WM magazín č. 233

Číslo vychází 25.5.2021. Časopis WM magazín Skryté skutečnosti vychází v tisku každý měsíc. Časopis najdete jen v dobrých novinových stáncích. Tisk časopisu je financován z prodeje v novinových stáncích a předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme. Předplatné časopisu WM magazín →

Seznam prodejních míst časopisu WM magazín- prodejní místa v ČR →

WM magazín č. 233 obsah

40 stran

  • Rozhovor s lékařem, který nezapomněl na Hippokratovu přísahu
  • Iontová terapie posiluje imunitní systém
  • Konec nové fyziky – Teslův akcelerátor
  • Fíková kúra – zdraví našich předků
  • Duhové ohýbání přírodních zákonů
  • 5000 let stará odpalovací rampa?
  • Studená záhada
  • Koloidy Au, Ag, Zn, Cu, pohled na problematiku
  • Zevní a vnitřní trénink

Časopis WM magazín č. 233/2021 ke stažení →

Rozhovor s lékařem, který nezapomněl na Hippokratovu přísahu

Nevím, jestli mají pacienti koronu a ani mě to nezajímá. Protože vím, že ti lidé mají v podstatě jen chřipkové infekce a 99 % lidí, kteří jsou pozitivně testovaní na koronu, tak jako tak nebudou mít žádné symptomy. Protože tyto PCR testy jsou už od začátku jedna velká lež. Tak proč mám testovat?  Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: CR testy jsou jedna velká lež * Teď by zastánci opatření řekli, že jste popírač * Skutečný důvod úmrtí na koronu není znám * Korona je politické rozhodnutí * Korona a finanční motivace

Iontová terapie posiluje imunitní systém

Kdyby lidé žili v prostředí s přirozenou koncentrací záporných iontů, tak by se ušetřilo až 30 % nákladů na zdravotnictví. V Evině jeskyni jsem měřil těžké a lehké záporné ionty. Lehké záporné ionty jsou pro zdraví velmi prospěšné, zatímco těžké ionty jsou pro zdraví škodlivé. Již desetiminutový pobyt v prostředí s lehkými zápornými ionty je velkým přínosem pro organizmus Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: První měření obsahu kyslíku v krvi * Měření bioenergie *

Konec nové fyziky – Teslův akcelerátor

Pavle Savič a Curie se stali prvními průkopníky vývoje jaderné bomby. V roce 1999 americké letectvo bombardovalo Srbsko. Proč? Domnívali se, že Srbsko má atomovou bombu a Teslův akcelerátor? V roce 1948 vznikl v Jugoslávii, nedaleko Bělehradu, jaderný výzkumný ústav. V prvních letech jsme nadšeně pracovali beze spánku, noc a den, byli jsme mladí“, vzpomíná tehdejší spolupracovník profesora Saviče. Reaktor jsme koupili i s palivem v roce 1955 v Ústavu teoretické a experimentální fyziky v Moskvě. První součásti reaktoru byly dováženy auty přes Maďarsko! Možná si to nikdo neuvědomuje, ale tehdejší povstání Maďarů pod vedením Imre Nagyho, nemuselo být náhodné. Podle svědectví obyvatel ve Vinči, zatímco Imre Nagy organizoval odpor proti sovětskému režimu, tak do Vinči přijížděly auta s díly atomového reaktoru. Zatímco sovětské tanky obsadily Budapešť, vozy s palivem a jaderným reaktorem tajně, v noci, přejížděli jugoslávské hraniceCelý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Výzkumný jaderný ústav ve Vinči * Vědecký výzkum byl na prvním místě * Pavle Savič * Atomové jádro * Řetězová reakce * Reaktor pro Tita a maďarské povstání 1955 * Vinča – fyzikální klenot * Srbský urychlovač * Bombardování pod záštitou OSN * Černé helikoptéry, konec Teslova akcelerátoru * Konec nové fyziky ve Vinči

Fíková kúra – zdraví našich předků

Použitím tohoto přípravku si za 40 dní doslova obnovíte celé tělo! Fíky patří do skupiny exotického ovoce, za poslední roky na našem trhu zdomácněly stejně jako datle, kiwi nebo pomela, a to ve své čerstvé i sušené podobě. Proč jsou vlastně tak oblíbené? Starý recept s dvěma přísadami Celý článek najdete v časopise.

Duhové ohýbání přírodních zákonů

Ekologická hnutí jsou zářným příkladem ideologizace ekologie a ohýbání přírodních zákonů podle momentální potřeby. Ekologická hnutí a programy jsou záminkou k vysávání veřejných peněz partou parchantů, co z toho mají výbornou živnost. Protože kdyby měla např. řepka kladnou bilanci a cenu srovnatelnou s naftou, tak by se zemědělci vůbec nemuseli hádat o zelenou naftu a všechna zemědělská vozidla by jezdila na řepkový olej. Na těch dotacích není nejhorší to, že nás okrádají. Nejhorší je to, že podporují principiálně nesmyslnou věc. Kladnou energetickou bilanci nevyrobíme dotacemi, byť si to řada humanoidních nedouků z EU komise myslí Celý článek najdete v časopise.

