WM magazín č. 249 – nové číslo

Tištěné číslo vychází 19.10.2022. Časopis WM magazín vychází pro předplatitele v tisku každý měsíc. Tisk časopisu je financován z  předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme. Předplatné časopisu WM magazín →

WM magazín č. 249 obsah

40. stran

 • Co vyvolává o vyvolává rakovinu?
 • Mrtvá voda neboli kyselá voda
 • Potravina, která ničí mozek
 • Vejce jsou zdravá
 • Chronický nedostatek jódu
 • RD Blanensko – první kontrolní iontové měření
 • Moje Iontová cesta
 • Svět na prahu doby ledové
 • Kamenné koule na Slovensku, datování a bezdrátový přenos
 • Vědci vytvořili zkamenělé dřevo za pár dní
 • Trochu jiný pohled na změny Země
 • Jak daleko pan Sokrates viděl
 • Éter a zrození nové fyziky
 • Socializmus požírá Evropu
 • Jak se stát andělem

Časopis WM magazín č. 249 ke stažení →

Co vyvolává o vyvolává rakovinu?

Pravděpodobně vás také donekonečna učili, že rakovinu způsobuje poškození DNK. To je ale vědecky absurdní. Například ani kouření nevytváří stejné vysoce precizní genetické poškození u všech kuřáků, u nichž se vyvine rakovina plic. Nevím, jestli tomu někteří doopravdy věří nebo zda to není nic, než podvod sloužící k tomu, aby širokou veřejnost udrželi v přesvědčení, že rakovinu nelze vyléčit.

Obsah článku: Co způsobuje rakovinu na systémové úrovni. Co způsobuje rakovinu na buněčné úrovni. Normální proces tvorby molekul ATP. Co se děje v rakovinové buňce. Moderní teorie o rakovině. Shrnutí. UImunitní systém. Jak to víme. Proč je to tak důležité.

Mrtvá voda neboli kyselá voda

Mrtvá voda se v lidovém léčitelství vyskytuje jako léčivá voda na různé rány, plísně nebo ekzémy. Mrtvá voda je vlastně silná dezinfekce. Na rozdíl od vody živé s vyšším pH, má voda kyselá pH nižší. Stupnice pH se udává v malých číslech – za neutrální se považuje pH 7. Co je pod sedmičkou, je kyselé, co nad sedmičkou, je zásadité. Ovšem nutno podotknout, že pH je logaritmická stupnice, což znamená, že i velmi malý rozdíl označuje velkou změnu v koncentracích.

Obsah článku: Mrtvá voda. Ionizovaná kyselá. Stručný souhrn účinků ionizované kyselé vody. Plísně na nehtech. Jak se zbavit plísní na nehtech a toxinů v krvi.

Potravina, která ničí mozek

Zdravá potravina, která postupně ničí lidský mozek a vyvolává prsní rakovinu. Rozhodně ji nekonzumujte! Většina lidí, kterým záleží na svém zdraví, se ve snaze žít zdravě přeorientovali na konzumaci této “zdravé” potraviny, která je často propagovaná jako nutriční zázrak. Výrobci chtějí, aby její konzumace mezi lidmi představovala správný směr. Skutečnost je ale trochu odlišná.

Vejce jsou zdravá. Mýlit se je vědecké

Studie zveřejněná v prestižním časopise eLife byla založena na vzorcích 4 778 Číňanů, z nichž většina
(3 401) trpěla nějakým kardiovaskulárním onemocněním. Výzkum probíhal ve Finsku, kam byly poslány vzorky od Číňanů. Zásadní bylo zjištění, že ti účastníci pokusu, kteří jedli vajíček málo, měli v plazmě méně zdraví prospěšných látek.

Chronický nedostatek jódu

Populace v České republice a podle dostupných pramenů i v jiných rozvinutých zemích trpí chronickým nedostatkem jódu v potravě. Dostatečný příjem tohoto prvku je zcela nezbytný pro tvorbu thyroxinu – hormonu štítné žlázy. Tento mimo jiné zvyšuje bazální metabolismus (má vliv na hubnutí, vývoj a prokrvení tkání) a metabolismus všech tkání, pochody prakticky ve všech tkáních a je nezbytný pro vývin centrálního nervového systému.

Obsah článku: Pomůže vám váš lékař? … Těžko. Východisko? A nakonec varování!  Článek z Iontový dům – první kontrolní měření – iontovydum.info

RD Blanensko – první kontrolní iontové měření

Iontový dům, jaké jsou výsledky měření? V roce 2020 začala výstavba nového RD, kde bylo aplikováno nové iontové řešení. Stavba se nachází na pozemku ve zdravém prostředí s vysokou hodnotou vzdušných záporných iontů. Cílem iontového řešení je zachovat v interiéru domu po dokončení maximální hodnoty vzdušných záporných iontů.Dům byl dokončen v prosinci 2021 a je plně obývaný pětičlennou rodinou. Dům není pasivní. Majitel rodinného domu si nepřál klimatizaci, ani rekuperační jednotku.

