WM magazín č. 172


Časopis WM magazín vychází v tisku každý měsíc. Časopis najdete v dobrých novinových stáncích. WM magazín vychází navíc v elektronické verzi ke stažení. Předplatné tištěné verze →   WM magazín ke stažení v pdf →


WM magazín č. 172

Impéria dříve a dnes

Nové impérium je zcela jiné, než všechna předchozí. Nepotřebuje žádná podrobení. Americká armáda nikdy vojensky neovládla Irák, ani Afghánistán. Novému impériu už totiž na válečných úspěších nezáleží. To všechno ovšem neznamená, že objekty americké vojenské agrese unikly, aniž by zaplatily značnou cenu. Pod vládou nové Říše jsou zbavováni majetku a svobod samotní občané impéria.

Daorson – město snů

Trója, město snů, je legendární město popisované v Homérově Iliadě. Antický autor komentuje hrdinskou desetiletou Trójskou válku. Skutečností je, že se spisy dochovali jen v pár zlomcích. Kde se nacházela Trója? Nové poznatky naznačují, že předhistorické město popisované v hrdinském eposu můžeme najít na území dnešního Balkánu. Z expedice časopisu WM magazín.

Pulsní magnetická pole

Pulsující magnetická pole, na rozdíl od statických magnetů, produkují přímo v tělesných buňkách a tkáních elektrické mikroproudy. Pulsující magnetická pole, na rozdíl od léčivých vlastností statických magnetů působících jiným způsobem. Použití IMP (MPG30) současně s čističem krve (BG3) je velmi prospěšné. Impulsní magnetická pole prokazatelně zvyšují příjem kyslíku do buněk, podporují buněčný metabolismus a výměnu minerálů. To vše, podle mnoha studií, pomáhá při zotavení srdce, plic a trávicího traktu, revmatických a kožních nemocech právě tak jako při infekcích a celkovém posílení imunity.

Léčba pulsním magnetickým polem

Technický přehled. Magnetický pulser lze doporučit pro experimentální léčbu kloubů a poškození chrupavek, šlach, vazů, srůstů a poškození svaloviny po operacích a úrazech, a také experimentálnímu léčení rozličných infekcí.

Informační leták ke stažení →

Skutečné příčiny srdečních onemocnění

Reálnou příčinou srdečních onemocnění není ani cholesterol, ani tučná strava, jak se po dlouhá léta tvrdilo. Výzkumy prokázaly, že kardiovaskulární onemocnění vznikají v důsledku chronického zánětu arteriální stěny. Jestliže neexistuje zánět, cholesterol se v cévách nehromadí a volně jimi obíhá.

Rakovina prostaty – léčba?

V případě mnoha nádorů prostaty může léčba přinést více rizik než prospěchu. Nečinnost bývá často bezpečnější a efektivnější, než usilování o konvenční léčbu.

Téměř vše, co vám říkali o rakovině prostaty, je chybné

Především mužům po padesátce je již dlouho doporučováno, že potřebuji pravidelně absolvovat testy PSA, aby u nich mohla být včas odhalována obávaná rakovina prostaty. Čím je to zdůvodňováno? Při včasném odhalení této choroby je ještě možná její léčba – jinak je možné očekávat, že bude smrtelné. Zní vám to povědomě? Pokud se domníváte, že reálná skutečnost je opravdu takováto, je už načase dozvědět se skutečnou pravdu.

Jak na rakovinu?

Někdy před více než osmdesáti lety objevil biochemik Dr. Otto Warburg závislost rakovinového bujení na změně činnosti mitochondrií. Považoval ji za příčinu tvorby rakovinových nádorů. Člověk by očekával, že toto zjištění vyvolá rychlou revoluci. Nic z toho se však nestalo. Farmaceuti nadále utápějí nesmírné sumy ve „vývoji“ jedů užívaných v chemo-„terapiích“.

Mobilní telefony

Mobilní telefon je bezesporu vynikající pomocník pro přivolání pomoci. Na místě je však rozumnost v četnosti a způsobu používání telefonu a přenosů dat. Proto se seznamme s jednotlivými režimy a jejich působením na zdraví. Doporučuje se WiFi používat v telefonu opravdu minimálně, jenom když nemáte k dispozici v telefonu jiné alternativní připojení.

Marketingová tvrzení farmaceutických firem postrádají vědecký základ

Domníváte se, že tvrzení o zdravotní prospěšnosti, která bývají uváděna v reklamních materiálech farmaceutických produktů, jsou založena na vědeckých důkazech? Popřemýšlejte o tom ještě. Jedna z nových studií došla k závěru, že až 94% informací, obsažených v propagačních materiálech, které jsou farmaceutickými výrobci rozesílány lékařům, nemá vůbec žádný vědecký základ. Studie odhalila, že vlastně všechny informace v propagačních brožurkách byly zkreslené nebo zveličené.

Bosenské pyramidy v Praze

V neděli 3. 4. 2016 se uskutečnila v pořadí již druhá přednáška Dr. Osmanagiche v Praze. Víc jak tří hodinová prezentace v Národní technické knihovně byla plná nových informací z bosenského údolí pyramid. Aktivní archeologický průzkum probíhá v současné době na pyramidě Slunce, která je největší na světě. Pod pyramidou Slunce existují podzemní chodby. Video záznam přednášky Dr. Osmanagiche v Praze můžete vidět – zde.

Teslovy transformátory

Množství lidí po celém světě si postavilo nebo staví „Teslovy transformátory“, známá zařízení sestávající z vysokonapěťového transformátoru, kondenzátoru, jiskřiště, cívky primárního vinutí a dlouhé sekundární cívky, vinuté mnohdy tisíci závity tenkého měděného drátu. Při správném seřízení opouštějí toroid či kouli na vrcholu tohoto aparátu efektní záblesky, dosahující u výkonných zařízení délky až několika metrů. Je to krásné a podmanivé, ale má to jednu chybu – popsané zařízení NENÍ TESLŮV TRANSFORMÁTOR! Připouštím, že se někomu může toto tvrzení zdát podivné, a proto se podívejme jak to vlastně bylo.

Zdroj nekonečné energie

Podrobný popis vynálezu. Prezentovaný vynález je kontinuální a plně autonomně pracující elektrický generátor, schopný vyrábět více energie než potřebuje k vlastní činnosti, a který tudíž vyrábí veškerou energii potřebnou k vlastnímu pohonu. Základní myšlenka spočívá na principu indukce elektrického napětí a proudů bez jakéhokoliv fyzického pohybu použitím rotujícího magnetického pole. Veškeré informace obsažené v tomto článku jsou určeny výhradně pro informaci a k nekomerčnímu použití! Zde popsaný vynález je chráněn US a mezinárodním patentovým právem.


Pokud vás informace v časopise WM magazín oslovily, podpořte nás předplatným, nebo dobrovolným příspěvkem na účet: IBAN: CZ95 0100 0000 8622 9400 0207 / v.s. 1111. Děkujeme.

WM magazín č. 172 ke stažení →

Regenračné centrum