Nízkofrekvenční generátor BG3 dokázal neutralizovat viry, bakterie, nebo jiné patogeny. Do krve v Petriho misce přiváděl jemnou elektrickou energii 50 až 100 uA (mikroampérů). Mikroproud dokázal neutralizovat viry, bakterie, nebo jiné patogeny – ty se pak nemohly spojit se zdravými buňkami. Viry ztratily schopnost vytvářet enzymy potřebné pro další reprodukci. Bob Beck později navrhl zařízení, kdy jsou mikroproudy aplikovány do krve neinvazivní cestou, bez chirurgického zákroku. Tím se stala aplikace dostupná pro každého z nás. Beckův generátor je navržen tak, aby dodával potřebné mikroproudy do krve po přiložení elektrod na dvě tepny na zápěstí.

Obsah textu: Harmonické frekvence. Paraziti a jak se do nás dostanou. Kolik parazitů může být v lidském těle? Neutralizace krevních parazitů. Výrobce zařízení: www.becktechnology.cz

Odické univerzum 2 – 5 krystaly (7. stran)

Vyprávění z prvopočátků výzkumu mimořádných schopností senzibilů a tajemné kosmické energie nazývané ódem.

Obsah textu: Odické univerzum 2. Světlo teplo a chlad. Krystaly, jejich záření a působení na pocity. Pokus s krystalem ve tmě. Nepochopené projevy energie. Odické univerzum 3. Sluneční světlo. Měsíční světlo. Odická voda a kosmická energie. Světlo a stín. Odické univerzum 4. Magnetismus. Jevy pocitové a zrakové. Rozdíl mezi ódem a magnetismem. Světelný sloup. Kosmické ód není běžný magnetismus. Energie zvláštního charakteru. Odické univerzum 5. Zvířecí magnetismus. Svítící rostliny, zvířata a lidé. Pravá a levá strana orgánů. Zářivý svět. Pravá a levá strana. Podstata lidského zářen.
První část vyšla v měsíčníku WM magazín číslo 03/2024.

7 milionů let starý les? (5. stran)

„Nevím jak vám, ale mě oficiální geologické datování s miliony let připadá, jako dokonale zkamenělé divadlo.“ V Maďarském dole objevili údajně 7 milionů let (?) staré cypřiše. Zajímavé je, že stromy nejsou zkamenělé a dřevo si dodnes zachovalo přirozenou buněčnou strukturu.

Obsah textu: První zprávy v tisku. Setkání s odborníky. Rozhovor s ředitelem. Nepohodlná fakta. Radiokarbonová analýza. Dokonale zkamenělé datování. Kovové hroty v objevených stromech. Analýza. Stromy v milionových sedimentech? Podivná událost před 5000 lety. Zkamenělé divadlo v Ipolytarnóc.

Vitamin E (7. stran)

Bylo zveřejněno mnoho lékařských důkazů o nesmírném významu vitamínu E; málokterý lékař však o nich neví a nedovede ani poznat projevy nedostatku vitaminu E, někteří ho dokonce zakazují prodávat dětem. Vitamin E je – Alfa tokoferol. Měří se buď v mezinárodních jednotkách nebo v miligramech, číslo je v obou případech stejné. Dokud byla známa pouze celozrnná mouka, jedli jsme jej denně 150 mg, nyní jen 7,3 mg.

Obsah textu: Zdroje vitaminu E. Nedostatek vitaminu E. Denní potřeba vitamiu E. Vápník – kalcium. Nedostatek vápníku. Zdroje vápníku. Hořčík – magnesium. Nedostatek hořčíku. Zdroje a užití hořčíku. Správný poměr vápníku a hořčíku. Železo. Rafinovaná mouka a cukr. Zdroje železa.

Genetický šok (1. strana)

Výsledky, které šokovaly světovou genetickou vědeckou komunitu. Nejnovější objevy evropských genetiků řadí obyvatele BiH (Bosna a Hercegovina) a Dalmácie mezi nejstarší původní obyvatele Evropy. Podle genetického složení jsou převážně slovanského původu.

Má medicína blíž k vědě nebo k náboženství? (4. strany)

Jeden se musí divit, proč i s tak rozsáhlými výdaji na zdravotní péči je zdraví naší společnosti stále tak špatné? Moderní medicína zdegenerovala na pouhý stín svého dříve předpokládaného působení, je ovládána politiky a intoxikována svou vlastní mocí.

Obsah textu: Uzavřený systém víry. Chrám moderní medicíny. Posvátné lékařské studie. Rituály a symboly. Ignorace duchovní reality. Homeopatika a šamanismus. Spirituální bytosti ve fyzických tělech.

Názvy nemocí jsou fikce (6. stran)

Lékaři a farmaceutické společnosti používají k manipulaci pacientů za účelem dotlačit je k práškům, na operační sůl a k chemoterapiím „skrytý jazykový kód“. Naučte se ho odhalit, a jak se bránit proti skryté manipulaci moderní medicínou.

Obsah textu: Skrytý jazykový kód. Odhalení skrytých jazykových kódů užívaných v moderní medicíně. Co jsem přitom zjistil je neuvěřitelné. Jak to účinkuje, aneb virus v mysli. Prolomení tajemství jazykových kódů moderní medicíny. Ovlivňovací matrice. Reverze utajených kódů k vymývání mozku. Co se dozvíte. Symptomy jsou skutečné; názvy nemocí jsou fikce. Z neviditelného vězení nelze uniknout.

