Pyramidy a kamenné koule v Bosně

Bosenské údolí pyramid

Pyramidy v Bosně jsem poprvé navštívil v roce 2006. Viděl jsem první vykopávky a nové objevy, poznal Dr. Semira Osmanagiche. Od té doby jezdím do Bosny každý rok. Před lety mě oslovili čtenáři s přáním, jestli mohou jet se mnou na pyramidy v Bosně. Dnes jezdíme do Visoka s čtenáři Wm magazínu a přáteli několikrát za rok.

Zjistili jsme, že na průzkum bosenského údolí pyramid je potřeba mít víc času, klid, pohodu a slyšet odborné výklady od průvodců Nadace BPS vedené Dr. S. Osmanagichem. Je to důležitá podpora projektu. Ve Visoku jsme ubytovaní tři noci v hotelu s polopenzí. Pohodové zázemí, s autobusem stále k dispozici, nám pak poskytuje víc času na poznávání nejenom pyramid v Bosně. Největší archeologický projekt na světě si určitě zaslouží vaši pozornost.

Naše poznávací cesty do Bosny začínají u kamenných koulí v Zavidoviči.

Kamenné koule v Bosně

Na naší planetě bylo objeveno na tisíc kamenných koulí. Najdeme je v Kostarice, v Mexiku, v Rusku, v České republice, na Slovensku, nebo v Bosně. V oblasti kolem města Zavidoviči bylo nalezeno v 11 lokalitách celkem 60 kamenných koulí.

Zavidoviči – Grab: Kamenné koule Grab–Mečeviči byly nalezeny po velké bouřce v roce 1936. Proud vody vyhloubil koryto Bukového potoka a odhalil pravidelné koule s průměry od 0,5–1,6 m. Mnoho jich bylo odvezeno na soukromé dvorky jako dekorace. Dnes zde najdete pouze asi 10 nepoškozených a 20 rozpadlých koulí. V roce 2012 jsem jich ještě napočítal víc jak 45 (souřadnice: 44.454647, 18.175076).

Zavidoviči – jih: Jižně od města Zavidovči byla na konci roku 2015 objevena největší kamenná koule s průměrem víc jak 4 metry. Tato koule se stala vyhledávanou turistickou atrakcí (souřadnice: 44.432996, 18.126252).

Kamenná koule obsahuje křemen, muskovit, oxid železitý a uhličitanovou základnu – bazální cement. Zdá se, že všechny prvky jsou energeticky aktivní. Na báňské fakultě stavební geologie v Tuzle provedli analýzu. Hustota koule je 2,64 g/m3 objem 14,14 m3. Hmotnost koule v kilogramech se určuje vynásobením hustoty a objemu. Hmotnost kamenné koule v Zavidoviči je 37,32 tun!

Kamenná koule v Zavidoviči není největší na světě, ale je to koule s největší hmotností. Povrch koule se vlivem suchého počasí odlupuje – jako když loupete cibuli, proto se musí v létě polévat vodou.

Energie kamenných koulí

Citliví lidé vnímají energii proudící z kamenných koulí. Je zřejmé, že část energie, které způsobila jejich vznik, zůstala dodnes zachována v každé kamenné kouli. Například v Zavidoviči má každá koule jiné účinky. Některá je pozitivní, jiná dokáže způsobit chaos a rozladění organizmu. Čtyřmetrová koule na jihu Zavidoviči není sice největší na světě, ale má výrazně pozitivní vliv na organizmus, jak popisují lidé, kteří jezdí se mnou, Novým cestovatelem, do Bosny.

Jak vznikly kamenné koule

Zůstávají dvě základní otázky, jak mohly kamenné koule vzniknout. Byly vyrobeny uměle, nebo jde běžný přírodní proces?

Zdá se, že tvar kamenných koulí nevznikal postupně, dlouhodobými procesy, například otáčením, kutálením, nebo krystalizací, jak tvrdí odborníci. Vhodné podmínky pro jejich vznik nastaly v jeden moment, během krátkého okamžiku! Jaký to byl proces? Jaká a jak velká síla mohla ovlivnit geologické vrstvy natolik, že umožnila vznik záhadných kamenných koulí? Na tuto otázku dostane odpověď každý, kdo jede se mnou do Bosny, nebo ji najdete v mé nové knize Naše fantastická minulost.

