WM magazín č. 248 – vychází nové číslo

Tištěné číslo vychází 6.9.2022. Časopis WM magazín vychází pro předplatitele v tisku každý měsíc. Tisk časopisu je financován z  předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme. Předplatné časopisu WM magazín →

WM magazín č. 248 obsah

40. stran

 • Vědci úspěšně zabili rakovinu
 • Terapie pulsním magnetickým polem
 • Není voda jako voda
 • Vědci popřeli výhody česneku
 • Jsou teflonové pánve zdraví škodlivé?
 • Stopy zaniklých civilizací
 • Energie kamenných koulí
 • Slované, svět patří Západu
 • Sopka Tonga zvyšuje teplotu na Zemi
 • Nejstarší univerzita byla v Bosně
 • Léčivá síla královského Visoka
 • Visoko je jedno z energeticky nejsilnějších míst na světě
 • Praotec Čech, Slované a sopka Krakatoa
 • Vzdušné vitamíny a moře
 • Vzdušné vitamíny – Hranická propast
 • Pravda o mléce
 • Znehodnocení mléka pasterizováním

Časopis WM magazín č. 248 ke stažení →

Vědci úspěšně zabili rakovinu

i vědci použili magnetické pole, aby rakovinné buňky dohnali k autodestrukci. Tělo odstraňuje staré, vadné a infikované buňky procesem programované buněčné smrti , neboli apoptózy. Magnetické pole pomáhá spustit apoptózu. Když apoptóza není aktivovaná, buňky se dělí nekontrolovatelně a rozvíjí se nádor. V pokusu byla více než polovina buněk rakoviny tlustého střeva zničena díky signálu, který spustil apoptózu. Neléčené buňky zůstaly nedotčeny a bez úhony – zdravé buňky zůstaly nepoškozené.

Terapie pulsním magnetickým polem

Magnetické pole pro léčebné účely je využíváno již stovky let. Všeobecně platí, že při průchodu elektrického proudu cívkou se indukuje magnetické pole. Vložíme-li do tohoto pole vodivý předmět, včetně tkáně, pak toto magnetické pole proniká skrz tuto exponovanou oblast a díky vodivému prostředí se indukuje slabý vířivý elektrický proud. Podle studie prezentované dánskými výzkumníky je terapie elektromagnetickým polem efektivní formou léčby. V metodě, kterou testovali zjistili, že „magnetické pulsy vysílané skrze postižené tkáně spouštějí proudy a stimulují buněčnou obnovu. Magnetické pulsy nastartují rychlou regeneraci.“

Obsah článku: Pulsní magnetické pole pomáhá k rychlejší regeneraci. Hlavní účinky pulsního magnetického pole. Problém s nedostatečným prokrvením. Po terapiích vznikají odpadní produkty. Jak z krve odstranit cizorodé látky?

Není voda jako voda

Pokusy ovlivňovat lidské tělo, vodu i jiné objekty magnetem jsou známy od pradávna. Co je voda upravená statickými magnety a magnetickými pulsy? Rezonanční voda je voda upravená působením střídavého (pulsního) magnetického pole.

Obsah článku: Magnetická voda. Polarizovaná voda. Mrtvá a živá voda. Rezonanční voda. Pulsní magnetické pole. Udělejte vlastní pokusy.

Vědci popřeli výhody česneku

Česnek, který je již dlouho považován za hlavního nepřítele nachlazení a účinných prostředků pro posílení imunity nemá tolik užitečných vlastností.

 

 

Jsou teflonové pánve zdraví škodlivé?

Nepřilnavý povrch – to je hlavní výhoda teflonových pánví, které nechybějí prakticky v žádné domácnosti. Nyní se však ukázalo, že při vysokých teplotách se z tohoto materiálu mohou uvolňovat chemické látky, které způsobují zdravotní problémy. Lékařské výzkumy upozornily na několik problémů, které Teflon může způsobovat. První je výskyt chemické látky C8, která se k výrobě tohoto povrchu používá, v krvi lidí včetně dětí. Do těla se dostává nejen s potravinami připravovanými na teflonovém povrchu, ale i kůží, pokud nosíte oblečení s touto látkou.

Obsah článku: V čem je problém? O jaké teploty jde? Co dál? Co k tomu dodat?