5000 let stará odpalovací rampa?

Zvláštní architektonický komplex byl objeven na hoře Baigong, 40 kilometrů jihozápadně od města Delingha. Rozkládají se tam dvě jezera – jedno sladkovodní, druhé se slanou vodou. Stavební dílo podobné pyramidě se vypíná jižně od slaného jezera a je údajně vysoké 50 až 60 metrů. Dva ze tří trojúhelníkových vchodů do jeskyně na vnější straně komplexu jsou v současnosti zasypány a nepřístupné. Největší vchod uprostřed je stále nedotčený. Je umístěn několik metrů nad zemí. Všude se nacházejí trubky, jak informuje čínská zpravodajská agentura. „Některé ústí do hory, jiné do jezera.“ Země je poseta zrezivělým šrotem…. Stačí pohled do archivu a můžeme novinářům specializovaným na vědeckou publicistiku klidně umýt hlavu. Podobně jako tiskoví mluvčí zatracovali celá desetiletí všechno, co se znelíbilo akademické obci. Místo aby zaznamenávali dějiny, dokumentovali jenom to, co jim nadiktovala vědecká elita. Připomínají dav nesmělých přisluhovačů, jejichž hlavním úkolem je vše zamlčovat Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Čínská expedice zkoumá zvláštní pyramidu * Prastará technologie? * Informační embargo, nebo neochota?

Studená záhada

Darwinismus a geologie. Hranice poznání. Zmrzlá záhada. Zpráva o jednom z „konců světa“? Posun zemské kůry? Naklonění rotační osy? Co se vlastně děje s planetou Zemí? Jak vznikla a jaké procesy utvářely její členitý povrch? Asi dva a půl kilometru pod mořskou hladinou východně od Floridy provedená sonda zasahující devadesát metrů do mořského dna odhalila „překvapivý“ důkaz kosmické katastrofy. Mocné vrstvy uhlí (obdobně jako zkameněliny!) se nevytvářely v průběhu dlouhodobého procesu. Jsou svědectvím katastrofálních záplav. Obrovská vlna naplavila nepředstavitelnou hromadu různorodých dřevin z lesů pokrývajících desítky tisíc čtverečních kilometrů několika klimatických pásem, aby je jiná nebo tatáž vlna při návratu pohřbila pod mocnou a neprodyšnou vrstvu mechanicky separovaných horninotvorných minerálů. Laboratorní pokusy potvrdily, že za určitých podmínek – za nepřístupu vzduchu při odpovídající teplotě a tlaku – se mocná vrstva uhlí může vytvořit i za několik hodin nebo dokonce minut! Celý článek najdete v časopise.

Koloidy Au, Ag, Zn, Cu, pohled na problematiku

Na základě několikaletých zkušenosti s výrobou a použitím koloidů, po mnoha pokusech a cíleném ověřování výsledků, předkládám zájemcům pár základních postřehů. Jsou to mé osobní názory a poznatky. Nenajdete zde opisy informaci z Wikipedie ani jiných internetových stránek. Koloidy kovů se získávají použitím stejnosměrného elektrického proudu, lépe pod napětím od 30 do 5000 V. Na každý kov je nutné použít určité napětí, které u jiného kovu naopak dělá problémy. U stříbra i zinku lze použít různých napětí, zatím co u zlata ne. Například zlato potřebuje napětí min. 2500 až 4000 V, rozpustit se ovšem dá i třiceti volty, ale nese to s sebou problémy, o kterých zpočátku nevíme Celý článek najdete v časopise.

Obsah článku: Výroba, srážení a usazování, sycení a velikosti shluků * Iontové, nebo atomární stříbro? * Velikosti část * Barvy a hustoty * Zbarvení koloidu Ag * Zbarvení koloidu Au * Zbarvení koloidů Zn, Cu * Užívání koloidů * Pár řádků z praxe o výrobě * Použitelnost koloidních kovů… co s tím?

Zevní a vnitřní trénink

Doména západní tělovýchovy a sportu se otevřela i jiným kulturním vlivům, zejména těm, které pocházejí z Východu. U východní tělesné kultury zejména v oblasti tréninku asijských východních zdravotních, relaxačních, mediačních a bojových umění se můžeme setkat s rozlišením na zevní a vnitřní metodu tréninku. Pochopení těchto metod činívá laikům, začátečníkům a dokonce i pokročilým cvičencům obtíže. Z těchto pak pocházejí zbytečné a diletantské spory. Musíme si uvědomit, že podstata lidské bytosti je (principiálně) pouze jedna, avšak cesty k ní mohou být různéCelý článek najdete v časopise.

Časopis WM magazín č. 233/2021 ke stažení →

Pokud vám časopis líbí, podpořte časopis předplatným →

 

 

Regenračné centrum