7. setkání pod Kótou zulu 664

7. dubna se uskutečnilo již sedmé setkání pod kótou Zulu 664. Sešlo se nás 60, v iontovém tunelu jsme prováděli měření záporných iontů a testy hladiny glukózy v krvi.

Kóta Zulu 664

V roce 2012 mě upozornil „horal“, rodák z Rudňan, na kopec ve tvaru pyramidy. Tento bezejmenný kopec je na mapách označený výškovou kótou 664. Jeho dopis ležel na stole další tři roky, než jsem vyjel první terénní průzkum.

Kóta 664 je ve Slovenském Rudohoří je nejstarší a také nejstabilnější tektonickou jednotkou Západních Karpat. Oblast Slovenského Rudohoří neleží na vulkanické brázdě. Sopky na Slovensku vyvrhovaly tuny lávy od Lučence po Bánskou Bystricu ještě v nedávné době. Na východě jsou sopečné Slánské vrchy a Vihorlat. Spišská oblast, která nebyla zasažena tektonickými posuvy, je historicky nejcennější lokalitou Západních Karpat!

V Slovenském Rudohoří se od pravěku těžily rudy, což dokazují dnes již zaniklé doly, těžilo se zde stříbro, měď, vzácné kovy, v minulém století pak železná ruda. Původní názvy starých dolů a vesnic se změnily: Markušovce (Villa Marci), Spišská nová ves (Villa Nova), Rudňany, kdysi Měděný potok.

Důkazem pravěkého osídlení byl objev výlitku lidského mozku v travertinových vrstvách v Gánovcích (1928). Kamenný odlitek lidského moku objevil český archeolog J. Petrbok. Tento nález se stal důkazem nejstaršího pravěkého osídlení v Evropě, které bylo na východním Slovensku. Dnes je originál kamenného výlitku mozku uložen v trezoru Národního muzea v Praze. 

Orientace nejstarších staveb a Kóta zuzlu 664

Nejstarší stavby světa jsou pootočeny o 15,5° vůči světovým stranám. Tato odchylka se nazývá Božská, a najdeme ji například u staveb: Teotihuacan, Tula, Machu Picchu, Cuzko, chrámové komplexy v egyptském Karnaku, kyklopské stavby ve středomoří, Daorseon v Bosně, pyramidy v severní Itálii, záhadné mohyly v Srbsku a mnoho dalších. Znamená to, že nejstarší stavby byly postaveny v době, kdy byl sever jinde než dnes. Egyptské pyramidy včetně tří pyramid v Gíze jsou orientované k dnešnímu severu!

Pyramidální kopec Kóta 644 má strany orientované k severu s Božskou odchylkou cca 15°. V prosinci roku 2016 jsem pozval Dr. Osmanagiche, objevitele bosenských pyramid do Markušovců a seznámil ho s naším výzkumem. Společně pak vznikl název první pyramidy na Slovensku: Kóta zulu 664.

Proč název Kóta zulu 664? Zulu jsou původní obyvatelé jižní Afriky, jejichž vznik se ztrácí v dávném šerověku. Dnes jsou potomci národa Zulu přehlíženi a účelově vymazáváni z dějin jižní Afriky. Stejně jako Slované z dějin Evropských.

Video ze setkání s Dr. Osmanagichem pod Kótou zulu 664 →

Energie pyramidy

Na naší planetě je nespočet pyramidálních staveb. Všechny mají společná kritéria. Hlavním znakem je tvar, geometrie a orientace ke světovým stranám. Dalším kritériem jsou podzemní chodby. Neméně důležitým znakem je přítomnost tekoucí vody a podzemních jezer. V posledních letech se zjistilo, že právě voda je nejdůležitějším prvkem jakékoliv pyramidální stavby. Odborníci mohou oponovat tím, že egyptské pyramidy stojí v poušti, bez vody a vegetace.

Egyptologové si neuvědomují, nebo možná ani nechtějí, že před tisíci lety byla Sahara místem s jezery a bujnou vegetací. Nedávné průzkumy potvrdily přítomnost sítě podzemních kanálů pod pyramidami v Gíze. Existují svědectví místních, kteří popisují chodby zcela, nebo částečně zaplavené vodou. Ruský průzkum před desítkami let objevil velké jezero pod pyramidovým komplexem v Gíze. Tyto objevy nejsou zveřejňovány. Je nezpochybnitelné, že dávní stavitelé považovali vodu za jeden z nejdůležitějších faktorů, při plánování pyramidálních staveb.

