Rytiny na kamenných koulích v Kostarice

Předkolumbovská souhvězdí v Kostarice

V Kostarickém Národním Muzeu v San Chosé je uložen zajímavý exponát. V jedné galerii je rozpůlená kamenná koule s rytinou dávných souhvězdí.

Rytiny na kamenné kouli představují řadu komplikovaných tvarů vyrytých ve zchátralém povrchu kamene. Poprvé jsem viděl záhadné rytiny před deseti lety. Podobné petroglyfy byly nalezeny na celém kostarickém území.  Některé rytiny jsou natolik složité, že se zdají být víc, než abstraktní obrazy vytvořené primitivními lidmi.

Tato záhada byla vysvětlována jako rituální geografické značky nebo dokonce jako přirozeně vzniklé útvary, což není jako vysvětlení uspokojivé. Nicméně existuje další  teorie. Jedním z nových pohledů je astronomická identifikace rytin.

Vše začalo spirálou nalezenou ve spodní části obrazce. Nápadná pozice spirály a tvar petroglyfu mi zdánlivě připomíná souhvězdí Pegas a Andromedy. V jejich blízkosti leží jedinečný spirálovitý útvar: Galaxie M31.

Obraz souhvězdí před tisíci lety v kameni

Domnívám se, že rytina představuje hvězdnou oblohu nad Kostarikou se souhvězdími a jejich nejbližšími sousedy v době předkolumbovské. Tvar hvězd v souhvězdí není přesný jak ho známe dnes.  Konstelace Pegas a Andromeda mají svůj původ u nejstarších středozemních kultur. Proto nelze očekávat, že tvar okřídleného koně a nebeské princezny na kamenné kouli v Kostarickém muzeu bude stejný.

Porovnal jsem dráhy a body vyryté v kamenu se skupinami hvězd viditelnými na tomto místě pod sklonem 43 stupňů 7 minut až 47 sekund.

Hlavní souhvězdí a hvězdy zahrnuté v této studii a souhvězdí založená na petroglyfu. Spodní kruh označuje umístění M31.

Srovnání souhvězdí a petroglyfem na kamenné kouli.

Shodné body v obou schématech. Hvezdná mapa a rytina v kameni.

Popis:
1 – M31 galaxie Andromedy
2 – Mirach (Beta Andromeda)
3 – Alpheratz (Alpha Andromeda)
4 – Omicron Andromeda
5 – HR8632 v souhvězdí Lacerta (Yaleský katalog hvězd)
6 – Scheat (Beta Pegasus)
7 – Psi Pegasus
8 – Pi Pegasus
9 – Algenib (Gamma Pegasus)
10- Theta, Iota, Lambda, Kappa, Gamma and Omega Pisces
11- Beta Pisces
12- Eta Aquarius
13- Markab (Alpha Pegasus)
14- Homam (Zeta Pegasus)
15- Theta Pegasus
16- Ancha (Theta Aquarius)
17- Sadalsud (Beta Aquarius)
18- Alpha Equuleus
19- Enif (Epsilon Pegasus)
20- HR8313 v souhvězdí Pegasus (Yaleský katalog hvězd)
21- HR8173 v Pegasus (Yaleský katalog hvězd)
22- Souhvězdí Delfín
? -Tvar souhvězdí které dosud není v astronomii definované

Jak mohli tvůrci petroglyfu vědět o spirálovitém tvaru  galaxie M31?

Výsledkem srovnání je souhvězdí o celkovém počtu 22 hvězd a hlavních skupin, které byly označeny bez velkých potíží, protože prakticky souhlasí s polohou většiny objektů a průniků jejich spojnic v kamenných rytinách. Tato podobnost se stává důkazem. Do této skupiny hvězd patří souhvězdí Andromedy, Paegasus, Pisces, Aquarius, Dolphin, Aligator a Minor Horse.

Na základě shodných znaků je pozice M13 jedním z nejvýjimečnějších, protože ukazuje spirálu připojenou ke kroužku, která je situována mimo rytinu z důvodu její velikosti. Rytec tohoto petroglyfu zvýraznil tuto hvězdu protože ji považoval za významnou, ale není známo z jakého důvodu.

Nemohu definovat tvar na dolní pravé straně, poblíž spirály. Nelze ho přirovnat k žádnému známému  astronomickému objektu nebo skupině objektů v této oblasti hvězdné oblohy.  Faktem je, že petroglyf je vyryt na povrchu koule, tak je možné napodobovat pohyby souhvězdí  během noci způsobené rotací zeměkoule. Rotací koule  zleva doprava podél osy fixované k hvězdnému severu lze získat obraz východně-západního pohybu souhvězdí. Potom by koule nepředstavovala pouhé astronomické schéma, ale byla by praktickým planetáriem.

Zbývá jeden detail k řešení. Jak mohli tvůrci petroglyfu vědět o spirálovitém tvaru  galaxie M31? Spirála se jeví okem jako malý bod na noční obloze. Prostým okem je galaxie vidět jako protáhlý mlhavý obláček, v triedru má průměr asi 3 stupně, v malém dalekohledu je zřetelný jasnější střed, až ve větším přístroji jsou vidět četné detaily.

Popření skutečnosti, že naši předci věděli o M31 bez teleskopu nebo jiného optického nástroje, je hanebným podcenění jejich schopností. Fakt, že znázornění galaxie M31 v proporcionální velikosti z předního pohledu, nikoliv tak jak by byla vidět teleskopem, říká, že se dávní lidé snažili předat důležitost této znalosti dalšímu pokolení.

Sledování pohybu hvězd a Slunce

Rytin s astronomickým významem bylo v Kostarice objeveno několik. 25. března 1979 zveřejnil Michael O´Reilly v La Nación objev kruhové rytiny nelezné v místě předkolumbovského osídlení v Guaybo. Petroglyf má funkci precizního kalendáře. Kalendář využívá astronomických objektů malé velikosti a poskytuje informace o důležitých datech jako slunovrat, nejdelší den v roce a dobu trvání každoročních dešťů. Hypotéza Michaela O´Reillyho je založena na logickém racionálním základě získaném metodickým srovnáváním.

Předkolumbovské kultury měly znalosti z astronomie, které uchovaly v rytinách. Sledování pohybu hvězd a Slunce mělo podle archeologů velký význam pro zemědělské cykly. Podobné rytiny nelézáme po celém světě, na vrcholcích hor, v údolích, na dně moří, nebo v pustinách.

Jaký mohl byl skutečný důvod celosvětové hvězdné rycí mánie? Lidé sledovali pohyb hvězd a Slunce možná z jiného důvodu. Staré legendy popisují, že až se hvězdy zblázní a Slunce změní svou dráhu, nastane velká katastrofa. Lidé se obávali pohromy, proto sledovali pohyb hvězd a souhvězdí.

O nálezech kamenných koulích a neznámých souvislostech, se dočtete v časopise WM magazín, který vychází měsíčně.

Jiří Matějka

Regenračné centrum