Pyramida Pálava

Velká pyramida Pálava 

Jiří Matějka

Dunajovické kopce najdete mezi Dolními Dunajovicemi a Dobrým polem. Hřbet se táhne jihovýchodním směrem a je tvořen kopci: Malá Slunečná (275 m), kóta 285 m, Růžová hora (282 m) a Velká Slunečná (283 m). Nejzajímavější je kopec Velká Slunečná, kterou jsem na základě vlastních výzkumů pojmenoval pyramida Pálava.

Velká Slunečná

Velká Slunečná je kopec, který stojí za povšimnutí. Stál v dobách, kdy moře zaplavilo pálavskou propadlinu, byl svědkem historických událostí, vzniku i znovuobjevení věstonické Venuše. Stojí zde dodnes, nově upravený do podoby stupňovité pyramidy.

Na vrchol Velké Slunečné se dostanete po překonání deseti teras, které vedou po obvodu, každá z nich je víc jak 5 metrů široká. Kolik práce a úsilí muselo být vynaloženo, aby vznikly tak dokonalé terasy. Kdy pyramida Pálava vznikla a kdo ji postavil?

Pyramidy

Pyramidy patří k nejstarším a nejzáhadnějším stavbám na světě. Jejich tvar je stupňovitý (Sakára, Mexiko, Peru, Itálie), nebo mají strany hladké (Gíza, Súdán, Bosna apod.). Nikdo dodnes neví, kdo je postavil a k čemu sloužily. Odborníci se dodnes dohadují, jak byly postaveny. Orientace nejznámějších pyramid, jako jsou například v Gíze, je podle světových stran sever-jih. Několik pyramid s nejstarších staveb má orientaci odlišnou, jihovýchod-severozápad (Teotihuacán, mohyly v Srbsku, megalitický kalendář u Rajnochovic, kyklopské zdi v Řecku, megality v západní Evropě a pod.).

Proč byly po celém světě stavěny pyramidy podle jednotného plánu, a k čemu složily? Vědci zjistili, že pyramidy emitují různé druhy měřitelných energií, které mohou působit na vše živé na naší planetě, i na člověka. Měřitelné energie pyramid vznikají pouze tam, kde je voda. Pod pyramidami v Gíze existují podzemní kanály (prostory), kde kdysi tekla voda. Dnes jsou chodby bez vody, proto je Velká pyramida v Gíze téměř nefunkční.

Mnoho z vás má postavené zahradní pyramidy, v Rusku i jinde existují pyramidy s různými stranovými úhly, výškou a orientací. Důležité je zachovat tvar pyramidy. Pyramidální tvar je podle fyziků tvarový zářič a nezáleží na tom, jak je orientovaný ke světovým stranám – důležitá je tekoucí voda pod ním. Víte stoprocentně, že máte pod svou domácí pyramidou tekoucí vodu …?

První výzkumy pyramidy Pálava

Od roku 2014 provádím průzkum v oblasti Pálavy, zejména Dunajovických kopců. Tvar kopce Velká Slunečná nedaleko Dolních Dunajovic není běžnou hříčkou přírody.

Velká Slunečná má orientaci jako nejstarší stavby světa. Terasy mají sklon 52 stupňů, stejně jako Velká pyramida v Gíze. Kopec Velká Slunečná byl uměle upraven do tvaru pyramidy připomínající například stupňovitou pyramidu Cahuachi v Nazce.

Provedli jsme měření orientace ke světovým stranám. Osa Velké Slunečné a plato směřují jihovýchodním směrem s odchylkou cca 7–15°. Orientace nejstarších staveb ke světovým stranám, například pyramidy v Teotihuacanu, kyklopské zdi v Řecku, mohyly v Srbsku, nebo Daorseon v Bosně, vykazují podobnou „božskou odchylku“ od světových stran. Znamená to, že nejstarší stavby světa byly postaveny v době, kdy byl sever jinde než dnes.

Sklon teras Velké Slunečné je přibližně 52°, je stejný jako má Velká pyramidy v Gíze. Tento ostrý úhel je pro stavitele nevýhodný. Pokusy o rekonstrukci Velké pyramidy v Egyptě skončily neúspěchem, stavby se zhroutily. Je zajímavé, že sklon stran 52° byl použitý pouze u tří pyramidy v Gíze.

Součástí pyramidy Pálava je velké plato (264 m. n. m.). Orientace pyramidy a plata je směrem na jihovýchod. Když stojíte na vrcholu a vidíte pod sebou velké dokonale vytvarované plato s rozměry 100 x 50 metrů, můžete si připadat, že jste v Peru. Na chvilku zavřete oči a představte si, že z vrcholu pyramidy promlouváte k tisícovému zástupu tam dole …

Podzemní voda

Převážná část pálavské oblasti je vzhledem ke své geomorfologické stavbě charakterizována výrazným nedostatkem jak povrchových, tak i podzemních vod. Vyjímku tvoří oblast Dunajovických kopců. Pod Růžovou horou jsou podzemní prameny. Růžová hora sousedí s Velkou Slunečnou, pod kterou proudí jejím středem podzemní vody do Dunajovického potoka.

