Zkamenělé UFO a koule v Arménii

Kamenné disky s koulí uprostřed

Jiří Matějka

V Náhorním Karabachu objevil S. Shahverdyan kamenné koule a fascinující kamenné desky připomínající UFO. „Naši zaměstnanci našli v jednom z regionů Artsakh na malém území desítky pečlivě opracovaných kamenů. Teď přemýšlíme, co by to mohlo být.“

Kamenné disky s koulemi se nachází v Arménském kraji, v provincii Artsakh, na náhorní plošině Horního Karabachu.

Názor archeologů

Archeologové se domnívají, že disky sloužily k vymačkávání hroznové šťávy. Vycházejí z předpokladu, že „v Arménii je mnoho hor a náhorních plošin, kde dokonce roste i réva; existuje zde mnoho údolí, z nichž některá nejsou příliš úrodná, zatímco jiná jsou naopak mimořádně úrodná.“ Jenže náhorní plošina s kamennými disky nepatří mezi ty úrodné. Pokud budeme věřit archeologům, že se zde něco mohlo mačkat a lisovat, pak disk s koulí uprostřed mohl sloužit taky jako pračka na prádlo …

Nové poznatky

Pokusím se přidat několik mých osobních postřehů a souvislostí. Kamenné disky mají průměr asi 2-3 metry a jsou vytesány z žuly. Koule ve středu je pevnou součástí disku. Pokud by měla koule sloužit k mačkání vinné révy, pak by se musela ideálně otáčet. Na jedné fotografii je vidět disk bez koule, kterou někdo později odsekal.

Kruhové kamenné disky mají po obvodě rýhu. Pokud měl disk sloužit jako vinný lis, nebyl žádný důvod tak precizně tvarovat jeho obvod. Na jednom poškozeným disku je vidět kamenná koule zapuštěná v jeho středu. Na první pohled vypadá jako koule, která byla do disku vložena. Dvě třetiny koule je zapuštěna v disku, jedna třetina vyčnívá nad povrchem. Může mi nějaký archeolog vysvětlit proč tak složitě někdo vyráběl evidentně nefunkční „lisy na víno“?

Není známá doba, kdy byly kamenné disky zhotoveny, ani kdo je mohl vyrobit. Nepochází z období perských králů ani z římské epochy. V okolí nebyly objeveny žádné stavby, nádrže na fermentaci vinné révy ani stará cesta. Dodnes nebylo provedeno odborné datování. Bohužel neexistuje žádná mapka ukazující polohy disků v terénu. Jediné, co znám je, že byly nalezeny na kruhového ploše s obvodem několik desítek metrů.

Historické souvislosti

Kamenné disky s koulemi se nachází na území bývalé Velké Arménie. Znali ji Peršané, Řekové i Římané. Každý z nich se pokoušel Velkou Arménii dobýt. Nakonec se to povedlo a zůstaly pouze historické spisy a kameny s nápisy, které nazýváme vymezovací kameny. Na náhorních plošinách se takové kameny s nápisy našly.

V období historické Velké Arménie, která se rozkládala od Středozemního moře, Černého moře až po moře Kaspické, se psalo a mluvilo jednotným jazykem. Pozdější antikové převzali mnoho slov pro své vlády a soudy. Jsou to slova – písmo, kterému dodnes rozumíme.

Jeden vymezovací kámen s vyrytými znaky byl nalezen ve východní části Arménie a pochází údajně z roku 189 př. n. l. Písmo na kameni je podobné starému pra-slovanskému písmu, podobnému jako je např. na disku z Faistu, nebo etruskému. Pokud se mi podaří získat fotografii ve velkém rozlišení, pokusím se nápis přeložit.

Jak vznikly kamenné disky s koulí uprostřed?

Vznikl kamenný disk přírodním procesem, nebo byl vyroben lidmi? Domnívám se, že podivuhodné disky vznikly přírodním procesem. Důležitou indicií je kamenná koule uprostřed disku. Podobné kamenné koule nacházíme po celém světě. Byly objeveny ve vápenci, v pískovci, v lávovém tufu, nebo v žule. V lomu Luleč nedaleko Rousínova, kde se těží velmi tvrdé kamenivo, byly objeveny podobné disky. V Montaně existují disky s koulí uprostřed.

Kamenné koule nalezené v pískovcových a měkkých horninách (Megoňky, Zavidoviči apod.) jsou bez kruhových disků. Disky kolem koulí v měkkých horninách byly pravděpodobně zničeny posunem, proto je dnes nevidíme.

Kamenné disky s koulemi objevené v Arménii zůstaly dodnes neporušené. Lidé je našli a začali využívat pro své potřeby. Kamenné disky s koulemi připomínající UFO, se neodvážil zničit žádný dobyvatel Velké Arménie. Zřejmě je považovaly za posvátné.

První filmový dokument Tajemství kamenných koulí

O kamenné koule se zajímám od roku 1989. Viděl jsem mnoho míst a nových objevů. První díl dokumentu jsem nazval Z Argentiny až na Aljašku. Pokud se vám video líbí, podpořte nás předplatným časopisu WM magazín. Děkuji. → předplatné


Jak vznikly kamenné koule se dočtete v knize Naše fantastická minulost. V knize najdete víc jak 40 míst s kopulemi z celého světa, včetně popisů a výkladů odborné i laické veřejnosti. → http://wmmagazin.cz/eshop/domu/61-nase-fantasticka-minulost.html

Pojeďte se mnou do Bosny, kde jsou největší nálezy kamenných koulí v Evropě. Na místě vám vysvětlím, jak vznikly: Poznávací cesty s Novým cestovatelem → www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty

Regenračné centrum