WM magazín č. 250

Tištěné číslo vychází 22.11.2022. Časopis WM magazín vychází pro předplatitele v tisku každý měsíc. Tisk časopisu je financován z  předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme. Předplatné časopisu WM magazín →

WM magazín č. 250 obsah

40. stran

 • Vliv magnetismu na potraviny – hrášek, třešeň
 • Maso ošetřené jedovatým plynem
 • Demokracie – neboli vláda lidu
 • Detoxikace
 • Žiju zdravě, ale kouřím
 • Starověké přístavy v horách
 • Konkávnost Velké pyramidy
 • Věda se prohnila až na hranici podvodu
 • Prastaré pyramidy jsou z betonu
 • 5000 let stará formule
 • 12 000 let stará DNA
 • O milování a pravdě

Časopis WM magazín č. 250 ke stažení →

Vliv magnetických pulsů na potraviny – hrášek, třešeň

Nový test. Zdá se, že magnetické pulsy mohou zvýšit bioenergetickou hodnotu potravin, déle zachovat
jejich čerstvost a nutriční hodnotu. při průchodu elektrického proudu cívkou se indukuje magnetické pole. Vložíme-li do tohoto pole vodivý předmět, včetně tkáně, pak toto magnetické pole proniká skrz tuto exponovanou oblast a díky vodivému prostředí se indukuje slabý vířivý Farradyův elektrický proud. Pro první test potravin jsem zvolil obyčejný hrášek a třešně. Na obě čerstvě sklizené potraviny působily po dobu 15-20 minut pulsní magnetické proudy (zařízení MPG30). Měřil jsem jejich hodnotu
bioenergie před a po aplikaci … Celý článek najdete v časopisu WM magazín č. 250.

Obsah článku: Vliv magnetického pole na život. Co je bioenergie. První test potravin – hrášek a třešeň.

Maso ošetřené jedovatým plynem

Aby maso na pultech vydrželo co nejdéle a vypadalo stále jako čerstvé, balí se do ochranné atmosféry naplněné vysoce toxickým plynem. Ve skutečnosti 70 procent veškerého hovězího a kuřecího masa (USA a Kanada) podléhá úpravě jedovatého plynu známého jako oxid uhelnatý… Celý článek najdete v časopisu WM magazín č. 250.

Obsah článku: Ochranná atmosféra a maso. Ochranná atmosféra a zelenina. Test balené zeleniny. Balené saláty už nejsou živé.

Demokracie – neboli vláda lidu

Z historie demokracie je zřetelné střídání demokracie a diktatury. Jednoho dne převezme moc diktátor, který je zvolen v demokratických volbách, ať už se sám následně nazývá jakkoli. Tyto cykly se zrychluji s rychlejším přesunem informaci a zrychlující se dynamikou světa. V roce 1925 lidé v Itálii demokraticky hlasovali pro Mussoliniho, v roce 1933 obyvatelé Německa demokraticky zvolili Hitlera a ani Mao Ce-tung se k moci nedostal vojenským pučem … Celý článek najdete v časopisu WM magazín č. 250.

Obsah článku: Demokracie a diktatura. Podrobit národ lze jen zbraní, nebo zadlužením. Svět rozdělený do pěti kategorií. Svobodné volby, demokracie a energie. Jak funguje regulace trhem? Jaké je z toho ponaučení?

Detoxikace

Detoxikace je proces, jímž se organizmus zbavuje odpadních látek, které vznikají jako produkt každodenních metabolických pochodů, ale i toxických látek, které se v něm hromadí v důsledku řady negativních vlivů, jako je nezdravý životní styl, znečištěné ovzduší či voda, konzumace potravin obsahujících zbytky chemikálií nebo dlouhodobý stres a přepracování. Cílem detoxikace je zbavit se těchto odpadních či toxických látek dříve, než začnou v organizmu narušovat probíhající fyziologické procesy a způsobí tak závažné poruchy vedoucí k onemocnění … Celý článek najdete v časopisu WM magazín č. 250.

Obsah článku: Co je to detoxikace. Proč je detoxikace potřebná. Nadešel čas pro detoxikační kúru? Detoxikační režim. Kdy je nejvhodnější období pro detoxikaci.

Žiju zdravě, ale kouřím

Snažím se poslední dobou žít zdravěji, i když samozřejmě o tom, co je zdravé, lze diskutovat. Je dobře známo, že kouření způsobuje rakovinu, bereme to jako fakt, ale o čem se málokdy mluví,
je to, že 70 % veškerého výskytu rakoviny je u nekuřáků … Celý článek najdete v časopisu WM magazín č. 250.

Obsah článku: Odnaučený kuřák Hitler. Kuřáci žijí o pár let více. 70 % veškerého výskytu rakoviny je u nekuřáků. Pasívní kouření je výmysl. Protikuřácké akce jsou dobrý byznys. Zákaz kouření není o zdraví.