Pyramidální stavby po celém světě jsou postaveny z přírodních materiálů, vápence, granitu, pískovce, nebo z místně dostupných nerostů. Kóta zulu 664 je vápencový kopec ve tvaru pyramidy.

Pyramidy, voda a kov

Tekoucí voda nad kovovým předmětem může vytvářet potencionální energii. Fyzika to formuluje jako pohyb těles (vzduch i kapalina jsou také tělesa) v tíhovém poli Země, při kterém dochází k fázi návratu do původní polohy. Pod určitým tlakem, nebo pohybem, vzniká energie (W). Důležitost tohoto poznatku spočívá v tom, že platí nejen pro velká tělesa, ale i pro jejich nepatrné částice např. molekuly.

Zákony mechanické fyziky tíhového pole znali dávní stavitelé pyramid již před mnoha tisíci lety. Místa budoucích staveb si pečlivě vybírali. Důležitým prvkem byla podzemní voda a geochemické rudné anomálie.

Pod Kótou zulu 644 existuje podzemní jezero a velká naleziště železné rudy.

Pyramidy a geopatogenní zóny

Geopatogenní zóna (patogenní zóna, dráždivá zóna, dračí žíla, Curryho pás, geoanomální zóna) je v dnešní době aktuálním tématem, kterým se označují pásy se zhoubnými účinky na zdraví. Jsou to místa s poruchami frekvenčního vlnění planety Země, které není ve shodě s pulsací živých organizmů.

Přirozená frekvence Země je 7,83 Hz (tzv. Schumannova zemská rezonance). V místě geologických anomálií je frekvenční vlnění natolik velké, že dokáže nepříznivě ovlivnit psychiku a zdraví všeho živého.

Z fyzikálního hlediska jsou geopatogenní zóny zdrojem vysoké negativní energie. Staré civilizace dokázaly využívat tuto energii ve svůj prospěch. Stavby ve tvaru pyramid nad těmito místy, dokážou přeměnit negativní energii na pozitivní. Dnes takovou konstrukci nazýváme tvarovým zářičem.

Podzemní chodby a Iontový tunel

Na severní straně kóty 664 je starý podzemní tunel, který byl ražen před 40 lety jako průzkumná sonda. Vstup se nachází ve spodní třetině výšky kóty zulu 664. Chodba měla původně dřevěné vzpěry a pažení. Před vstupem do podzemí jsem měřil úroveň vzdušných záporných iontů. Naměřená hodnota u vstupu se pohybovala 6.000 – 10.000 záporných iontů/cm3.

Záporné ionty jsou ve vzduchu, který dýcháme, stejně jako v našem těle. Záporné ionty neutralizují volné radikály, podporují metabolismus buněk a zlepšují imunitní systém. Kromě toho, že čistí krev, udržují rovnováhu autonomního nervového systému, podporují také hluboký spánek a zdravé trávení. Záporné ionty chrání tělo a mozek před škodlivými vlivy životního prostředí, jako jsou například elektromagnetická pole.

Tunel je dlouhý 260 metrů.  Měřením jsem zjistil, že vodorovně ražený tunel končí ve středu pyramidálního kopce, ve spodní třetině svislé osy kóty 664. V podzemní chodbě je nulová úroveň radioaktivity. Překvapením byly naměřené hodnoty záporných iontů. Běžná hodnota se pohybovala kolem 1.600.000. Nejvyšší hodnotu, kterou jsme naměřili, byla 1.999.999 záporných iontů/cm3. Chodbu na kótě 664 jsem proto nazval Iontový tunel. Neznám jiné místo na planetě Zemi s tak vysokou koncentrací zdraví prospěšných záporných iontů!

Na základě měření jsem podzemní tunel vedený do středu Kóty zulu 664 nazval jako Iontový tunel.

V Iontovém tunelu, kde jsme strávili víc jak hodinu, byla vysoká koncentrace zdraví prospěšných záporných iontů. Již desetiminutový pobyt v takovém prostředí má ozdravný účinek. Pokud je v těle zánět, nastává detoxikace, která se může projevovat v některých případech lehkou nevolností, zvýšenou teplotou, nebo vyrážkami. Pokud jste zaznamenali podobné příznaky, napište mi vaši zkušenost.