Bosenská pyramida Slunce

Pyramida Slunce, s výškou 220 metrů a délkou stran víc jak 360 metrů, je největší na světě. Strany jsou obloženy uměle vyrobenými bloky, což ukazuje na přítomnost neznámé civilizace. Pyramida byla pokryta hlínou a vegetací, proto zůstala až do současnosti bez povšimnutí.

Měření provedené geodetickým ústavem Bosny a Hercegoviny ukázalo, že stěny bosenské pyramidy Slunce jsou přesně orientovány ke světovým stranám (sever – jih, východ – západ). To je velmi důležitá a často zmiňovaná vlastnost všech pyramid v Egyptě, Peru, Guatemale, nebo v Číně. Severní strana pyramidy Slunce je zaměřena na hvězdu Severku (jako u Velké pyramidě v Gíze).

Odborné geologické průzkumné vrty ukázaly, že povrch pyramidy tvoří opracované bloky. Pravoúhlé mnohatunové bloky jsou ve více vrstvách nad sebou. Sondy potvrdili existenci podzemních prostor.

Tři největší pyramidy v bosenském údolí tvoří rovnostranný trojúhelník. Je to pyramida Slunce, Měsíce a Draka. Katastrální úřad z Visoka prováděl měření a zjistil, že všechny úhly jsou symetrické (60 stupňů) a vzdálenosti mezi třemi kopci stejné (cca 2,2 km) s méně než 2 % chybou. To je důkaz, že jde o umělé stavby.

Na severní straně bosenské pyramidy Slunce byl učiněn významný archeologický nález č. 4. Na jaře roku 2006 začalo odkrývání hlíny do hloubky asi 80 cm. Byly objeveny pravoúhlé bloky, 4,5 metru dlouhé, 1,5 metru široké a 45 centimetrů vysoké. Bloky mají hmotnost 7 tun, rovné stěny a rohy pod úhlem 90 stupňů. Je zřejmé, že byly vyrobeny inteligentní rukou, bez použití cementu, metodou geopolymerizace.

Z bloku jsme odebrali vzorek a poslali do šesti různých odborných institucí v Bosně, Itálii, v České republice a ve Francii. Řekli nám, že je to umělý beton, člověkem vyrobený materiál. Moderní beton má pevnost od 10 do 16 MPa, bloky na pyramidě Slunce od 73 do 134 MPa. To vypovídá o tom, že dávní stavitelé pyramid v Bosně byli o mnoho zkušenější. Jednu z analýz prováděl časopis WM magazín v roce 2014. Výsledkem analýzy v odborné laboratoři bylo konstatování, že se jedná o přírodní, nebo uměle vyrobený materiál–vyberte si.

Stari Grad na vrcholu pyramidy Slunce

Na vrcholu pyramidy Slunce existuje Stari Grad, který byl po tisíciletí hlavním centrem vzdělanosti pro celý Balkán Význam Stareho Gradu byl natolik velký, že ho využívali všichni dobyvatelé. V roce 1503 ovládli Bosnu Osmané. Ani Turci si nedovolili Stari Grad Visoko zbourat, proto navrhli dohodu o přestěhování do údolí na soutoku řeky Bosny a Fojnice. Tak vzniklo město Visoko. Něco pravdy na tom může být, ale nevěřme všem historickým letopočtům. Stari grad je velmi staré kultovní centrum.

Měření energetického paprsku na vrcholu pyramidy Slunce

Časopis WM magazín provedl kontrolní měření energetického paprsku, který proudí z vrcholu bosenské pyramidy Slunce. Měření takového fenoménu není snadné. Pokud si zakoupíte digitální měřidlo, bude v podstatě měřit samo sebe, ale nikdy nezměří energetický paprsek vycházející z vrcholu pyramidy Slunce! Důležitá je speciálně navržená příjímací zemní anténa a kvalitní osciloskop.

Měřením jsme zjistili stabilní energetický proud 28 kHz na dvoraně Stareho Gradu. Střed tohoto paprsku, s průměrem 4,5 m, se osově pohybuje. Na jiném místě jsem naměřil významnou pulsní anomálii 35, 42, 49 kHz. Je to v místě mezi keři, kde se lidé podvědomě zastavují a meditují. Většinou všichni návštěvníci se zde cítí dobře. Energetický paprsek a pulsy vnímají citliví lidé i bez přístrojů.

