Elektrickými mikroproudy šokované viry ztrácí schopnost reprodukce

Elektrickými mikroproudy šokované viry ztrácí schopnost reprodukce

Nejrychlejší způsob, jak odstranit viry a parazity z krevních buněk je elektrizování krve společně s magnetickými pulsy a vhodným stravováním.

Proč užívat elektřinu?

Všechno živé i neživé je vytvořeno z atomů. Elektrony či energie krouží kolem jádra atomu v specifických energetických a kmitočtových hladinách. Existují různé metody: elektrizace krve, magnetické pulsování lymfy a tkání, nebo zapping. Několik příběhů a citací pro představu o tom, jak a proč to účinkuje.

Příhoda na farmě

Stále více australských farmářů si začíná léčit rozmanité choroby, jako například horečnaté onemocnění podobné chřipce vyvolané moskyty šířeným virem Ross River, použitím elektrických ohradníků!

Všechno začalo poté, když farmáře v Bunbury v jihozápadní Austrálii náhodně přitlačil mladý býček k elektrickému ohradníku pulsujícímu pod napětím 7 500 V. Kdo se už s takovým plotem blíže seznámil, jistě uzná, že je to hodně nepříjemný zážitek, ale tento farmář byl několik měsíců předtím nakažen virem Ross River, jak potvrdil krevní test – a všechny symptomy tohoto onemocnění po nedobrovolném střetu s plotem zmizely. Jeden z jeho rovněž nakažených spolupracovníků asi týden na to kurážně zvolil stejné ´ošetření´, a také u něj symptomy onemocnění rázem vymizely!“ (Nexus Magazine, srpen–září 1996)

Zlepšená výživa buněk

„V Německu se vědělo o krevních proteinech už dlouho; začaly se shlukovat poté, když byla snížena energetická pole v mezibuněčných prostorech a lymfatický systém začal mít problémy s jejich odstraněním. … Bylo zjištěno, že nahromaděné proteiny lze použitím elektřiny opět rozptýlit.“ (Profesor doktor Friedrich M. Plog , citace z The Golden Seven Plus One, C. Samuel West DN, ND)

Tým výzkumníků z Albert Einstein College of Medicine v Newyorku oznámil, že vystavení viru elektrickému proudu o nízkém napětí může téměř zrušit jeho schopnost infikovat v laboratoři kultivované lidské bílé krvinky.

William D. Lyman se spolupracovníky zjistil, že vystavení 50–100 mikroampérům elektrického proudu snížil infekčnost virů o 50 až 95 procent. Výsledky jejich experimentů, představené ve Washingtonu u příležitosti Prvního mezinárodního sympozia kombinovaných terapií, ukázaly, že elektrickými mikroproudy šokované viry ztratily schopnost syntetizovat enzym rozhodující pro jejich reprodukci – nedokázaly vytvářet shluky bílých krvinek a spojovat je dohromady, což jsou dva klíčové znaky této virové infekce. (Science News, 30. března 1991)

Elektřinu jako zbraň používají i bílé krvinky

Bílé krvinky (leukocyty) hubí viry, bakterie a patogenní houby elektrickým proudem. Tento obranný mechanismus, který objevili Jacques Schrenzel a Karl Heinz Krause z ženevské univerzitní nemocnice, je spouštěn v okamžiku, jakmile receptory bílé krvinky zjistí přítomnost mikroorganizmu. Objev by měl otevřít nové směry výzkumu nedostatečné imunity u nemocných, jimž tento enzymatický systém schází. (Science & Vie, září 1998)

Video z používání BG3 najdete zde →

Eliminace virů a parazitů

Dr. Alfons Weber z Německa objevil pod mikroskopem s temným polem parazity v krevních buňkách všech svých rakovinových pacientů. Berlínští praktičtí lékaři Bea Langhammer a Thomas Blasig vypozorovali, že nejrychlejší způsob, jak odstranit viry a parazity z krevních buněk je elektrizování krve (BG3) společně s magnetickými pulsy (MPG30) a vhodným stravováním.

Zasažený bleskem!

„Mám v archivu zprávu, která mi nejde z hlavy. Popisuje ověřený případ staršího muže, jehož zasáhl blesk. Nejenže přežil, ale následně mu rostl třetí chrup a nové husté tmavé vlasy. Navíc zmizel i jeho rozsáhle metastazovaný neoperovatelný nádor. Zahodil brýle i hůl…“ (Z článku „Total Cancer Remissions with Blood Electrification and Silver Colloid Ingestion“, Robert C. Beck, D.Sc., Explore, Volume 7, No. 3, 1996)

Jak to vlastně všechno je

Všechno živé i neživé je vytvořeno z atomů. Elektrony či energie krouží kolem jádra atomu v specifických energetických a kmitočtových hladinách. Pohyby atomů vytvářejí vibrace. Za průkopníky současného výzkumu zdraví prospěšných frekvencí jsou právem považováni Georges Lakhovsky a Royal Raymond Rife. Jejich zprávy o použití různých kmitočtů se ovšem liší. Georges Lakhovsky publikoval svá zjištění ve dvacátých letech minulého století a záznamy o jeho práci jsou k dispozici. Byl úspěšný při používání frekvenci k zvrácení průběhu rakoviny u rostlin, zvířat i lidí.

