WM Skryté skutečnosti č. 191/192

Číslo vyšlo 5. 12. 2018. Časopis WM magazín Skryté skutečnosti vychází v tisku každý měsíc. Časopis najdete v dobrých novinových stáncích. Tisk časopisu je financován z prodeje v novinových stáncích a předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme.

WM Skryté skutečnosti č. 191/192 obsah

Bosenské údolí pyramid

V Bosně je největší a nejstarší pyramidový komplex na světě. Údolí kolem řeky Fojnica dostalo název Bosenské údolí pyramid. Jsou zde pyramidy, podzemní tunely a mohyly. Pyramidy byly v roce 2005 pojmenovány jmény, kterým rozumí lidé s celého světa.

V článku najdete původní jména a seznam všech historicky zajímavých míst ve Visoku. Do údolí pyramid jezdím pravidelně od roku 2006. Sledoval jsem první archeologické vykopávky a objevy. Posledních pár let jezdím do Bosny s přáteli a čtenáři časopisu WM magazín Skryté skutečnosti několikrát ročně. Co můžete v Bosenském údolí pyramid vidět?

Antibiotika na ušní infekce u dětí nejsou potřebná

Ušní infekce představují jeden z nejčastějších důvodů pro předepisování antibiotik dětským pacientům. Dochází k tomu i  navzdory doporučení, které pro tento druh infekcí navrhuje pozorný dohled po dobu 48-72 hodin bez antibiotik. K tomuto závěru se došlo kvůli zjištění, že většině dětí se daří lépe, když se jim taková léčba neordinuje.

Některé podobné studie ale naznačují, že děti po takové léčbě vykazují rezistenci na antibiotika a mívají více opakovaných ušních infekcí, než děti bez léčby antibiotiky. To lze zdůvodnit tím, jak antibiotika působí na produkci bílých krvinek. Po takovém oslabení jejich tvorby pacient není schopen účinně bojovat s infekcí.

Šilhavý pohled na krátkozrakost

Lidé, kteří mají předepsané brýle kvůli krátkozrakosti (myopia) mohou někdy pozorovat zhoršování své vady v průměru až o čtvrtinu dioptrie za rok. Brýle tuto vadu neléčí, pouze pomáhají vyrovnávat se s jejími symptomy. Jak je ale možné, že jsou brýle doporučovány ke korekci defektu krátkozrakosti, když samy o sobě tento problém i vyvolávají?

Dr. Meir Schneider je dalším příkladem odborníka, který se dostal za hranice možností většiny lidí. Tento muž, který si vyléčil vlastní zrak ze stavu, jež oční specialisté označovali za trvalou slepotu.

Teslův příběh zářivé energie

Tesla byl po celý život zanícený profesionální experimentátor. Jeho zvědavost byla tak intenzivní, že dokázal pátrat po svérázných mystériích elektrických jevů bez ohledu na vlastní pohodlí. Zatímco Edison pracoval a spal pár hodin na podlaze, Tesla nikdy nespal, dokud nedosáhl úspěchu v některém ze svých odvážných experimentů. Tento maraton mohl trvat několik dnů.

Jednou pozorovali, že bez únavy pracoval 85 hodin. Jeho technici jej velice respektovali. Tesla veřejně demonstroval bezdrátová světla, rozsvícená do oslnivé záře zářivou elektřinou a spouštěl na značnou

vzdálenost malé motory. Evropské akademiky tato série přednášek ohromila. Byl to záblesk budoucnosti, tak jasný, že jen pár z nich si našlo čas o tom s Teslou diskutovat. Když Tesla zakončil své turné po Anglii a Francii, byl všude oslavován.

Bohužel, Tesla podcenil moc sdělovacích prostředků zveřejňujících úsudky zpochybňující jeho schopností. Rychle zjistil, že vědecký názor skutečně lze ovlivnit veřejným míněním, ale nedokázal prohlédnout, kdo byl za touto mediální kampaní.