Podzemní labyrint Ravne

U většiny pyramidových komplexů po celém světě jsou podzemní chodby. Odborné výzkumy ukazují, že v Bosenském údolí pyramid existuje dosud neobjevená rozsáhlá síť podzemních chodeb. Vstup do podzemního labyrintu byl objeven v roce 2006. Od té doby dobrovolníci z celého a pracovníci Nadace vyčistili a zabezpečili víc jak 900 metrů chodeb, aby badatelé, turisté, média a dobrovolníci byli v bezpečí.

Dávní stavitelé vyhloubili podzemní tunely ve slepenci. Slepenec je přírodní, pevně spojený materiál. Aby vytvořili kilometry dlouhé tunely, museli odstranit miliony tun materiálu. Co s tímto materiálem udělali? Použili ho jako stavební materiál na výrobu betonových bloků pokrývající bosenskou pyramidu Slunce.

Objev keramických megalitů

Během čistění chodeb došlo k objevu keramických, uměle vyrobených megalitů. Největší z nich má hmotnost 7 tun. Na povrchu megalitů jsou vidět rytiny, obrazce a znaky, připomínající písmo.

Megalit K–1: Na povrchu jsou vyryté různé symboly, například šipka, spojené linky, nebo symbol Y. Dohromady je na něm 25 znaků. To je známka gramotnosti. Co znázorňují, nemůžeme říct, nemáme dostatek informací. Musíme najít více symbolů, rytin, porovnat je a udělat nějaký závěr.

Megalit K–2: Přibližně 210 metrů od vstupu jsme našli megalit K-2 s velkou hmotností 7 tun. Na jeho povrchu jsou zajímavé útvary, které vypadají jako terénní reliéf s kopci, údolím a řekou. Po obvodu megalitu K-2 je zřetelná linka, která odděluje horní a spodní části megalitu.

Megalit K–5: V zadní části tunelu Ravne byl objeven megalit s hmotností víc jak 20 tun. Megalit nebyl celý vykopaný z důvodu náročného technického zabezpečení, proto je veřejnosti nepřístupný.

Výsledek speciální analýzy megalitu K–2, mimo jiné i za použití rentgenu, prokázal, že jde o keramický materiál, vypálenou hlínu. Je to uměle vyrobený materiál. Navíc, geologický specialista objevil, že uprostřed tohoto uměle vyrobeného bloku je nějaký oválný útvar. Předpokládá se, že je to krystal. Z toho vyplývá, že někdo vyrobil menší objekt, který umístil do velkého a nějakým způsobem oba spojil. Nadace BPS Dr. Semira Osmanagiche nepovolila destruktivní metodu průzkumu megalitu K-2 z obavy, aby se neporušila jeho funkce.

Odborné datování stáří tunelů Ravne

V listopadu 2007 došlo při čištění chodeb k mimořádnému objevu organického materiálu. Vzorek dřeva byl odeslán k radiokarbonovému datování do Německa a polského institutu. Podle výsledků je vzorek dřeva starý cca 31 000–34 000 let. To by znamenalo, že síť podzemních tunelů Ravne zde existovala před 30 000 lety, včetně keramických megalitů a kamenů se znaky.

Podle odborníků zde existovaly tři neznámé civilizace. Původně byly keramické megality postaveny na volné ploše. Pak přišla katastrofa, která zanesla údolí štěrkem pískem. Druhá civilizace hledala ztracené megality. Pomocí vyspělé technologie vytvořila před asi 12 tisíci lety síť tunelů. Třetí civilizace, která sem přišla před 4600 lety, tunely uzavřela. Proč? Aby ukryla velké tajemství!

Podzemní léčebné zařízení

Cirkulace vzduchu v tunelech Ravne je perfektní. Způsobují to různé výšky stropů, které způsobují tlakové rozdíly. Proudění vzduchu pracuje jako přírodní ventilátor. Sklon tunelů je 1,5 stupně ke vstupu. Stejný sklon dnes používáme pro odvod vody. Pobyt v labyrintu Ravne je prospěšný pro lidské zdraví. Koncentrace vzdušných záporných iontů v tunelu Ravne je mnohonásobně vyšší než běžný průměr. Vzduch je čistý, bez bakterií a virů. To vysvětluje, proč je pobyt uvnitř podzemního komplexu prospěšný pro vše živé.

