Léčivá síla královského Mile

Archeologické výzkumy prokázaly, že údolí kolem Visoka bylo centrem bosenských králů. První královské listiny byly sepsány právě zde. Visocké údolí, jak se dnes oblast nazývá, tvořilo královské město Visoko na vrcholu hory Vysočica, obchodní centrum Podvisoki, Moštre  a Mile, kde byli korunováni a pohřbíváni první bosenští králové. Mile je vzpomínáno také jako místo zázračných uzdravení, místo s živou vodou.

Výzkum časopisu WM magazín

Mile se nachází v blízkosti Visoka, na pravém břehu řeky Bosny, v dnešním Arnautovići, nedaleko ústí řeky Goruša. Dnes zde najdete moderní rekonstrukci pozdějšího františkánského kláštera. Podle svědectví Pavla z Rovinje, stál v Mile kamenný kostel zasvěcený sv. Kosmovi a Damiánovi, patronům lékařů a lékárníků (Staré pověstí z Bosny a Hercegoviny). Předpokládá se, že zdejší stavba existovala již v době císaře Justiliána, nebo dokonce v byzantském věku. Archeologové zde objevili stopy osídlení z období 3.000 př. n. l. Léčivé účinky zdejší vody využívali již staří Řekové.

Mile je historicky zajímavá oblast u Visoka, pod horou Vysočica, která je dnes známá jako bosenská pyramida Slunce. Na vrcholu Vysočice existují zbytky „stareho Gradu“, který býval kdysi náboženským, ekonomickým a kulturním centrem pro oblast dnešního Balkánu.  Jeho vznik a původ není „moderní historie“ schopná spolehlivě vysvětlit. Ve „Visoko Valley“ můžeme najít stopy nejstarších civilizací. Důležitým místem je Mile, které se původně nazývalo „Caperiš Hidronimski“.

Podivná rekonstrukce

Skutečný účel a doba vzniku původní stavby v Mile je dodnes nejasná. Moderní historie si neví rady, tápe a nabízí závěry poplatné aktuální době. Jedno je však jisté, původní stavba je mnohem starší, než si dokážeme představit.

Změřili jsme délku a orientaci obnovených kamenných zídek. Předpokládejme, že moderní rekonstrukce sdílí původní základy pozdějšího františkánského kláštera. Osy stěn nejsou orientované podle světových stran. Moderní rekonstrukce zídek není kompletní. Stavba měla obvod na délku 27 metrů a na šířku 19 metrů. V době rakousko-uherské byl klášter poničen výstavbou železnice ze Sarajeva do Budapešti. Původní železnici dnes nahradila místní asfaltová komunikace.

Proč je moderní rekonstrukce podivná? Bosenští archeologové provedli obnovu části zdí pouze historicky mladšího kláštera. Původní, mnohem starší kamenná stavba, zasvěcená sv. Kosmovi a Damiánovi, patronům lékařů a lékárníků, je nezajímala.

Původní stavba je mnohem starší

V Mile jsou vidět kamenné kvádry a stély zapuštěné v zemi.  Bloky jsou patrné po celém archeologickém místě. Jejich pozice jsou nahodilé a nesouvisí s moderní rekonstrukcí. Byly zde nalezeny kamenné sarkofágy s pozůstatky prvních bosenských králů. Jeden sarkofág jsem před lety viděl. Jeho tvar a materiál nevypadal jako opracovaný kámen. Dodnes se přou odborníci, jak vznikl. Jedna ze dvou teorií tvrdí, že jde o uměle vyrobený odlitek z betonu.

Postupně jsem získával další nové informace o původní stavbě, která byla v Mile u Visoka dlouho před naším letopočtem.  

Objekt měl obdélníkový půdorys s kruhovou apsidou, která je typická pro kostely. Zdivo do oblouku, apsida, je orientovaná směrem na východ. Půdorys příbytku svatého Kosmy a Damiána je celkem snadné vidět i dnes. Rekonstrukci archeologického místa v Mile, nedaleko Visoka, vidíte na obrázku.
Zůstává otázkou, proč byli první bosenští králové korunování zde?

Tušení souvislostí

Údolí Visoka bylo vždy významné svým politickým, ekonomickým a agrárním vlivem. Zdejší mírné klima, úrodná půda a minerální bohatství, nenajdete nikde jinde. Duchovním centrem Balkánu býval Stari Grad na vrcholu hory Vysočica. Hora má tvar pyramidy, tak to vnímáme dnes. Je možné, že grad – město – bylo postaveno se stejnou znalostí, jakou máme dnes? Domnívám se, že ano. Nejstarší civilizace znali a dokázali využívat prospěšnou energii Země a pyramid.