Kóta Zulu 664 – první testy

V sobotu 4. 11. 2017 jsem provedl první testy hladiny glukózy v krvi. Měření bylo před vstupem do Iontového tunelu a druhé po jeho opuštění. Provedl jsem třetí kontrolní měření vzdušných záporných iontů a úroveň radioaktivity. Třetí kontrolní měření vzdušných záporných iontů potvrdilo předchozí zjištění. Před vstupem je do tunelu hodnota byla naměřena hodnota 5.000, v hloubce 240 – 260 metrů jsem naměřil víc jak 2.000.000 záporných iontů/cm3.

První testy na hladinu glukózy v krvi jsem prováděl před vstupem a po výstupu z Iontového tunelu. Pobyt v podzemí trval 45 minut.

Kamenné koule v Bosně

V Bosně a Hercegovině můžete navštívit víc jak 15 lokalit, kde byly objeveny kamenné koule. Tvar dokonalé koule přitahuje naši pozornost již od dávných dob. Jak vznikly kamenné koule není zatím spolehlivě vysvětleno. Seznamte se s největšími objevy kamenných koulí v Bosně. Zůstávají dvě základní otázky jak mohly kamenné koule vzniknout. Byly vyrobeny uměle, nebo jde běžný přírodní proces?

O nejnovější teorii hovořím vždy přímo na místě „činu“, u kamenných koulí, v bosenském Zavidoviči. Pokud vás zajímá tajemství kamenných koulí, pojďte s námi do Bosny. Uvidíte nejenom záhadné kamenné koule, ale také bosenské údolí pyramid.

Magnetický pulser MPG30

Působením magnetického pulseru vrátíte zpět do krevního oběhu mikroby, které neprotékají krví. Jsou to mikroby, které se schovávají v lymfatických uzlinách, žaludku, v kořenových kanálcích, nebo na jiných místech v těle. Magnetické pulsy vytváří v tělesných tkáních slabý elektrický proud, který zkapalní lymfy a vytlačí mikroby z jejich úkrytů. Vzhledem k tomu, že magnetické pole proniká kůží a kostí, může zasáhnout mikroby kdekoliv v těle. Možná budete chtít používat magnetický pulser každý den. Neexistují žádné omezení, jak dlouho a kolikrát denně používat toto zařízení.

Nervový systém ovládá všechny orgány lidského těla

Nesrovnalost osy páteře a vybočení plotýnek může způsobit podráždění nervového systému, který ovlivňuje vnitřní orgány a jejich správnou funkci. V tabulce najdete spojení jednotlivých obratlů s orgány a jejich možné poruchy. Přehlednou tabulku připravil časopis WM Skryté skutečnosti a výrobce magnetického pulseru MPG30.

Choďte bosi

Jedinečná metoda uzdravování, k níž potřebuje pacient jediného lékaře, většího než my všichni… Ještě před sto a více lety bylo i u nás docela běžné, že chudší vrstvy chodily v létě i v zimě bosky. V tomto ohledu to vypadá, že jsme opravdu „pokročili“: Dnes si boty může dovolit každý. Jenže to není taková výhra, jak si většinou myslíme. Je sice dobré, když nás nezebou nohy, jenže chodit neustále obutý není, jak vyplývá z výsledků nových i starších výzkumů a klinické praxe, tak docela zdravé.

Jedním z velkých moderních zdravotních „objevů“ totiž je fakt, že ke svému životu a zdraví nejen svého srdce a cév potřebujeme – přímý kontakt se zemí.

Imunitní systém

Následující text velmi zjednodušeně objasňuje jak funguje náš imunitní systém a jak jej zdokonalit. Naše bytost je tvořena harmonií těla, mysli, srdce a ducha. Všechny tyto součásti musí být v souladu protože bez ostatních nemůže žádná fungovat správně. Začněme tělem, protože tělo je součástí, kde si většinou povšimneme, že s naší bytostí není něco v pořádku – takovým stavům říkáme onemocnění nebo choroby.

Tělo samozřejmě nechce být nemocné a má varovný systém sloužící k tomu, aby nás chránil a upozornil na útoky z vnějšího světa. K součástem tohoto systému patří pokožka, řasy i slzy. Problém spočívá v tom, že musíme dýchat, jíst a pít, abychom zůstali živi a zdraví, a tělo tak do sebe nezbytně musí vpustit „cizí“ věci.

