Bosna, staré přístavy v horách

Starověké přístavy v bosenských horách

Jiří Matějka

Vysoko v bosenských horách byly objeveny staré přístavy, které pocházejí z doby, kdy vodní hladina byla o stovky metrů výš.

Ve starém vydání knihy „Ilyrové“ jsem četl zajímavou informaci od anonymního řeckého cestovatele: „…ve čtvrtém století před naším letopočtem bylo možné celou Ilýrii projet lodí. Z Černého moře se dalo plout lodí až do povodí Dunaje, pak řekou Sávou a vedlejšími toky, po Neretvě, až do Jaderského moře“. Podle popisu to byl jeden velký svět plný jezer a zelených ostrovů. Pro tehdejší OSTROVNÍ obyvatele představoval hustý neproniknutelný prales překážku a jedinou možností dopravy a komunikace byla lodní doprava.  Je třeba si uvědomit, že tání ledu v Evropě způsobilo zvýšení mořské hladiny o několik set metrů na dlouhý čas.

Pátrání v archivech a staré legendy

Jsou informace z pera anonymního řeckého cestovatele pravdivé? To jsem se rozhodl zjistit.  Hledání zpráv a dotazování na existenci starých přístavů vysoko v bosenských horách není akce na týden. Po měsících výzkumu vám nabízím první informace.

Cesta povodím řeky Bosny

V létě jsem zamířil se skupinou cestovatelů do bosenského městečka Visoko.  Přirozenou hranici Bosny je řeka Sáva. Měl jsem v plánu zdokumentovat a zaměřit nadmořské výšky terénu kolem řeky Bosny.

Cesta z hranic do Visoka se klikatí údolím proti proudu řeky. Rozlehlou rovinu na soutoku postupně nahrazuje kopcovitý terén, který se mění v hory a strmé stěny lemující silnici. Místo kde se řeka Bosna vlévá do Sávy (Slavonski Šamac) je v nadmořské výšce 84 metrů. Hladina vody v cílovém městečku Visoko je 420 metrů nad mořem.  Vzdušná vzdálenost mezi oběma místy je přibližně 122 kilometrů, s převýšením 336 metrů. Podle starých legend jsme se pohybovali po dně bývalého zaplavení, kdy hladina moře byla několik set metrů nad námi. Byla to docela vzrušující představa. Jak to bylo? Jde pouze o naivní představu, nebo se popis řeckého cestovatele ze 4. století před naším letopočtem shoduje se skutečností? Dejme slovo objevům a legendám.

Svědectví o přístavech vysoko v horách

Zenica – dnes průmyslové město na zpracování železné rudy leží mezi Slavonskim Šamacem a Visokem. Obyvatelé Zenice hovoří o „kovových“ kruzích, které sloužily k ukotvení lodí. Ve skále jsou vytesány různé výklenky obdélníkového tvaru. Přístav se má nacházet na kolmém útesu ve výšce přibližně 200 metrů viděno …

Celý článek najdete v časopise WM magazín č. 250 → http://www.wmmagazin.cz/wm-magazin-c-250/


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

 

Regenračné centrum