Zaznamenali jsme, že se návštěvníci cítí v tunelu velice dobře. Vypadá to, že zde funguje nějaký regenerační proces. Lidé, kteří sem přijdou s bolestmi hlavy, zjistí, že je bolest pryč, stejně jako bolesti zad. Naměřili jsme zde vysokou koncentraci vzdušných záporných iontů. Jak víme, záporné ionty čistí krev a tělo, zabíjejí viry a mikroby. Naměřená hodnota vzdušných záporných iontů u vstupu do tunelu je 1000 na kubický centimetr, uvnitř tunelu Ravne je 43 000 prospěšných záporných iontů na kubický centimetr. To je 43 x vyšší hodnota než venku. Již desetiminutový pobyt v takovém prostředí je velkým přínosem pro vše živé. V labyrintu jsou místa s mimořádně vysokou hodnotou vzdušných záporných iontů, až 500 000/cm3. Vypadá to, že zde někdo vytvořil podzemní léčebné zařízení.

Energie megalitů a pyramid

Keramické megality v labyrintu Ravne jsou postaveny nad místem křížení podzemních řek. Pod megalitem K-2 je v hloubce jeden kilometr železná ruda, nad ložiskem proudí podzemní řeky. Když se voda pohybuje, generuje energii a tento blok je přesně nad touto energií. Megalit K-2, s krystalem uvnitř, dokáže přeměnit negativní energii vycházející z hlubin země na prospěšnou, pozitivní energii. Pozitivní energie megalitu K-2 je zesilována pyramidou Slunce. Je známo, že pyramidy jsou účinným tvarovým zářičem.

Voda z labyrintu Ravne

Podzemní labyrint Ravne je bezpečné místo, neexistuje zde žádné škodlivé záření ze země, ani z vesmíru. Objevili jsme vodní kanály a jezera. Voda z podzemního labyrintu Ravne je naprosto čistá, bez baktérií a mikrobů. Je známé, že voda dokáže uchovávat energii. Voda z tunelů Ravne je nabitá energií podzemního labyrintu a energií pyramidy Slunce.

Měření záporných iontů v roce 2018

Začátkem roku 2018 jsem prováděl měření koncentrace vzdušných záporných iontů v různých částech podzemního labyrintu Ravne. Běžná celoroční hodnota se pohybuje od 43 000 do 60 000/cm3. Vlastní měření koncem dubna a v prvním květnovém týdnu ukázala překvapivě vysoké hodnoty.

Záporné ionty jsou ve vzduchu, který dýcháme, stejně jako v našem těle. Záporné ionty úspěšně neutralizují volné radikály, podporují metabolismus buněk a zlepšují imunitní systém. Kromě toho, že čistí krev a udržují rovnováhu autonomního nervového systému, podporují také hluboký spánek a zdravé trávení. Záporné ionty chrání tělo a mozek před škodlivými vlivy životního prostředí, jako jsou například škodlivá elektromagnetická pole. Terapie zápornými ionty je účinná při léčbě vysokého krevního tlaku, artritidě, dny, zvonění v uších, nervových poruch, respiračních a zažívacích problémů, štítné žlázy a pokožky. Znám případy, kdy astmatici po týdenní terapii v labyrintu Ravne nepotřebují po celý rok inhalátor!

Vliv pobytu v labyrintu Ravne na hladinu glukózy v krvi

Provedl jsem první unikátní test hladiny glukózy v krvi před vstupem do podzemního labyrintu. V podzemní jsme pobývali přibližně jednu hodinu. Druhé měření bylo po výstupu z labyrintu Ravne. Testu se zúčastnili dvě osoby. Celý průběh testu sledovala (telefonicky) primářka z jedné pražské nemocnice. Výsledek našeho testu ji také překvapil.

Výsledky testu hladiny glukózy v krvi:

Jirka – před vstupem do labyrintu: 7,8 mmol/l, po pobytu v Ravne: 5,1 mmol/l.
Karel – před vstupem do labyrintu: 10,5 mmol/l; po pobytu v Ravne: 5,7 mmol/l.