Západní stěna megalitické stavby v Mile je orientovaná ve směru východ-západ. Když se na ni postavíte, pak uvidíte horu ve tvaru pyramidy – bosenskou pyramidu Slunce.  Při slavnostní korunovaci měli dávní králové přímé spojení s posvátnou horou nad Visokem.

Léčivé bahno a živá voda

„Nejstarší obyvatelé Arnautoviči vědí o léčivé vlastnosti vody, která se nachází asi 300 metrů od zdroje Caeparia.  Ženy nejenom z Visoka si zde chodili léčit nemoci z lásky(?). Ženy se posadily na židličku a oplácali se blátem. Mile bylo v tu dobu něco jako vyhlášené národní lázně“ – dnešní SPA. Tolik z textu cestovatele Pavla z Rovinje (1640).

Zatím se nám nepodařilo lokalizovat léčivý zdroj živé vody. Místní obyvatelé si již nepamatují. Je to výzva pro nové badatele. Ale, vysvětlení může být jednoduché. Dnes víme, že voda z podzemních tunelů pod pyramidou Slunce je antibakteriální. Na vodu působí rezonanční procesy uvnitř pyramidy. Voda obohacená energií a minerály se přirozenou gravitací vrací zpět do údolí.

Léčivé účinky vyvěrající vody znali naši předchůdci a dovedli je využívat pro své zdraví. Již staří Řekové dlouho před naším letopočtem navštěvovali Caperiš Hidronimski.

Jazyková hádanka

Caperiš Hidronimski je původní název, který je v Bosně a Hercegovině ojedinělý. Cestovatel Pavel z Rovinje (1640) ho nesprávně přeložil a dobově upravil vulgárně balkánskolatinským klíčem na caeparia.  Caeparia je druh onemocnění pohlavních orgánů, španělsky capar, cappare, německo-holandsky kappen (dnes česky kapavka). Cestovatel proto chybně předpokládal, že se v Mile léčila kapavka.

Jaký je původ názvu Caperiš hydronymum?  

V lidových tradicích Visoka je vzpomínán příchod Slovanů z oblasti Velké Moravy. Původní název  Caperiš Hidronimski je slovanský. Hydronymum znamená řeku, říční tok. Visokem protéká řeka Bosna, Fojnica a v Mile řeka Goruša. Jméno Goruša lze přeložit jako teplo, teplá – řeka. Význam slova Caperiš lze přeložit jako – výkon, výkonnost, zdraví(?): Caperiš – Kappon – caeparia, o tom není pochyb. Pokud jste zdravý člověk, pak máte výkon a vitalitu. Tehdejší lidé oslabení nemocí navštěvovali léčivý zdroj živé – horké, teplé – vody v Mile.

Pozdější nájezdníci, Řekové, Germáni, Římané a Turci původní názvy nedovedli, nebo nechtěli správně přeložit. V učebnicích historie dnes najdete tisíce podobných zkomolenin. Cestovatel Pavel z Rovinje napsal poutavý a poučný cestopis, jen ty jména a názvy jsou upravené, latinské.

Pyramidy ve Visoku jsou starší než legendy

Ve Visockých legendách jsme nenašli žádnou zmínku o pyramidách. Jak je to možné, co pak ji neviděli? Podle odborného datování jsou bosenské pyramidy staré 30.000 let. Pyramida Slunce je dnes pokryta vrstvami hlíny a porostu. Vrstvy zeminy jsou staré přibližně 12.000 let. V tomto období se pravděpodobně odehrála poslední velká katastrofa. Mohutné vlny zaplavily celá území, změnil se tvar údolí a toky řek. Po katastrofě zůstaly jen nánosy bahna. Původní vyspělá civilizace stavitelů pyramidy byla ztracena. Ti co přežili, začínali budovat novou lidskou společnost s využitím ztracených dovedností. První civilizace nového věku neměly potřebu stavět pyramidy. Pyramidy existují na celé naší planetě. Je velmi důležité všechny staré pyramidy hledat a odborně prozkoumat.

Cesty a expedice s Novým cestovatelem z.s.

Časopis WM Skryté skutečnosti jezdí do Visoka od roku 2006. Na popud čtenářů vznikl v roce 2015 klub přátel cestování Nový cestovatel z.s. Pořádáme cesty a expedice nejenom za historií lidstva (aktuální cesty). Na všech cestách s Novým cestovatele vás budu doprovázet – Jirka a Tom.

Pokud chcete podpořit projekt bosenských pyramid, pojeďte s námi d Bosny, nebo nás podpořte předplatným časopisu.

Děkuji a těším se na vás

Jiří Matějka, vydavatel časopisu WM magazín Skryté skutečnosti a předseda klubu Nový cestovatel z.s.; Tel: +420 777 770 609

Regenračné centrum