Pupek světa Rtanj

Cesta na pupek světa

Poprvé jsem navštívil pupek světa Rtanj v roce 2013. Každým rokem pořádáme cestu do Srbska. Cestou uvidíte zajímavá místa ve Velké Moravě, vystoupáme na vrchol pupku světa Rtanj. Navštívíme Slovanského šamana, prozkoumáme záhadné Nebeské město a dvě prastaré mohyly nad ním.

Vinča

Muzeum na břehu Dunaje ve Vinči je malé rozlohou, ale velké obsahem. Stopy vyspělé civilizace sahají do období 7 500 před naším letopočtem. Nejenom ve Vinči, i po celém Balkáně, bylo nalezeno tisíce sošek dávných bohů s protáhlou hlavou a velkýma očima – stejné, jako v dnešních sci-fi filmech.

Vinčanská civilizace používala tabulky s písmem, které se podobá egyptským hieroglyfům. Vinčanské hieroglyfy jsou mnohem starší než egyptské. Byly nalezeny keramické nádoby popsány číslicemi, které určují jejich obsah a výrobce. Na jedné nádobě z bosenského Visoka je uveden výrobce z Vinči. Před pár desítkami let byly archeologické vykopávky zastaveny, unikátní artefakty převezeny. Muzeum dnes vystavuje pravěké kosti, pazourky, neolitické hroty šípů a keramické hrnce. Vše nasvědčuje tomu, že jde o úmyslné zatajování historie Evropy.

Sochy dávných bohů byly nalezeny na celém Balkáně. Podobné tváře nalézáme po celém světě.

Vrbové město

Není lepší místo než Viminacium. Řeky Dunaj, Velká Morava a Mlava jsou široké a klidné. Místo je bezpečné před záplavami s výhledem na nížiny a úrodná pole. Dlouho před naším letopočtem zde stávalo velké město, jehož lidé nepsali v latině, ani žádným jiným známým písmem, píše Dioklecián o Viminaciu.

První objevy se datují do roku 1882 v údolí řeky Mlavy, na severu u Dunaje a západně od Mlavy. Archeolog Mihailo Valtrović nalezl základy staveb z mnohatunových opracovaných bloků, zbytky zbořených kamenných zdí a sarkofágy. Tato oblast je bohatá na železnou rudu, což dokazuje objev pecí na její zpracování. Valtrovič brzy rozpoznal význam objevu, přesto nedostal od státu žádné prostředky, jen dvanáct vězňů na výkopy.

V roce 1890 pokračoval v průzkumu Miloj Vasič na jiném místě (levý břeh Mlava a pravý řeky Velké Moravy), kde objevil cihelné ruiny římského amfiteátru s 12 000 sedadly, což je zatím největší římská aréna na Balkáně. Komise pro archeologický výzkum doporučila provádět výzkum pouze na místě římských nálezů?

Nemožné objevy v deltě Velké Moravy

  • Průmyslový komplex. Nedaleko mauzolea byl objeven „průmyslový komplex“ se zbytky obrovských pecí, jejich účel a datování je nutné teprve objasnit!
  • Socha z nefritu. V římském amfiteátru byla objevena 35 centimetrů vysoká socha z nefritu. Dokonale opracovaná socha nepochází z doby římské.
  • Kamenné sarkofágy. Kamenné sarkofágy byly objeveny v celé oblasti mezi řekami Mlava a Velká Morava. Stěny a dno jsou vyrobeny z jednoho kusu kamene s reliéfy. Kamenné sarkofágy jsou mnohem starší než Římská epocha.
  • Nemožné objevy a nálezy ve Viminaciu dnešní historici přehlížejí.
  • 40.000 artefaktů. Bylo nalezeno víc jak 40 000 vzácných artefaktů, z toho 700 ze zlata a stříbra. Jejich účel a datování nebylo dodnes spolehlivě určeno.
  • Římské stavby bez základů. Všechny římské stavby jsou postaveny bez základů. Zdi byly stavěny na zbytcích starších staveb.
  • Neznámé písmo. Původní lidé ve Viminaciu nepsali latinkou, na rozdíl od řečtiny v jižních provinciích, popisuje Dioklecián. Neznámé písmo, starší než egyptské hieroglyfy.
  • Mauzoleum. Pro návštěvníky bylo zpřístupněno mauzoleum římského císaře. Mnohatunové opracované bloky tvoří základ pro římské zdivo. Kostry v Římských hrobem jsou obložené kamennými malými deskami. Rozměr těchto hrobů je jen desetina velikosti záhadných kamenných sarkofágů.

