Analýza betonu z bosenských pyramid

Analýza provedená v Česku

V únoru 2014 jsem připravil sérii přednášek Dr. Osmamgiche v Praze, Brně a v Bratislavě. Během tří denního turné jsme se setkali se zajímavými lidmi. Na přednášce v Brně byla poprvé zveřejněna analýza dovezených vzorků z pyramidy Slunce a Měsíce. Vzorky jsme odebrali v létě 2013 a nechali provést odbornou analýzu. Výsledek je: použitá kombinace materiálů není přírodního původu, není to keramka.

Z výsledků je patrné, že se nejedná o vypalovanou keramiku. Podle současné vědy vzniiká keramika při teplotě 1000 ºC, kdy hlína prochází trvalou přeměnou. Taková keramika se pak již při styku s vodou nerozmočí, pokud ji budeme vyrábět metodou vypalování v pecích.

Je zřejmé, že bloky bosenských pyramid nevznikly vypalováním za vysokých teplot, jak předpokládá dnešní archeologická věda.

Betonové bloky, kterými je obložena pyramida Slunce, byly vyrobeny metodou geopolymerizace. Geopolymery nevznikají při teplotách 1000 ºC, tak jako keramika. Geopolymery stačí pouze zahřívat. K tomuto tématu se vrátíme v některých dalších číslech časopisu Wm magazín Skryté skutečnosti.

Jiří Matějka

Záznam z předání analýzy Dr. Osmanagichovi najdete zde:

Regenračné centrum