Obsah článku: Iontové stavební úpravy. První kontrolní měření. Přízemí. Druhé podlaží. Závěr.

Moje Iontová cesta

Z Ostravy do Kvasic. Záporné ionty jsou ve vzduchu, který dýcháme, stejně jako v našem těle. Záporné ionty neutralizují volné radikály, podporují metabolismus buněk a zlepšují imunitní systém. V létě jsem cestoval hromadnou dopravou z Ostravy do Otrokovic. Domů mě vezl vlak s klimatizací, vlak bez klimatizace a autobus. Cestou jsem měřil vzdušné záporné ionty v lázeňském areálu, na nádraží, v dopravních prostředcích a pak doma na zahradě. Zde jsou výsledky celodenního měření.

Obsah článku: Z Ostravy do Kvasic. Jeden lázeňský areál u Ostravy. Nádraží v Ostravě. Cesta vlakem s klimatizací. Cesta vlakem bez klimatizace. Cesta autobusem s klimatizací. Zahrada u domu.

Svět na prahu doby ledové

Věda předpovídá příchod malé doby ledové. Vyvrací tezi o globálním oteplování a označují ji za marketingový tah. Přišlo-li oteplení, znamená to snížení spotřeby tradičních paliv (uhlí, ropy a plynu) a tedy i snížení cen. Tohle již není věda, ale ryzí politika.

Kamenné koule na Slovensku, datování a bezdrátový přenos

V obci se kamenné koule nacházely od nepaměti. Jejich velikost, pravidelný tvar a hmotnost jsou stále
záhadou. Na konci léta 2022 jsme se vydali na průzkum zajímavé lokality a zjišťovali nová fakta.

Obsah článku: Základní popis a názory geologů. Průzkum časopisu WM magazín. Datování nejenom kamenných koulí. Kostel svatého Michala Archanděla. První bezdrátový přenos lidského slova na světě. Kolik koulí zde bylo a dodnes je?

Vědci vytvořili zkamenělé dřevo za pár dní

Odborníci dokázali vytvořit v laboratorních podmínkách zkamenělé dřevo. Proces, který v přírodě normálně trvá miliony let, se jim zvláštní metodou podařilo urychlit na pouhých několik dní. Tento objev mimo jiné popírá geologické datování na miliony let.

Trochu jiný pohled na změny Země

„Ruské stanovisko ke změnám Země obsahuje fakta, která v Americe nikdy nebyla oznámena,“ diví se na internetu Američané, kteří teprve teď objevili obsáhlou práci týmu Dr. Dmitrijeva, s níž jsme vás seznámili ve WM magazínu 12 – 13, na stránkách 379 až 389. Malá rekapitulace toho, co dnes tak udivuje zámořské čtenáře neuškodí.

Jak daleko pan Sokrates viděl

Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá.

Eter a zrození nové fyziky

O Teslovi se, pokud vím, nezmiňuje žádná standardní učebnice historie fyziky, třebaže jeho myšlenky vedly k Nobelovým cenám, poté, když je dále rozvinuli Rutherford a Bohr (viz jejich popis atomu jako sluneční soustavy s elektrony obíhajícími jádro) a Einsteinově, za objev fotoelektrického jevu, který je ekvivalentem Teslova popisu světla jako vlně podobných částic. Další idea, již Tesla prosazoval, nicméně byla moderní fyzikou opuštěna: koncept vše prostupujícího éteru. To vedlo k několika podstatným rozdílům mezi Teslovým pohledem na vesmír a prostorem Alberta Einsteina.

Obsah článku: Struktura éteru. Rozbíjení atomů. Gravitace. Velké sjednocení.

Socializmus požírá Evropu

„Postarej se o mne, státe, tak, aby se mi bez mého vlastního přičinění dařilo.“I takhle se dá definovat současný vývojový trend nejen okolní Evropy, ale i ČR.

Jak se stát andělem ještě za svého života

Člověk se od mala rychle učí bojovat za své cokoliv, ale pocit vítězství chápe jen jako prchavý okamžik mizící v zapomnění již pouhým zvednutím nohy k dalšímu kroku za mámením nabídek a tužeb, vedoucí stále dokola k dalším zbytečným bojům, krokům, vítězstvím, zapomněním a mrháním času bytí, bránícím mu tvořit pocit bezpečí, jistoty, klidu, míru, harmonie, štěstí a lásky.

Časopis WM magazín č. 249 ke stažení →

Pokud vám časopis WM magazín líbí, podpořte časopis předplatným →. Děkuji. Jiří Matějka.

Regenračné centrum