Stopy zaniklých civilizací

Unikátní objev. Vědci objevili „cestu žlutých cihel“ v dosud neprozkoumaném místě Tichého oceánu. Tvrdí, že dlažby s pravoúhlými hranami objevené v hloubce 1000 metrů jsou přírodního původu. Jenže stejná „cesta“ je i na bosenské pyramidě Měsíce.

Obsah článku: Podmořská „žlutá cesta“ na dně Pacifiku. „Žlutá cesta“ na vrcholu pyramidy Měsíce. Nový pohled na svět. Nedávné změny pevnin.

Energie kamenných koulí a kuliček

Kamenné koule byly nalezeny po celém světě a jsou z různých materiál: žula, sopečný materiál, pískovec, uhličitanové konkrece, vápenec a vzácně mramor. Kamenné koule vznikly působením přírodních energií. Část této energie v nich zůstala zachovaná dodnes a mnozí z vás ji vnímají. Za poslední roky je vidělo se mnou víc jak tisíc lidí, slyšel jsem vaše zkušenosti. Nyní máte možnost ji mít jen pro sebe, nebo jako dárek pro své známé.

Obsah článku: Jsou kamenné koule přírodního, nebo umělého původu? Základní fakta. Zajímavá fakta. Na počátku byla energie. Energie kamenných koulí.

Slované, svět patří Západu

Slované, svět patří Západu a jeho elitám! Vy v něm nemáte místo! Hodně se mluví o svobodě, demokracii a rovnoprávnosti. Nicméně žel, skutečná pravda je úplně jiná. Elity západního světa mají úplně jiný morální kredit a úplně jiné záměry. Jejich záměry jsou tak zvrácené, že pro jejich krajní zvrácenost jsou mnoha lidmi považovány za výmysl. Ale nejsou žádným výmyslem! Samozvaná elita chce v první řadě zredukovat stav světové populace přibližně na miliardu. Již se dokonce vžil termín „zlatá miliarda“.

Obsah článku: Plán na likvidaci Slovanů. Tři fáze zotročení. Užiteční hlupáci. Co se ve skutečnosti děje? Přestaňte se poníženě poklonkovat.

Sopka Tonga zvyšuje teplotu na Zemi

Erupce sopky Tonga vynesla do atmosféry velké množství vody, která může oteplit celou planetu. Lednová masivní erupce podmořské sopky Tonga byla nejsilnější v tomto století. Do atmosféry vyvrhla obrovské množství vodní páry. K erupci došlo 15. ledna letošního roku.

Obsah článku: Obrovské množství vody zvýší teplotu na Zemi. Výbuch sopky Krakatoa v roce 535 n. l. V roce 536 Slunce zmodralo a pohaslo.

Nejstarší univerzita byla v bosenském Visoko

Univerzita v bosenském Visoku byla založena o 180 let dříve, než univerzita Karlova v Českém království. Ve středověku a raném novověku bylo k založení univerzity, vedle finančního zázemí ze strany města nebo také zeměpána, nutné získat rovněž papežské stvrzení – bulu a zároveň panovníkem (ve Svaté říši
římské císařem) udělené univerzitní privilegium. Jak uvádí prof. Imamović, bosenská církev, bosenské náboženství, nebylo za hranicemi uznáváno a bylo potlačováno. A bez souhlasu Vatikánu jiná věda a nauky nesměly existovat. Tento stav trvá dodnes.

Obsah článku: Univerzita Bosenského království. Kvůli „neuznané“ vědě skončil na lavici obžalovaných. Kde je místo, které se nazývá Visoko? Vzdělání jen s posvěcením Vatikánu.

Léčivá síla královského Visoka

Archeologické výzkumy prokázaly, že údolí kolem Visoka bylo centrem bosenských králů. První královské listiny byly sepsány právě zde. Visocké údolí, jak se dnes oblast nazývá, tvořilo královské město Visoko na vrcholu hory Vysočica, obchodní centrum Podvisoki, Moštre a Mile – kde byli korunováni a pohřbíváni první bosenští králové. Mile je vzpomínáno také jako místo zázračných uzdravení – místo s živou vodou.

Obsah článku: Výzkum časopisu WM magazín. Podivná rekonstrukce. Původní stavba je mnohem starší. Tušení souvislostí. Jazyková hádanka. Léčivé bahno a živá voda. Jaký je původ názvu Caperiš hydronymum?