Starověké přístavy v horách

Vysoko v bosenských horách byly objeveny staré přístavy, které pocházejí z doby, kdy vodní hladina byla o stovky metrů výš. Ve starém vydání knihy „Ilyrové“ jsem četl zajímavou informaci od řeckého cestovatele: „…ve čtvrtém století před naším letopočtem se dalo plout lodí Z Černého moře až do povodí Dunaje, pak řekou Sávou a vedlejšími toky, po Neretvě, až do Jaderského moře“. Podle popisu to byl jeden velký svět plný jezer a zelených ostrovů … Celý článek najdete v časopisu WM magazín č. 250.

Obsah článku: Pátrání v archivech a staré legendy. Cesta povodím řeky Bosny. Svědectví o přístavech
vysoko v horách. Svědectví pohybu mořské hladiny. Vzestup hladiny moří není legenda. Hranice příboje. Důkazy přibývají, průzkum pokračuje.

Konkávnost Velké pyramidy

Jedním z neobvyklých rysů Velké pyramidy je konkávnost jejích stěn, která z této mimořádné stavby dělá spíše osmistěn, než čtyřhranný jehlan. Znamená to, že ve stranách je nika od základny k vrcholu. Tyto viditelné prolákliny dělí každou ze čtyř stran v polovině a vytváří tak osm zvláštních, velmi přesných postranních pyramid. e Velká pyramida je postavena z bloků, mírně skloněných směrem ke středu … Celý článek najdete v časopisu WM magazín č. 250.

Obsah článku: Tvrzení z roku 1940 potvrdila až letecká fotografie. Mistrovské dílo architektů pyramid. Konstrukční vychytávka.

Věda se prohnila až na hranici podvodu

Jak můžeme sledovat v médiích – iracionalita ve vědě, možná kvůli zvýšeným nárokům, se stala v každém ohledu extrémní. Veřejnost z toho vnímá jen velmi málo. Příkladem, který se stal předmětem veřejného zájmu, je záležitost s kysličníkem uhličitým. Zvolený přístup vykazující naprosté opovržení vědeckou objektivitou má charakter přímého podvodu; tuto „vědu“ už nelze vnímat jinak, než jako formu podivného náboženství zavrhujícího veškeré osvědčené vědecké standardy… Celý článek najdete v časopisu WM magazín č. 250.

Obsah článku: Standardní úskoky úplatné vědy. Teplo, síla, pan Joule a slepí následníci. Další podivnosti.

Prastaré pyramidy jsou z betonu

Je to neuvěřitelné, ale přesto skutečné. O stavbě pyramid, které existovaly prakticky na všech kontinentech, již byly vydány hory knih. Vědci se předhánějí v teoriích o transportu kamenných bloků pomocí dřevěných válců, speciálních kolébek a jiných vynálezů. U těch egyptských přitom všichni vycházejí z odkazu starých historiků Hérodota a Diadora Sicilského, kteří o pyramidách psali. Jenže ty tehdy stály již nejméně tisíc let … Celý článek najdete v časopisu WM magazín č. 250.

5000 let stará formule

Návod na výrobu vápenného betonu. Velká pyramida sestává z 2,5 milionu bloků, z nichž většina má hmotnost 2 tuny a po jednom by mohly být přesouvány minimálně 60 muži. Některé bloky v pyramidě jsou však až sedmdesátitunové a nebyly zabudovány u její základny, ale až ve výšce 40 metrů. Takový blok
by muselo posouvat na dva tisíce mužů … Celý článek najdete v časopisu WM magazín č. 250.

12 000 let stará DNA

Archeologové objevili lidské vlasy datované do období poslední doby ledové před deseti až dvanácti tisíci lety. Vlasy se neshodují s ničím co známe. Takže tu máme DNA, jejíž stopu nelze sledovat.
Nemůžeme určit odkud pochází. Jde jasně o dnes už neexistující populaci, která vymřela před pouhými 11
až 12 000 lety. Tehdy se ale stalo i cosi podivného. Tehdy se ale stalo i cosi podivného s faunou … Celý článek najdete v časopisu WM magazín č. 250.

Obsah článku: Selektivní vymírání. Rychlé zmrazení. Území bez ledovců je území pyramid.

O milování a pravdě

O milování, pravdě, odevzdávání a smíření. Milování je často spojováno s vlastněním a většinou i s erotikou. Ta je ale jen velmi odpovědným, mimořádným a zranitelným gestem lásky, kdy dáváte komusi sebe v životní víře v jeho Řád, kdo se v tu chvíli stává vámi a dělí se s vámi o vás i o sebe a své genetické zdroje, v sounáležitosti perspektivy rodiny i značného rizika zdraví či života. Většinou je to ale v životě chápáno jako libidní manželská (partnerská) povinnost udělat si vzájemně dobře, tělesná pudová potřeba, závazek nebo pohledávka. Kupodivu i nejstarší povolání … Celý článek najdete v časopisu WM magazín č. 250.

Obsah článku: Láska a sex. Láska a děti. Tři základní pilíře lásky. Láska a práce. Láska a smysl života. Láska a emoce. Nevlastnit, ale milovat.

Časopis WM magazín č. 250 ke stažení →

Pokud vám časopis WM magazín líbí, podpořte časopis předplatným →. Děkuji. Jiří Matějka.

Regenračné centrum