WM magazín č. 196

 

Číslo vyšlo 17. 4. 2018. Časopis WM magazín Skryté skutečnosti vychází v tisku každý měsíc. Časopis najdete v dobrých novinových stáncích. Tisk časopisu je financován z prodeje v novinových stáncích a předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme.

WM magazín Skryté skutečnosti č. 196 – obsah

Megalitický kalendář v Moravských Karpatech

Pohyb slunce byl kdysi přesně zakotven ve starém megalitickém kalendáři v Hostýnských kopcích.. Dnes jsou osy východu a západu slunce posunuty o 15° důsledkem výkyvu zemské osy. Božskou odchylku 15° v orientaci mají stavby: Teotihuacanu, Tula, Machu Picchu, Cuzko, chrámové komplexy v egyptském Karnaku, kyklopské stavby ve středomoří, Daorseon v Bosně, pyramidy v severní Itálii, záhadné mohyly v Srbsku a mnoho dalších. Znamená to, že nejstarší
stavby byla postaveny v době, kdy byl sever jinde než dnes.

Proč jsou lékaři stále zabednění

L ékaři hlásají podobné nesmysly už déle než 100 let! To co následuje, je krátký časový přehled nesmyslů, bezcenné vědy, ledabylosti a poškozujících rad, které rozdávali lékaři v průběhu posledních 150 let. V této době se stali lékaři velmi reálným nebezpečím pro naši osobní svobodu – nejde tu již o to, že by pouze hlásali nesmysly. Dnes drží klíče k vaší svobodě a ke způsobu péče o vaše děti. Říká se tomu medicína s namířenou zbraní.

Mrtví lékaři nelžou

Zkrácený přepis přednášky, kterou v roce 1994 v Kansas City přednesl Dr. Joe Wallach MVDr. MUDr. Dr. Wallach byl v roce 1991 navržen na Nobelovu cenu. V článku se dozvíte o příčinách řady nemocí, příčinách předčasného stárnutí a způsobech jak obojímu předcházet.

K zajištění správné funkce vašeho těla denně potřebujete okolo devadesáti látek. Je to 60 minerálů, 16 vitamínů, 12 aminokyselin a 3 mastné kyseliny. Většina lidí si kupuje vitamín C a o dalších nutných prvcích nemá ani ponětí. Myslíte-li to se svým zdravím vážně, potřebujete denně všech devadesát.

Vy hovada! Útočíte na chudý lidi

Server Auto.cz a další zdroje specializující se na otázky automobilů a dopravy informují o tom, že vláda zvažuje zavedení opravdu vysokých poplatků za staré automobily jezdící po českých silnicích. Když se to dozvěděl poslanec Václav Klaus mladší, neudržel svůj hněv na uzdě.

Acylpyrín vás môže zabiť

Cieľom je potlačiť symptómy, aby sa ľuďom zdalo, že ich lieky pomohli? Nie. Ich jediným cieľom je zarobiť veľa peňazí. Čo myslíte, prečo ešte nevynašli liek na AIDS? Budem hádať, nechcú? Samozrejme! Veď ide o miliardy dolárov. Alebo taká cukrovka! Kto by ju chcel vyliečiť? Veď tí, čo ňou trpia, si musia kupovať lieky každý deň až do smrti. A to isté sa týka napríklad Parkinsona. Takže vy tvrdíte, že ak by chceli, tak by tieto choroby mohli liečiť? Alebo minimálne by vedeli vynájsť lieky na ich vyliečenie? Áno, presne tak.

Diagnózu si můžete udělat sami

Tak je to, můžete si udělat diagnózu sami, hned budete vědět, od čeho máte tu kterou bolest a co máte léčit. S různými pověrami jste se jistě už mnohokrát setkali, jako třeba že večer nemají děti chodit ven, protože by je sebrala klekánice. Nebo že migrénové bolesti hlavy jsou od špatné krční
páteře. Nebo také že s poctivostí nejdál dojdeš. U nás? Jedna hloupost větší než druhá, ale tu prostřední pověru roztrušuje jak obecný lid, tak i lidé od medicíny, a ještě tomu věří.

Zvuková rezonanční terapie

Život je soubor rytmických procesů. Od jednoduchých pulsací jednobuněčných organismů až k rytmu našeho dechu. Tyto rytmy někdy nazýváme periodickými a myslíme tím aktivity, které se opakují v určitých cyklech. Rezonance je zvláštní vlastnost zvuku spojená s rytmem. Silné rytmické vibrace jednoho objektu vyvolávají u jiných objektů slabší rytmické vibrace stejné frekvence. Tento jev souvisí se snahou přírody ušetřit energii. Zdá se, že příroda našla ekonomičtější způsoby, jak udržovat v chodu periodické události.

Klimatické periody roku – květen

Pranostiky bezesporu patří k oněm dokladům lidové slovesné tvorby, ve kterých je obsažena zkušenost a moudrost celých generací. Zatímco meteorologie velmi pracně a zdlouhavě dokumentovala změny počasí v klimatických obdobích roku, lidové pranostiky o tom již dávno věděly. V mnoha případech dokázaly vydělit jednotlivá přirozená klimatická období daleko přesněji a jemněji, než pozdější meteorologická schémata.

Rovnodennost v Bosenském údolí pyramid

První cesta do Bosenského údolí se uskutečnila s příchodem prvních jarních dní. Na průzkum Bosenského údolí máme vždy 3 dny. První den prozkoumáme kamenné koule v Zavidoviči, cestou do Visoka navštívíme termální bazén, po příjezdu do Visoka můžeme navštívit labyrint Ravne, nebo vrchol pyramidy Slunce. Druhý a třetí den se věnujeme prohlídce Bosenského údolí pyramid a navečer navštívíme Sarajevo. Čtvrtý den ráno po snídaní odjíždíme plni zážitků domů.

Sedmé setkání pod Kótou zulu 664

7. dubna se uskutečnilo již sedmé setkání pod kótou Zulu 664. Sešlo se nás 60, v iontovém tunelu jsme prováděli měření záporných iontů a testy hladiny glukózy v krvi. Na severní straně kóty 664 je starý podzemní tunel. Měřením jsem zjistil, že vodorovně ražený tunel končí ve středu pyramidálního kopce, ve spodní třetině svislé osy kóty 664. V podzemní chodbě je nulová úroveň radioaktivity. Překvapením byly naměřené hodnoty záporných iontů. Běžná hodnota se pohybovala kolem 1.600.000. Nejvyšší hodnotu, kterou jsme naměřili, byla 1.999.999 záporných iontů/ cm3. Chodbu na kótě 664 jsem proto nazval Iontový tunel.

Regenračné centrum