Konec nové fyziky (6. stran)

Pavle Savič byl spolupracovník výzkumu Irene Joliot Curie ve Francii. V roce 1999 bombardovalo Srbsko americké letectvo. Proč? Vědělo se, že Srbsko má Teslův akcelerátor, nebo atomovou bombu?

Obsah textu: Výzkumný jaderný ústav ve Vinči. Vědecký výzkum byl na prvním místě. Pavle Savič. Atomové jádro. Řetězová reakce. Reaktor pro Tita a maďarské povstání 1955. Vinča – fyzikální klenot. Srbský urychlovač. Bombardování pod záštitou OSN. Černé helikoptéry a konec Teslova akcelerátoru. Radiace ve Vinči je víc než normální. Měřili jsme radioaktivitu ve Vinči. Legální podvod. Vinča – konec nové fyziky.

Zevní a vnitřní trénink (4. strany)

Doména západní tělovýchovy a sportu se otevřela i jiným kulturním vlivům, zejména těm, které pocházejí z Východu. Při pozornějším studiu, můžeme objevit styčné body obou kultur, Západní i Východní, které mnohdy nacházejí svoji odezvu nejen v podobné filosofii těla a ducha, ale i v lidové moudrosti, léčitelství a jinde.

Obsah textu: Vědomí moderního člověka se odcizuje. Západní pojetí tělesné výchovy. Zevní a vnitřní trénink. Kolize myslí. Psychosomatický stav dnešního člověka.

Léčebný vliv lidského bioplazmatického pole (6. stran)

O bioenergii produkované člověkem (jedincem) je vhodné uvažovat jako o systému, který je výsledkem reakcí vlastní aktivity a jí produkovaným biopolem individua a složitého vlivu prostředí (silová pole různé kvality a kvantity bez ohledu na vzdálenost zdroje), do čehož je možno zařadit prakticky vše, co zasahuje do sféry citlivosti, vnímání vědomého i nevědomého. Člověk nadaný schopností ovlivňovat fyzický stav jiné osoby má bioenergie relativní přebytek.

Obsah textu: Dynamický biosystém. Bioenergetický systém individua obsahuje dvě hlavní složky. Mozek a vědomí. Bioenergie. Iontový a elektromagnetický posun energie. Náhodný vznik života je velmi nepravděpodobný. Bioplazma ovlivňuje buňky. Bioplazmatické pole. Použití bioplazmy. Ovlivňující organizmus musí splňovat podmínky. Způsoby ovlivňování. Kontaktní metody. Bezkontaktní metody. Efekty léčby biopolem.

Cesty do Bosenského údolí pyramid (9.stran)

Pyramidy v Bosně jsem poprvé navštívil v roce 2006. Viděl jsem první vykopávky a nové objevy, poznal Dr. Semira Osmanagiche. Od té doby jezdím do Bosny každý rok. Před lety mě oslovili čtenáři s přáním, jestli mohou jet se mnou na pyramidy v Bosně. Dnes jezdíme do Visoka s čtenáři Wm magazínu a přáteli několikrát za rok.

Obsah textu: Kamenné koule v Bosně. Energie kamenných koulí. Jak vznikly kamenné koule. Bosenská pyramida Slunce. Stari Grad na vrcholu pyramidy Slunce. Měření energetického paprsku na vrcholu pyramidy Slunce. Podzemní labyrint Ravne. Objev keramických megalitů. Odborné datování stáří tunelů Ravne. Podzemní léčebné zařízení. Energie megalitů a pyramid. Voda z labyrintu Ravne. Měření záporných iontů v roce 2018. Vliv pobytu v labyrintu Ravne na hladinu glukózy v krvi. Výsledky testu hladiny glukózy v krvi. Bosenská pyramida Měsíce. Geologické sondy. Energie pyramidy Měsíce. Královská mohyla ve Vratnici. Geologický průzkum. Prehistorické betonové bloky. Energie mohyly ve Vratnici. Termální prameny.

Zdravotní výhody záporných iontů (6.stran)

Je překvapivé, do jaké míry mohou vzdušné záporné ionty prospět našemu zdraví. Terapie zápornými ionty je účinná při léčbě vysokého krevního tlaku, artritidě, dny, zvonění v uších, nervových poruch, respiračních a zažívacích problémů, štítné žlázy a pokožky.

Obsah textu: Co jsou ionty? Pro naše zdraví je důležitý správný poměr iontů. Škodlivé účinky kladných iontů. Co způsobuje zvýšenou hladinu kladných iontů? Léčivé vlastnosti záporných iontů. Výzkum účinků záporných iontů. Studie provedené v Japonsku. Studie provedené v USA a jiných zemích.

Více o záporných iontech:
www.zdravebydleni.info
https://www.wmmagazin.cz/category/zdrava-mista/
https://www.wmmagazin.cz/category/vzdusne-vitaminy/
www.kotazulu664.sk

Časopis WM magazín č. 06-07/2024 ke stažení v našem eshopu: eshop-wm.cz  zde →

Regenračné centrum