Visoko je jedno z energeticky nejsilnějších míst na světě

Novopečený wimbledonský šampion byl ve městě Visoko, o kterém se říká, že je domovem starověkého uměle vytvořeného pyramidového komplexu. „Říct krásné je slabé slovo. Ten pocit je fenomenální. Blahopřeji Semirovi Osmanagichovi, že ukázal, co to znamená, když se muž vydává za svými cíli a nedovolí, aby ho od cíle nic odvedlo.

Praotec Čech, Slované a sopka Krakatoa

Pověst o praotci Čechovi známe všichni. V českém historickém povědomí figuruje jako jakási nezávazná pohádka od Aloise Jiráska, které není třeba příliš věřit. Podle nových zjištění historii na evropské půdě ovlivnil výbuch sopky na druhém konci světa.

Obsah článku: Upravená legenda. Kdo byl praotec Čech? Kosmas psal ústavu nového státu. Od roku 535 n. l. deset let nevyšlo Slunce. Hlad a bída v zemi nikoho. Vše začalo kolem roku 500.

Vzdušné vitamíny a moře

Mnoho z vás jezdí k různým mořím, kde vyhledáváte odpočinek a pohodu s myšlenkou, jak je polehávání na pláži prospěšné. Určitě to prospívá. Odpočinete si, dýcháte vzduch prosycený mořskou solí, neděláte nic, jste klidní a vyrovnaní. Tak to má být, pokud se nespálíte, nepřejíte, máte kocovinu z all inclusive večírků – nebo nemáte kolem sebe dostatek vzdušných vitamínů.

Obsah článku: Vzdušné vitamíny (lehké vzdušné záporné ionty). Záporné ionty na mořské pláži. Jsou u moře záporné ionty?

Vzdušné vitamíny – Hranická propast

Seriál měření časopisu WM magazín. Roky měřím tzv. „vzdušné vitamíny“ v Česko-slovenském podzemí. Dnes uvidíte výsledky měření v Hranické propasti. Záporné vzdušné ionty jsou ve vzduchu, který dýcháme, stejně jako v našem těle. Záporné ionty neutralizují volné radikály, podporují metabolismus buněk a zlepšují imunitní systém. Kromě toho, že čistí krev, udržují rovnováhu autonomního nervového systému, podporují také hluboký spánek a zdravé trávení. Pokud chcete zůstat zdraví a v pohodě, musíte se obklopit dostatečným množstvím záporných iontů. Ale pozor! Ne v každé jeskyni jsou pro zdraví příznivé vzdušné vitamíny.

Obsah článku: Vzdušné vitamíny v Česko–slovenském podzemí. Hranická propast. Měření vzdušných záporných iontů – vzdušných vitamínů.

Pravda o mléce

V historii existuje mnoho mýtů a postupů jak se uzdravit. Ve středověké Anglii svazovali nohy králíka kolem krku svých dětí, aby vyléčili nemoci. Lékaři tvrdili, že slina má léčivé vlastnosti, proto svým pacientům plivali do rány. V současné době je to mýtus kolem zdravotních účinků mléka. Abych byl přesnější – mýtus kolem kravského mléka. Pití mléka pro lepší zdraví je mýtus. Proč je mléko špatné pro vaše kosti?

Obsah článku: Mýtus kravského mléka. Kravské mléko a zlomeniny. Kravské mléko a antibiotika.

Znehodnocení mléka pasterizováním

Pasterizaci objevil v minulém století francouzský drogista Louis Pasteur. Ohřátí potravin na 80°C má usmrtit všechny choroboplodné zárodky v potravinách. Tím se však potraviny nejen znehodnotí, ale stanou se škodlivými. Syrové mléko čistí organismus, proto je hygienické. Cizí baktérie, které by v něm mohly být obsaženy, jsou neškodné. Mléko se nekazí, nehnije, ale zkysá vlivem mléčné kyseliny. Je zbytečné se obávat, jestliže syrové mléko není úplně čerstvé. I tak si zachová plnou výživnou hodnotu.

Časopis WM magazín č. 248 ke stažení →

Pokud vám časopis WM magazín líbí, podpořte časopis předplatným →. Děkuji. Jiří Matějka.

Regenračné centrum