  • Tajemné podzemí. Z mauzolea je vstup do podzemí, prezentovaný jako cesta na „druhý břeh“ – cesta mrtvých. Chodby jsou z velkých kamenných bloků. Podzemní chodby vznikly mnohem dříve, než Viminacium okupovali Římané.
  • Orientace mauzolea. Zdi jsou orientovány podle světových stran s odchylkou přibližně 10 – 15 stupňů. Tato odchylka se nazývá jako božská. Stejně jsou orientované nejstarší stavby světa, například Teotihuacan, dvě mohyly nad nebeským městem, nebo kyklopské stavby na řeckých ostrovech.

Kam vstoupila noha Římana, vše zničila

Tzv. božská odchylka je důkazem, že Římané stavěli na starších základech. Na vlastní oči jsme viděli město, jehož historie je v učebnicích dějepisu romanticky popsaná. Zůstává otázkou, kdo založil a jaká civilizace obývala oblast delty řeky Velká Morava před vpádem Římanů?

Kompletní kostra mamuta

Viděli jsme celou kostru mamuta, který náhle zemřel a dodnes zůstal ve smrtelné poloze. Kompletní kostru mamuta nikde jinde nenajdete, ve všech muzeích světa je složena z více nálezů a moderních replik. V Srbsku jsou objevy mamutů celkem běžné. Před pár lety jich vypadlo ze stěny pískovcového lomu celkem 5. Kostry se nacházejí v hloubce 27 metrů. Odborníci tvrdí, že jsou staré milión let. Miliónové datování zní sice tajemně, ale skutečnost bude zcela jiná.

Pupek světa Rtanj

Bájná hora Rtanj vykazuje gravitační odchylky, proto nad ní nelé-tají letadla. Je obestřená tajemstvím, která jsou vzpomínána ve starých legendách. Je to první a největší pyramida na světě? Rtanj je místem pro ty, kteří mají rádi dobrodružství. Místní tvrdí, že dodnes se kolem hory dějí podivné věci. Pozorují ohnivé koule, zvláštní zvuky a vibrace. Je to skutečná pyramida a je pravda co tvrdí staré legendy?

Na vrcholu bájné hory. Podle legend je Rtanj počátek života na naší planetě. Vyšli jsme až na vrchol pupku světa. Dojmy a zážitky jsou nesdě-litelné. Tento výstup si musí každý prožít sám. Hora Rtanj vykazuje magnetické anomálie.

Setkání se Slovanským šamanem

Po náročném výstupu na pupek světa jsme se setkali s popem Miloradem, který je uznávaný srbský léčitel. Před třiceti lety opustil klášter ve Vojvodině a usídlil se pod pupkem světa. Podle něj je bájný Rtanj počátekem všeho na naší planetě.
Ve dvou sklenicích byla čistá voda. Pop Milorad dokázal změnit vlastnost vody v jedné sklenici. Vodu jsme testovali. Všichni poznali rozdíl v chuti vody.

Monitorovaný pokus ovlivňování vody energií člověka. Mnozí využili možnost a strávili s popem pár desítek minut pro osobní rozhovor.