Druhý test jsme provedli v březnu 2015. Během čtyř dní jsme několikrát navštívili labyrint Ravne. Při každé návštěvě probíhalo měření hladiny glukózy v krvi. Testu se zúčastnily 2 osoby. Na grafu jsou vidět naměřené hodnoty během čtyř pobytů v Ravne. Koncentrace glukózy v krvi zdravého člověka se pohybuje v rozmezí hodnot 3,9–5,6 mmol/l. Již na první pohled je zřejmé, že opakovaný pobyt v podzemním labyrintu Ravne je prospěšný pro lidské zdraví.

Bosenská pyramida Měsíce

Pyramida Měsíce je vysoká 190 metrů a je tak druhou největší na světě. Na dvou stranách pyramidy Měsíce prováděli pracovníci Nadace BPS archeologické sondy. Objevili zde terasy a dlážděné chodníky. Na vrcholu je náhorní plošina, kde byly pod vrstvou ornice nalezeny vydlážděná nádvoří a terasy.

Tři strany stupňovité pyramidy Měsíce jsou orientovány přesně ke světovým stranám (sever, západ, jih). Východní strana je zanesena zeminou a nebyly zde prováděny žádné vykopávky. Důvodem jsou miny z válečných dob, které dodnes nebyly odstraněny.

Na západní straně pyramidy Měsíce jsou vidět dvě menší nástavby trojúhelníkové tvaru, které nebyly zatím odborně prozkoumány. Zatím neprozkoumané stavby jsou umístěny na hranách pyramidy. Ve své době tvořily pravděpodobně vstupní dominantu a určovaly směr příchodu a výstupu na vrchol bosenské pyramidy Měsíce.

Geologické sondy

Na vrcholu pyramidy Měsíce byl proveden geologický vrt a na horní plošině kopaná sonda do hloubky osm metrů. Vrchol bosenské pyramidy Měsíce tvoří bloky, které jsou spojeny maltou.

Konstrukci pyramidy tvoří vrstvy pískovcových bloků prokládaných hlínou. Zdroj materiálu se nachází v blízkém okolí. Hlína (jíl, glina), je vynikající stavební materiál a byla použita jako pojivo. Glina je vodotěsná, současně tvoří dobrou tepelnou a zvukovou izolaci. Horní vrstvy jsou provedeny lepením pískovcových desek. V archeologické lokalitě č. 20, na západní straně pyramidy, byl mezi dvěma vrstvami objeven organický materiál (list). Radiokarbonová analýza, kterou provedl odborný fyzikální ústav (2011), potvrdila stáří organického materiálu – 10 350 př. n. l. To je vědecké potvrzení stáří bosenské pyramidy Měsíce, která vznikla dřív než starověky Sumer, Babylon a Egypt.

Terasy na stranách pyramidy Měsíce jsou široké 2–2,5 metru se sklonem 8 stupňů do středu pyramidy. Domnívám se, že skloněné terasy a chodníky sloužily ke svedení vody do středu pyramidy Měsíce.

Profesor Muhamed Pašič z univerzity v Zenici prováděl laboratorní analýzu více než 100 vzorků z bosenské pyramidy Měsíce. Výsledkem analýzy bylo prohlášení, že se nejedná o přírodní materiál.

Energie pyramidy Měsíce

Na vrcholu pyramidy Měsíce jsou velká vydlážděná nádvoří. Citliví lidé zde vnímají proud pozitivní energie. Silný energetický paprsek se nachází v jihovýchodní části náhorní plošiny, v místě zvlněných dlažeb. Během mnoha cest do bosenského údolí pyramid jsem pozoroval reakce lidí. Jedni vnímají proud pozitivní energie, druzí tvrdí, že pyramida Měsíce emituje negativní energii. Oba názory jsou správné s tím, že důležité je, v jakou roční dobu pyramidu navštívíte. Vypozoroval jsem, že většina lidí vnímá negativní energii v první polovině roku. Důvodem může být voda z tajícího sněhu a síla probouzející se přírody. Proud negativní energie ustává s příchodem léta.