Voda z Iontové tunelu

Iontový tunel vede do středu pyramidálního kopce Kóta zulu 664. Voda umístěná pod pyramidou má mít lepší chuť a energetické účinky. Dlouho jsme přemýšlel, jak změřit bioenergii pyramidální vody, ale neexistuje k tomu žádný spolehlivý přístroj! Pro první měření vlivu pyramidy na vodu jsem použil přesný Ph metr. Přirozená zásaditost vody je 7,2. Do středu pyramidy jsem vložil láhev balené vody, druhá láhev zůstala 13 hodin mimo dosah Kóty zulu 664.

Výsledek byl zajímavý pro všechny zúčastněné. Voda z Iontového tunelu měla Ph 7,32, zatímco běžná voda mimo vliv, ukazovala Ph 7.84. Voda umístěná na konci Iontového tunelu je prokazatelně ovlivněna působením vysokou koncentrací vzdušných iontů, nebo neměřitelnou energií Kóty zlulu 664.

Ze stropu Iontového tunelu teče voda, kterou si mnozí z vás nabírají do lahví a pijí. Voda vzniká průsakem dešťové vody přes vrstvy vápencové horniny. Ještě před 40 lety byla hora 664 zanesena rtuťovým mrakem z bývalého závodu. Na základě naší žádosti, provedl Ján P. z Matějovců odborný rozbor vody: Voda je stredne tvrdá a prešla úspešne aj mikrobiologickym rozborom. Je pitná a v porovnaní s veľkým množstvom skúšaných pitných vôd z iných zdrojov je vyššej kvality. Neboli zistené žiadne prvky, ktoré by ju mohli zaradiť ako za liečivú, ale piť sa dá určite v pohode bez akéhokoľvek rizika.

Máme přislíbené další dva nezávislé rozbory vody. Výsledky zveřejníme na stránce www.kotazulu664.sk

Iontový tunel a hladina glukózy v krvi

Prováděli jsme testy hladiny glukózy v krvi. Měření bylo před vstupem do Iontového tunelu a druhé po jeho opuštění. Téměř ve všech případech došlo ke snížení hodnot již po půlhodinovém pobytu v tunelu. Tento efekt je zůstává po dobu asi 14 dní, pokud se budete zdravě stravovat a pohybovat. Ve dvou případech došlo k opačnému efektu, kdy se hladina cukru v krvi po pobytu v tunelu zvýšila. Příčinou zvýšení mohou být skryté zdravotní problémy.

Při testu cukru v krvi se mnozí účastníci snad poprvé dozvěděli své hodnoty. Tato měření je dobrá prevence. Tímto chci poděkovat paní doktorce z Košic.

Fenomén Kóta zulu 664

Kóta zulu 664, hora ve tvaru pyramidy, se stává vyhlášeným místem pro ty, co hledají nejenom tajemno a mystiku. Kótu zulu 664 navštěvují lidé hledající přirozeně zdravé prostředí. V Iontovém tunelu se vyskytují zdraví prospěšné ionty ve vysoké hodnotě víc jak 2 milióny záporných iontů/cm3. Již deseti minutový pobyt v takovém prostředí je velkým zdravotním přínosem pro vše živé.

Průzkum a pobyt v Iontovém tunelu je na vlastní nebezpečí. Hrozí riziko úrazu. Na konci tunelu jsou prohnilé dřevěné vzpěry, které se mohou při nepatrném pohybu zřítit. Nevstupujte do místa, kde jsou ztrouchnivělé trámy.

Pravidelná setkání pod kótou zulu 664

Stalo se již pravidlem, že se společně setkáváme každý měsíc v této zajímavé lokalitě. Na setkání se vždy dozvíte nové aktuální informace z výzkumu a dění kolem pyramidálního kopce a Iontového tunelu. Návštěvníků je stále víc, proto vás chci požádat o dodržování pořádku. Neodhazujte obaly a věci do přírody.

Projekt Kóta zulu 664 si získává velkou pozornost odborníků a nových přátel ze Slovenska. Cením si jejich nezištné pomoci při vyhledávání informací a konzultacích s místními úřady. Děkuji všem, zejména pak Dušanovi S. z Prešova.

Zdejší příroda je čistá a neposkvrněná. Příroda nám zdarma nabízí prostředí, životní energii a zdravotní výhody, které jinde nenajdete.

Při každé návštěvě tunelu měřím kontrolně hladinu vzdušných záporných iontů. Po víc jak půl roce měření se hodnota záporných iontů v Iontovém tunelu nemění, je stabilní. To je pro nás všechny dobrá zpráva. Využívejme tento evropský fenomén s úctou a pokorou.

Další setkání plánujeme v květnu. Přesný datum včas zveřejním.

Jiří Matějka; www.kotazulu664.sk

Regenračné centrum