Bio-elektrická a bio-fotonová komunikace

Na jakou vzdálenost je možná telepatická komunikace? Vědecky sledované telepatické přenosy uskutečněné v minulém století prokázaly možnost komunikace až na 10 tisíc kilometrů. Byla to spojení Moskva – Washington, Paříž – New York a podobně.

Lidský mozek vykazuje aktivity velmi podobné mozku delfínů. Mozek delfínů obsahuje bio-magnetit podobný jako je lidský. (Také holubí mozek obsahuje bio-magnetit, ale odlišný.) Bio-magnetická tělíska slouží jako antény pro nízkofrekvenční signály. Vše naznačuje tomu, že i lidský mozek se snaží využívat magnetického pole Země. Na člověka působí elektromagnetické pole místního prostředí. Je součástí tohoto pole a je jím záporně nabíjen.

Velká pyramida Pálava a Panonské moře

Když se podíváme na archeologické vykopávky v karpatském oblouku, zjistíme zajímavý fakt. Nejstarší civilizace po sobě nezanechaly žádnou stopu v nížině. Vždycky žili na pahorcích, a v každé době vždycky přesně ve stejné nadmořské výšce. Starší vykopávky jsou všude výš, než ty mladší.

Například na západním Slovensku se pozůstatky szeletské kultury nacházejí mezi vrstevnicemi 280-320 metrů nad mořem, aurignacká sídliště mladší asi o 20 tisíc let ve výšce 200-240 metrů, lovec mamutů z Dolních Věstonic žil už na úrovni 190 metrů. V Srbsku, v západním Rumunsku a v Bosně dostaneme přesně stejná čísla pro stejná období. Vydejme se hledat svědectví o moři, které ještě v historické době pokrývalo půl Maďarska, kus Rumunska a Bosny.

Rozdíl mezi magnetickou terapií a pulzní terapií

Pokud hledáte efektivní alternativní terapii pro zmírnění s bolesti a omlazení těla, pulzní magnetická terapie by mohla být správným řešením. Pulzní magnetoterapie je známá víc jak 30 let. Účinnost tohoto řízení potvrdilo mnoho let praxe u tisíců lékařů v Evropě a na jiných kontinentech. Pulzní magnetoterapie není používána pouze pro zmírnění bolesti, je také úspěšnou metodou jak omladit a posílit tělo přirozenou cestou.

Ovlivňování obyčejné vody

Voda je tekutina, bez které by život nemohl existovat. Energetických impulsů schopných měnit strukturu vody je celá řada. Světlo jako elektromagnetické vlnění, akustická energie, teplota, tlak, kinetická energie a nově jsou to elektromagnetické pulsy.

Provedli jsme nový pokus. Do dvou sklenic jsem napustil vodu z vodovodu. Jedna byla postavena na pulzní magnetickou cívku generátoru MPG 30. Po pár minutách působení pulzního EM pole, změnila voda vlastnosti i chuť. Voda byla na chuť příjemnější, hladká, jako voda z ledovců. Testovali jsme také zrnkovou kávu na EM pole.

Jak dlouho už jíš maso?

Jak by to vypadalo, kdyby milovník masa mluvil jako vegetarián. Z toho salátu je mi špatně. Úplně jsem ztratil chuť k jídlu * Jak dlouho už jíš maso? Já jím jenom maso. * Chystám se na festival masa, jdeš taky? * Když budeš jíst rostliny, tak bude tvé tělo moc zásadité. To tě určitě zabije. Opravdu to chceš? * Nikdy bych nemohl sníst rostliny, které vypěstovali na přeplněných farmách, v nelidských podmínkách na maličkém prostoru a drželi je v půdě proti jejich vůli.


Pokud vás informace v časopise WM magazín oslovily, podpořte nás předplatným, nebo dobrovolným příspěvkem na účet → IBAN: CZ95 0100 0000 8622 9400 0207 / nebo IBAN SK8111000000002614315401, v.s. 1111. Děkujeme.

Regenračné centrum