Královská mohyla ve Vratnici

Asi 4 kilometry východním směrem od bosenské pyramidy Měsíce, v obci Gornja Vratnica, byly objeveny dvě mohyly, velká Toprakalija a menší mohyla Dolovi. Královská mohyla (Toprakalija) má kónický tvar a připomíná jednu ze slavných mohyl v Anglii.  Anglická mohyla je hliněná, zdejší má po obvodu mnohatunové kamenné bloky. Mohyla ve Vratnici má výšku 32 metrů nad terénem.

Geologický průzkum

Geologické vrty provedené v roce 2009 potvrdily duté prostory uvnitř mohyly. V hloubce 54 až 56 metrů je „betonová“ konstrukce, která může být strop nad podzemní komorou. V hloubce 56 až 59 metrů je dutý prostor, podzemní komora? Pod ní, v hloubce 59 až 61 metrů jsou betonové základy. Nejspodnější vrstvu v hloubce 61 až 70 metrů tvoří přírodní pískovcové vrstvy. Z toho vyplývá, že až do hloubky 61 metrů prokázala archeologická sonda přítomnost jiného materiálu. Co to znamená?

To, co dnes vidíme 32 metrů nad terénem, je pouze vrchol uměle vytvořené kuželovité mohyly. Její spodní část zanesla hlína splavená z okolních svahů důsledkem velké záplavy v období před pár tisíci lety. Zbytek podivuhodné stavby je ukryt hluboko pod dnešní silnicí, v hloubce 29 metrů. Další archeologické práce bohužel nebyly prováděny z důvodu pozemkových práv třetích stran.

Prehistorické betonové bloky

Mnohatunové bloky s pravidelnými stranami byly uměle vyrobeny bez použití moderního cementu, metodou geopolymerizace. Největší, doposud vykopané bloky, mají hmotnost až 20 tun. Přesné obdélníkové kvádry jsou dvouvrstvé. Podle analýzy se skládají z horní vrstvy 5 až 10 centimetrů silné, vnitřní jádro má tloušťku 50 až 55 centimetrů. Příroda dvouvrstvé bloky nedělá!

Dávní stavitelé smíchali štěrk a písek s jemným materiálem (glinou) a vodou. Směs zahřáli na 400 °C, teprve pak získali pevný materiál pro výrobu bloků. Moderní beton má pevnost od 10 do 16 MPa, tyto betonové bloky od 73 do 134 MPa. Prehistorické bloky ve Vratnici jsou kvalitnější než moderní beton.

Energie mohyly ve Vratnici

Na vrcholu mohyly byly v roce 2011 naměřeny elektromagnetické vlny 30 kHz. Profesor Dr. Ljubo Ristovski a vědec Goran Marjanovic z Bělehradu pak vypočítali vlnovou délku, která je dlouhá přibližně 10 kilometrů. Jedná se o velmi dlouhé vlny (VLF). Největší přírodní zdroje záření mají vlnovou délku pouze 1 metr. To je důkaz, že mohyla ve Vratnici a všechny pyramidy kolem Visoka, nejsou přirozené kopce.

Mohyla ve Vratnici je často navštěvovaná. Na jejím vrcholu vnímají citlivé lidé proud pozitivní energie.

Termální prameny

Kolem Visoka jsou vývěry horkých termálních vod. Tato voda má desinfekční vlastnosti, její pití v malých dávkách blahodárně působí na střevní a žaludeční onemocnění. Pod jedním z pramenů je přírodní koupaliště, které pravidelně na cestách do Bosny navštěvujeme. Voda má teplotu 37 stupňů a pobyt v ní je nezapomenutelným zážitkem.

Domnívám se, že horké termální prameny byly jedním z důvodů, proč vznikly pyramidy v bosenském údolí pyramid.

Pokračování příště: V bosenském údolí pyramid existují další pyramidy, zajímavé lokality a podzemní tunely. Například: Pyramida Lásky, Draka a chrám Matky Země, tunely KTK, archeologický park Ravne 2, nebo nový objev pozemních chodeb Ravne 3.

Jiří Matějka

Pokud chcete vidět nejstarší historii lidstva na vlastní oči, v pohodě a v klidu poznávat bosenské pyramidy a život v Bosně, pojeďte s námi, s Novým cestovatelem: www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty

Těším se na vás

Pokud vás článek z našich cest oslovil, podpořte nás předplatným časopisu WM magazín , děkuji.

 

Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

 

Regenračné centrum