Zkušenosti uživatelů BG3 ke stažení najdete zde →

Elektrizace krve mikroproudy

Výzkum profesora Henry Lai z University of Washington v roce 2002 ukázal, že mikroproudy, dokonce i minimální, mohou být účinné. Udává, že mikroproudy byly pro bílé krvinky prokazatelně bezpečné, zatímco u leukemických buněk zpomalovaly růst. Překvapující výsledky jeho studie signalizují, že by výzkumu mikroproudů měla být věnována značná pozornost.

Generátor BG3, postavený na stejném principu, je vybavený funkcí BG, která produkuje mikroproudy. Přiložením kovových elektrod je výkon a účinek přenášen na živé organizmy.

Zapping – harmonické léčivé frekvence?

Kurážná výzkumnice Hulda Clark, původně vyvinula Zapper k likvidaci mikrobů. Ve svých knihách uvádí, že výstup Zapperu na frekvenci 30 kHz bude zabíjet široký okruh parazitů, bakterií a dalších patogenů. Jiní výzkumníci ovšem namítali, že frekvence zapperu nedokáže proniknout tělem, nicméně mnozí lidé ohlásili, že používání zappingu přineslo prospěch – buď jim, nebo jejich domácím zvířatům.

Takže, jak může působit zapping? Jestliže produkovaný kmitočet nemůže pronikat tělem, jeho účinek možná spočívá v putování kmitočtu po povrchu kůže, kde stimuluje akupunkturní body. To by mohlo povzbudit široký rozsah léčení – akupunktura je jemná metoda pobízející tělo k tomu, aby se léčilo samo. Ale chybí ji dodaný výkon.

Různé přístroje pro zapping používají cílené frekvence, jimiž se mají eliminovat konkrétní bakterie (nemoci). Je otázkou, jestli jsou skutečně účinné. Původní záznamy ukazují, že výzkumník uvedl jen hodnoty nastavení zařízení, které používal, pro frekvence údajně ničící specifické patogeny. Z toho plyne – neexistuje žádný spolehlivý důkaz.

Odborná teorie o možných příčinách účinnosti mikroproudů a frekvencí

Fyzik Gary Wade publikoval několik článků detailně popisujících jeho teorii o působení mikroproudů při likvidaci patogenů v těle. Wade popisuje, proč struktura obalu virových a bakteriálních proteinů dělá tuto vnější vrstvu snadno porušitelnou mechanickými kmity. Jakmile je vnější povrch proteinu narušen, virus či bakterie ztrácí schopnost připojit se nebo vniknout do buňky. Tyto kmity vyprodukované přímo uvnitř těla narušují povrch proteinu na patogenech.

Wade vysvětluje, že elektrické impulsy neutralizující patogeny v těle vytvářejí také intenzivní impulsní magnetická pole. To nabízí vysvětlení podporující velkou účinnost generátoru BG 3 a generátoru magnetických impulsů MPG 30. Generátor magnetických impulsů užívaný nad lymfatickými uzly nebo kdekoli na těle vybudí v tkáni mikroproudy. Dr. Beck zpopularizoval tento princip na základě zjištění výzkumu, že mikroproudy neutralizují parazity, viry, bakterie a další patogeny. Podle Wadeho teorií, mohou také impulsní magnetická pole v tkáni vytvářet efektivní kmitočty, které pak narušují vnější proteinový obal patogenů.

Ať už neutralizují nebo narušují obaly patogenů mikroproudy nebo silné magnetické pulsy, výsledek dává našemu imunitnímu systému šanci dostat je z těla. Důležité přitom je, že se tělo léčí samo.

Vyvíjíme efektivní bioelektrické nástroje k tomu, abychom je mohli pohodlně využívat. Přitom se zdá, že mikroproudy, při úrovních produkovaných přístroji BG3 a MPG30, poskytují bezprostřednější výkonnější přístup než užití jemných frekvencí při zappingu (www.becktechnology.cz). Video z používání magnetického pulseru MPG30 →

Je na každém rozhodnout, co chce zkusit. Je také důležité si pamatovat, že přirozené zdravotní terapie jsou určeny k povzbuzení těla, aby se léčilo samo. Přitom to, co účinkuje u jedné osoby, nemusí být řešením pro jinou.

Vedlejší účinky

Zbytky vymírajících patogenů musí být vyloučeny z těla. Jestliže játra, ledviny a tlusté střevo nepracují dost efektivně, aby tělo rychle zbavily jedovatého odpadu, mohou se projevit symptomy podobné chřipce. Je důležité pít dostatek vody, aby pomohla vyplavit toxiny z těla. Nejlepší je začít pomalu abyste vylučovací orgány nepřetížili. Začít s cévní elektrifikací či magnetickými pulsy pozvolna – denně jen 20 nebo méně minut, a pak postupně prodlužovat kúru.

Mnozí sice oznámili, že jim použití elektrizování nebo frekvencí pomohly obnovit zdraví, je však důležité mít na paměti, že u každého postupu se najde několik lidí, na které může působit nepříznivě!

Všechny články o Elektřině pro zdraví najdete zde →

Přístroje BG3 a MPG30 je možné objednat zde →, nebo napište emailem jirimatejka@wmmagazin.cz.

Regenračné centrum