Voda pod pyramidou Pálava

Pyramid Pálava, nové informace

Děkuji všem, kteří se zúčastnili červencového setkání na pyramidě Pálava.

V 60. letech minulého století místní rodák upravil horu Velkou slunečnou do podoby 9. stupňovité pyramidy. Práce prováděl 10 let. Dominik Pecka byl vynálezce, vizionář a podivín, jak je uvedeno v archivech.  Na vrchol Velké Slunečné se dostanete po překonání deseti teras, které vedou po obvodu kopce. Každá z teras je víc jak 5 metrů široká. Na každém kroku myslím na to, kolik práce a úsilí muselo být vynaloženo, aby vznikly tyto dokonalé terasy.

Velká Slunečná má orientaci jako nejstarší stavby světa. Terasy mají sklon 52 stupňů, stejně jako Velká pyramida v Gíze. Kopec byl uměle upraven do tvaru pyramidy připomínající stupňovitou pyramidu Cahuachi v Nazce.

Stačil mu na to jeden buldozer. Dokonalé stupně a terasy modeloval bez projektu, ve svém osobním volnu. Jeho zásluhou vznikla pyramida Pálava, jak jsem ji pojmenoval.

Od roku 2017 sbírám informace a jeho díle a pořádám veřejná setkání pro všechny kdo má zájem.

Vrchol pyramidy Pálava

Vrchol pyramidy Pálava má tvar nepravidelného obdélníku, tak jako celá pyramida. Vrchol je v nadmořské výšce 281 m. Hodiny jsem strávil procházením teras a náhorní plošiny, a bylo mi dobře.

Pyramidy emitují různé druhy energie, které dokáží citliví lidé vnímat. Pyramida je tvarový zářič i přijímač, stejně jako moderní antény. Silnou energii vnímali všichni účastníci na vrcholu Velké Slunečné.

Pyramidy na naší planetě byly postaveny nad podzemní tekoucí vodou. Proudící voda vytváří energii. Na mnoha místech, například v egyptské Gíze apod., již voda vyschla, nebo je hluboko v podzemí. Proto většina pyramid již nemůže plnit svůj účel, pro který byly navrženy.

Na vrcholu pyramidy Pálava vnímají citliví lidé pozitivní energii dodnes.  Jak je to možné?

Pyramida Pálava a voda

Převážná část území v pálavské oblasti je vzhledem ke své geomorfologické stavbě charakterizována výrazným nedostatkem jak povrchových, tak i podzemních vod. Vyjímku tvoří oblast Dunajovických kopců. Pod  pyramidou Pálava jsou údajně podzemní prameny. Až dodnes se to pouze předpokládalo.

Voda po pyramidou Pálava

Nedávno byla provedena sonda na severozápadní hraně pyramidy Pálava do hloubky asi 45 metrů. Sonda začíná na třetí terase pyramidy, v nadmořské výšce 263 m. V hloubce 16 m se objevila voda. To znamená, že pyramida Pálava je dones aktivní.

Velké jihovýchodní plato

Pod vrcholem pyramidy Pálava se nachází velké plato cca 100×50 metrů. Plato je orientované jihovýchodním směrem s odchylkou 7-15 stupňů. Když se postavíte na vrchol pyramidy, uvidíte pod sebou velké nádvoří (plato), podobné jako u pyramid v Mexiku. Pan Dominik Pecka, velký vizionář a stavitel pyramidy Pálava znal univerzální plán, jak se mají stavět pyramidální stavby. A měl zřejmě znalosti i o podzemní vodě tekoucí pod ní.

Zjistil jsem mnohem víc zajímavých informací. O tom se dočte v některém dalším čísle časopisu WM magazín.

Termín další setkání na pyramidě Pálava najdete na www.wmmagazin.cz, nebo www.novycestovatel.cz

Jiří Matějka

Fotoarchiv z průzkumů na pyramidě Pálava najdete zde

Regenračné centrum