WM magazín č. 194

Číslo vyšlo 20. 2. 2018. Časopis WM magazín Skryté skutečnosti vychází v tisku každý měsíc. Časopis najdete v dobrých novinových stáncích. Tisk časopisu je financován z prodeje v novinových stáncích a předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme.

WM magazín Skryté skutečnosti č. 194 – obsah

Neočkované děti jsou zdravější

Pokud jsou vakcíny skutečně tak účinné při prevenci onemocnění, pak je logické očekávat, že očkované děti budou zdravější než jejich neočkovaní vrstevníci. Přání udržet své děti zdravé bývá pro mnoho rodičů hlavním důvodem k tomu, že se slepě podvolují předepsanému očkování. Jenže, stále častěji slýcháváme o dětech s alergiemi, astmatem, autismem nebo s problémy s učením. Je to jen shoda okolností?

Neexistující riziko mrtvice

„Neustále nám připomínají, že zvýšená hladina cholesterolu představuje smrtící ohrožení kardiovaskulárními chorobami, jako například srdeční slabostí, infarktu a mrtvicím“. Už několikrát jsem předestřel důkazy naznačující, že cholesterol není zabiják, kterého z něj udělali.

Pocení detoxikuje

Nový výzkum odhalil něco pozoruhodného o tom, proč se tělo potí. Mimo známou roli v regulaci tělesné teploty bylo zjištěno, že pocení usnadňuje odstraňování nahromaděných těžkých kovů a petrochemických výrobků. To znamená, že pokud chceme být zdraví, měli bychom vyvinout pravidelné úsilí a více se potit.

Léčba pohybem

Profesor Sergej Bubnovskij je známý Ruský lékař, autor mnoha knih, který kdysi sotva unikl ze spárů nemoci. Překvapivě to neudělal užíváním léků. Aby obnovil podkopané zdraví, použil skryté rezervy svého těla a v tomto boji vyhrál. Vytvořil zdravotní metodu, Kinesitherapii, která uzdravila a postavila na nohy i beznadějné případy.

Ledová voda na pár sekund

Profesor Dr. Sergej Bubnovskij doporučuje použití této jednoduché metody, jak posílit vaši imunitu. Každý večer, když se po náročném dni vrátíte domů, nalijte do vany, nebo do lavoru 10-15 centimetrů ledové vody. Nikdy nepřidávejte teplou vodu! Pak si stoupněte do vany a ponořte nohy do ledové vody na 10-15 sekund! Můžete také tančit při hudbě.

Lidstvo se zahubí bojem s bakteriemi

Kdyby přestaly existovat bakterie, všichni lidé i ostatní živí tvorové by do několika hodin zemřeli. Bez těchto organismů totiž nemůže existovat nic živého. I když denně z médií a reklam slyšíme hrozby, jako je nutné ať už v domácnosti či zubní hygienou nebo na pokožce likvidovat bakterie, ve skutečnosti si tím mnohdy více škodíme, než pomáháme. Ničíme hlavně bakterie pro život neodmyslitelné.

Šamanská magie

Dobrý „šaman“ je romantická fikce. Stejně tak, jako dokáže léčit nemoci, je i s to lidi zaklínat. V mnoha kulturách převládá víra, že šamany ovládaná magická substance na jedné straně propůjčuje větší odolnost vůči nemocem, ale na druhé ji lze použít i jako smrtící zbraně vůči nepřátelům.

O původu písma

V minulém čísle jsme vás seznámili, jak číst nejstarší písmo. Teď si ukážeme na příkladu, proč textu rozumí pouze lidé slovanské národnosti. Pátrání po autorech nejstarších textů nás vede dějinami zpět o tisíce let. Je to napínavý, přímo detektivní příběh, historické drama skrývající černá tajemství a neproniknutelné taje. Avšak neproniknutelné jen zdánlivě, jak ukážou následující díly a kapitoly našeho seriálu O Slovanech úplně jinak.

Karpatská kotlina

Znalost vlastní minulosti má důležitou hodnotu v životě všech národů. Velký francouzský státník (Talleyrand 1754-1838) radil Napoleonovi: „Jestli chcete porazit národ, nebo ho úplně zničit, ukradněte mu minulost, vzpomínky, hřbitovy… přerušte jejich kořeny.“ Tato filosofie se praktikovala již mnohem dříve, praktikuje se moderními metodami dodnes. Předpokládá se, že všechny kontinenty byly obývané vyspělými národy. Jen o obyvatelích Karpatské kotliny je informací málo. Zamlčované nálezy – Kam vstoupila noha Římana, vše zničila – Vinča – Pravěká megapolis na Dunaji – Kyklopské stavby ve Středomoří – Observatoria Magura – Hvězdné mapy a zlato – Nebeské město v rajském údolí – Daorson, brána ke Slunci – Maďarské svědectví – Tři pyramidální kopce v Piliši – Ostřihom, Kluž a Tămă?eni – Pannonská Isis – Karpatská nížina je kolébkou lidské civilizace.

Alternativní katastrofy myšlení

„Šest milionů čtenářů Bildu se nemůže mýlit,“ tvrdily noviny Bild. Zřejmě to mělo znamenat: Kdo si kupuje Bild, souhlasí s jeho zprávami, tvrzením a chápáním světa. Zdá se, že dnešní věda smýšlí jako Bild (německá obdoba Blesku). Vždyť přece 30 000 geologů, paleontologů, fyziků, biologů a dalších, kteří od dob Lyella a Darwina vrší poznatky o dějinách naší planety a pozemského života se přece nemohlo mýlit!? Oficiální věda očividně určuje náš obraz světa a my, už to tak vypadá, to tupě akceptujeme.

Podzemní chodby KTK

V uměle vytvořeném kopci jsou prázdné pozemní chodby s vysokými stropy. Podzemní tunel KTK je součástí komplexu bosenských pyramid. Provedli jsme nový průzkum chodeb. Časopis WM magazín Skryté skutečnosti a Nový cestovatel.cz provedl nový průzkum podzemních chodeb KTK v listopadu 2017. Pak jsem hledal geometrický vztah podzemních tunelů KTK k nejstarším stavbám v bosenském údolí pyramid.

Klimatické periody roku – únor

Pranostiky bezesporu patří k oněm dokladům lidové slovesné tvorby, ve kterých je obsažena zkušenost a moudrost celých generací. Zatímco meteorologie velmi pracně a zdlouhavě dokumentovala změny počasí v klimatických obdobích roku, lidové pranostiky o tom již dávno věděly. V mnoha případech dokázaly vydělit jednotlivá přirozená klimatická období daleko přesněji a jemněji, než pozdější meteorologická schémata.

Páté setkání pod Kótou zulu 664

V sobotu 3.2.2018, dva dny po úplňku, proběhlo již páté setkání pod Kótou zulu 664. Sešlo se nás třicet, měřili jsme vzdušné záporné ionty a meditovali v Iontovém tunelu. Kdysi bezvýznamný a bezejmenný kopec, na mapě označený jako kota 664, jsem poprvé navštívil v roce 2015. Důvodem vůbec první průzkumné expedice byla nápadná geometrie stran. V přírodě existují kopce, které mají dvě strany ve tvaru trojúhelníku. Podle našeho průzkumu, má kóta 664 tvar čtyřboké pyramidy. Měření v Iontovém tunelu; Elektrická vodivost lidí a drahých kovů; První zkušenosti z Iontového tunelu. Kóta zulu 664 je projekt časopisu WM magazín: www.kotazulu664.sk

Regenračné centrum