Průzkum jeskyně pod pupkem světa

Nový cestovatel z.s.má možnost nabídnout nové vzrušující zážit-ky. Prozkoumali jsme jeskynní systém mimo oficiální trasu až do hloubky 2,5 kilometru. Na cestě do hlubin země nás zastavila voda. S baterkou v ruce každý překonával složitý podzemní terén, prolézal pod krápníky, brodili jsme se vodou. Vše pod vedením zkušeného průvodce. V oblasti se nachází víc jak 300 jeskyň.


Průzkum jeskyně pod pupkem světa, kam běžný turista nemá přístup.

V jeskyni jsem měřil koncentraci vzdušných negativních iontů, která dosahovala hodnotu 99 000 negativních iontů/cm3. Záporné ionty jsou prospěšné pro lidské zdraví. Již desetiminutový pobyt v takovém prostředí je velkým přínosem pro vše živé. Prostředí jeskyně je mírně radioaktivní. Mírně zvýšená radioaktivita urychluje regeneraci organizmu po námaze, nebo v nemoci. Naměřil jsem hodnotu 1,40 μSv/h (mikrosievert za hodinu). Běžná hodnota v přírodě je 0,08, ve městech kolem 0,12.

Největší jeskyně

Mimořádně jsme navštívili mimo návštěvní časy největší jeskynní systém v Evropě. Desítky kilometrů je dlouhý jeskynní systém v unikátním kaňonu. Pod povrchem podzemních dómů proudí několik podzemních řek. Z vysokých stropů visí krápníky mnoha barev. Měřil jsme koncentraci vzdušných negativních iontů. Naměřená hodnota přesahovala 200 000 negativních iontů/cm3. Tak vysokou hodnotu není běžně v přírodě.

Nebeské měto a dvě mohyly

Jen pár kilometrů od pupku světa je staré město, které se podle srbských archeologů nazývalo od nepaměti Nebeské. Město bylo využíváno pro relaxaci a uzdravení. Nad městem jsou dvě mohyly podobné New Grange. Nikdo neví, kdy a kdo je postavil. Podle pozic dvou mohyl bylo postaveno Nebeské město pod nimi.

Po vpádu Římanu na začátku našeho letopočtu Nebeské město nezaniklo, ale bylo využito, přestavěno pro potřeby Římských císařů. Chrámy nové římské éry byly vybudovány na starých základech. Důkazem je orientace staveb s tzv. božskou odchylkou cca 15 stupňů. Město dostalo nový název Felix Romuliana. Pro Římany to byly V.I.P. lázně jen pro vyvolené. Je zajímavé, že se zde neléčilo vodou, ale energií místa. Spojení pupku světa Rtanj, nebeského města a dvou mohyl nejsou dílem přírody.

Dvě záhadné mohyly nad nebeským městem

Dvě tajemné mohyly vznikly dřív, než noha Římana vstoupila na Balkán. Uvnitř kuželovitých mohyl je vodorovná chodba a místnost, dnes nepřístupná. Po obvodu mohyl byl nedávno vybudován kamenný sokl, vstup je uzavřen. Nikdo z historiků nezkoumal, jestli existují chodby, která mohou pokračovat svislým směrem. Archeologické vykopávky byly ukončeny a město prohlášeno za světovou památku UNESCO. Tomu se říká dobře zakonzervovaný nepohodlný objev.

Energie místa

Každý vnímá energii místa svým způsobem. Může to být pobyt bez shonu a stresu v překrásné přírodě s velkým příběhem. Mohou to být skutečné energie, které vnímají citliví lidé.

Cesta do Srbska na pyramidu Rtanj je ojedinělým zážitkem. Vždy se sejde skvělá parta lidí, která si užívá doteky dávné historie a pohostinnost místních lidí. Děkuji všem za neopakovatelné zážitky. Do Srbska se určitě letos ještě jednou vrátíme.

Termín cesty do Srbska → www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty

Jiří Matějka

Regenračné centrum