Tekoucí podzemní voda pod pyramidou Pálava (Velká Slunečná) je důležitá pro vznik měřitelných energií – Pyramidální tvar je podle fyziků tvarový zářič a nezáleží na tom, jak je orientovaný ke světovým stranám – důležitá je tekoucí voda pod ním. Pyramida Pálava stojí nad podzemní tekoucí vodou, proto je možné na jejím vrcholu měřit a využívat energii tvarového zářiče. Můj výzkum a zkušenosti lidí z mnoha veřejných setkáních na pyramidě Pálava to jen potvrzují.

Podzemní tunely a chodby

Na Velké Slunečné nejsou viditelné podzemní tunely a jeskyně. Je možné, že zde kdysi existovaly, ale byly zahrnuty při budování teras. Na sousední Růžové hoře, která nebyla terasovitě upravena, jsou vidět závrty a krasová oka. Každý večer jsem nad pyramidou Pálava sledoval létající netopýry, ikdyž v širokém okolí není žádný strom, či objekt kde by hnízdili. Netopýři vylétávali z pyramidy Pálava.

Dá se předpokládat, že Dunajovické kopce mají podzemní systém chodeb a vodních tunelů. Pyramidální tvar je podle fyziků tvarový zářič a nezáleží na tom, jak je orientovaný ke světovým stranám – důležitá je tekoucí voda pod ním. Voda pod pyramidou Pálava proudí v podzemí.

Energie pyramidy Pálava

Staré legendy vyprávějí o kopci Velká Slunečná, kde rostly léčivé byliny, a kam chodili lidé ze širokého okolí. Kopec byl již v té době známý a uctívaný. Dodnes zde roste několik druhů chráněných rostlin.

Každá pyramida na naší planetě vyzařuje energii, kterou dokáží citliví lidé vnímat dlaněmi, nebo virgulí. Mnozí z vás se učí tyto energie vnímat, proto se nemůžeme vždy spolehnout na takové výsledky.

Naše těla jsou zásobárnou bioenergie, která se nazývá čchi, životní energie, orgonová energie, volná energie, nebo éterická energie, případně jinak. Ve všech případech jde o jednu a tu samou bioenergii. Pokud máte malé procento vlastní bioenergie, může vám to způsobovat vnitřní nepohodu a nemoci.

Na vrcholovém platu jsme hledali energetické body. Existují zde dvě místa, kde proudí energie. Jedno z nich je na „leyline“, přímce spojující Růžovou horu se Svatým kopečkem nad Mikulovem.

Druhá linie je spojená s podzemní vodou. Několikrát jsem měřil speciálními přístroji vrchol pyramidy a jihovýchodní plato. Mé měření se shoduje s pocity mnoha lidí, které jsem potkal na mnoha setkáních. Intenzivní energetický proud jsem zjistil nad podzemní vodou, která teče pod pyramidou Pálava. Nejsilnější energie jsem zaznamenal v přesně vymezeném místě na jihovýchodním platu.

Měření bioenergie na pyramidě Pálava

Při odborném měření bioenergie používám profesionální přístroj navržený podle fyzika Wilsona Reicha (1947). Přístroj reaguje na živé věci. Na stupnici jsou vidět procentuální hodnoty bioenergie živých tvorů (i mrtvých…), rostlin, vody, potravin, minerálů apod. Přístroj dokáže spolehlivě změřit aktuální stav bioenergie s viditelným a srozumitelným výsledkem.

První měření provádím před výstupem na pyramidu, druhé na vrcholu pyramidy Pálava, třetí na jihovýchodním platu a čtvrté po průzkumu.

Z výsledků měření bioenergie je zřejmé, že pyramidy mají vliv na zdravotní kondici lidí a všech živých organizmů. Současná věda si neumí vysvětlit energetické působení tzv. tvarových zářičů – přírodních, natož uměle postavených před tisíci lety. Pyramida Pálava existuje pouhých pár desítek let, je historicky nejmladší na naší planetě, a jak potvrzují mé výzkumy, je aktivní a prospěšná pro vše živé.

Pobyt na pyramidě Pálava posílí vaši imunitu.

Velká vize jednoho člověka

Dokonalé terasy pyramidy Pálava jsou dílem jednoho člověka, který všechen svůj volný čas věnoval na uskutečnění své nadčasové vize. Terasy velké pyramidy Pálava vznikaly v šedesátých letech minulého století. K vybudování pyramidy mu stačilo 10 let a jeden buldozer. Pracoval vždy po pracovní době. To je výkon hodný uznání.

Pan Dominik Pecka měl jasný plán, který dokončil a zanechal pro další generace. Ještě jednou velké díky.

Setkání na pyramidě Pálava

Pravidelně pořádám veřejná setkání na pyramidě Pálava. Dozvíte se víc o historii a vzniku pyramidy, nejnovější objevy a souvislosti. Na dalších setkáních,vám poprvé vysvětlím posvátnou geometrií pyramidy Pálava. Těším se na vás.

Pokud vás výzkumy a nová diagnostika zaujala, přijeďte na další setkání na pyramidě Pálava. Těším se na vás. Informace najdete včas na webové stránce www.pyramidapalava.cz, nebo v časopise WM magazín www.wmmagazin.cz, nebo www.novycestovatel.cz

Regenračné centrum

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář