Zachráníme velkou kamennou kouli v Zavidoviči?

Kamenné koule v Bosně

Jiří Matějka

Do Bosny jezdím pravidelně od roku 2006. Koncem roku 2015 jsem byl svědkem objevu velké kamenné koule v Zavidoviči. Dnes je tato unikátní koule poškozená a hrozí její rozlomení a nevratná deformace. Mohou za to „vandalové“, nebo jde o přirozený přírodní proces.
Deformace a nevratné poškození je důsledkem nedostatečné péče a ochrany koule od majitelů pozemku.

V Bosně můžete navštívit 15 lokalit, kde byly objeveny kamenné koule. Tvar dokonalé koule přitahuje naši pozornost již od dávných dob.

Mapa objevů kamenných koulí v Bosně

Velká kamenná koule v Zavidoviči

Jižně od města Zavidovči byla na konci roku 2015 objevena největší kamenná koule s průměrem víc jak 4 metry. Tato koule se stala vyhledávanou turistickou atrakcí.

Vzorky kamenné koule byly zaslány k rozboru odborným fakultám v Srbsku a v Bosně. Vzorek koule obsahuje křemen, muskovit, oxid železitý a uhličitanovou základnu – bazální cement. Zdá se, že všechny prvky jsou energeticky aktivní. Na báňské fakultě stavební geologie v Tuzle provedli analýzu s cílem určit hustotu částic (poměr hustoty k objemu). Hlavní geolog Mersudin Hodžić podepsal prohlášení, kde uvádí hodnotu hustoty 2,64 g/m3. Objem největší kamenné koule v Zavidoviči je 14,14 m3. Hmotnost koule v kilogramech se určuje vynásobením hustoty a objemu. Hmotnost kamenné koule v Zavidoviči je 37,32 tun! Kamenná koule v Zavidoviči není největší na světě, ale je to koule s největší hmotností. Povrch koule se vlivem suchého počasí odlupuje – jako když loupete cibuli.

Fotoarchiv velké koule od roku 2016

Energie kamenných koulí

Citliví lidé vnímají energii kamenných koulí. Tvar koule je svým způsobem tvarový zářič. Bosenské koule obsahují vzácné prvky, které ale v okolní hornině nenajdete. Jak se tam mohly dostat a jsou do dnes aktivní? Jaká síla stála za vznikem kamenných koulí? Je to přírodní proces, nebo vznikly uměle? Jak mohly kamenné koule vzniknout vám vysvětlím na místě u kamenných koulí v Zavidoviči. Pojeďte se mnou na další cesty do Bosny.

Fotoarchiv velké koule od roku 2016

Proč dochází k nevratné deformaci velké kamenné koule v Zavidoviči?

Kamenná koule byla vykopaná na úpatí svahu nad místním potokem. Vodní proud obnažil její spodní část, proto mohla být objevena. V dalším čase majitel kolem koule odkopal zeminu, aby byla dobře viditelná a fotogenická, pro všechny návštěvníky. Neodborným odstraněním hlíny kolem koule však začala její nevratná deformace. Tlak kopce nad koulí a vodní eroze pod ní, způsobuje praskliny tohoto unikátního objektu.

Vzniklé praskliny, které lze snadno odříznout, pak mohou lákat lovce suvenýrů. Nedávno na tento stav upozornila Nadace bosenská pyramida Slunce. Dokument najdete zde: https://youtu.be/_rmCsaQLdgs

Fotoarchiv velké koule od roku 2016

Jak zachránit velkou kamennou kouli ?

Důležité je odstranit tlak kopce nad koulí a pevně zafixovat její základ, který je porušen vodním tokem.

Jak toho dosáhnout nebude snadné ani levné. Řešení je však možné:

  • Udělat tabulky s upozorněním nevstupovat na kouli
  • Odkopat velkou kouli po celém obvodu
  • Provést stabilní základ pod koulí, například betonovou injektáží apod.
  • Oddělit vodní tok tak, aby nezasahoval do základu pod koulí.

Záchrana velké kamenné koule nebude snadná, ani levná. Na záchraně této unikátní velké kamenné koule bude nutná finanční dotace města Zavidoviči, nebo soukromého sponzora. Domnívám se, že lehké výkopové práce by zvládli dobrovolníci z celého světa. Tato unikátní a ojedinělá velká koule v Zavidoviči si záchranu zaslouží. Já osobně půjdu rád kopat…

Mám informace, že v kopci na velkou koulí existují další koule v hloubce asi 6 metrů. Musí tam být, nová teorie jak mohly koule vzniknout, to potvrzuje.

Od roku 2016 dokumentuji stav velké kamenné koule v Zavidoviči. Z fotek je zřejmé, že postupně dochází k nevratné deformaci velké kamenné koule.

Kamenné kouzle v Bosně – WM magazín č. 191/192: http://wmmagazin.cz/eshop/casopis-ke-stazeni/44-wm-skryte-skuecnosti-c-191192.html

Vše o kamenných koulích ve světě najdete zde: http://www.wmmagazin.cz/category/kamenne-koule/

Jak vznikly kamenné koule? Novou teorii najdete v mé knize Naše fantastická minulost

Poznávací cesty do Bosny: www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty

Pokud vám časopis WM magazín líbí, podpořte časopis předplatným →. Děkuji. Jiří Matějka.

Regenračné centrum