Pulsní magnetická pole

Zevně aplikovaná pulsní magnetická rezonance lymfy, sleziny, ledvin a jater pomáhá neutralizovat klíčící latentní cizí vetřelce a blokuje opětovné infikování. Urychluje eliminaci nákazy, podporuje detoxikaci a uvádí imunitní systém do původního stavu. Permanentní magnety, bez ohledu na to, jak jsou silné, na patogeny neúčinkují a ani nemohou. Rázný magnetický impuls působí opačně – příznivě.

Výzkumné studie pulsních magnetických polí (četné z nich jsou ruské) naznačují, že mohou zdokonalit oběh, regenerovat tkáň, regulovat nervový systém, minimalizovat záněty a mírnit příznaky. Podobné americké práce posléze ukázaly, že pulsní magnetická pole urychlují léčení zlomenin, dokonce i takových, které by jinak byly neléčitelné.

Magnetické pulsy

Magnetický pulser, který vynalezl ing. Robert Beck, je užíván převážně v oblastech lymfatických žláz, kde se obvykle skrývají viry AIDS, a stejně tak i jiné části prokrvení obtížně dostupných tělesných tkání (tuky, šlachy, kloubní pouzdra). Právě tam se uchylují bakterie spirochéty, mimo jiné, původci lymeské boreliózy (Borelia Burgdorferi, v Evropě hlavně B. afzelii a B. garinii).

Proudem šokovaný virus ztrácí schopnost vytvářet enzym nezbytný k jeho reprodukci a infekce se zastaví. Viry v lymfatických žlázách jsou deaktivovány a zde se u nemocných AIDS a jinými těžko léčitelnými virovými onemocněními možná naskytuje vyhlídka na delší život bez nadměrného užívání riskantních léků.

Totéž možná platí pro původce „lymeské nemoci“, jehož léčba antibiotiky v rozvinutém stádiu sice utlumí, ale po celém těle, hlavně v tukových tkáních i jinde, stále zbývají skryté kolonie číhající na příležitost. Pokud se znovu aktivují u člověka spoléhajícího na to, že je pomocí ATB úplně vyléčený, jeho krevní testy jsou samozřejmě negativní, může to znamenat doslova explozi onemocnění z mnoha ložisek současně s velmi těžkými důsledky. Postižení by o tom mohli psát knihy… I když zde nejsou průkazné studie, dá se předpokládat, že cílené ataky mikroproudy přežití spirochétám velmi znesnadní, ne-li zcela znemožní, podobně jako mnohdy při použití mnohem komplikovanějšího aparátu známého jako „Doug Coil“.

Bob Beck věděl, že účinek jeho čističe krve (BG) nedosáhne do lymfatických uzlů či ostatních málo či vůbec neprokrvených oblastí, a proto za účelem pomoci imunitnímu systému navrhl magnetický impuls jako způsob neutralizace patogenů v lymfě. Podle zkušeností jedinců, jež Beckův PMG (Pulsní magnetický Generátor) používali na nádory, lymfu, zubní váčky a při potížích s jinými orgány, se to, co považovali za nádor, vždy zmenšilo a časem vymizelo. Mohla to samozřejmě být zduřelá lymfatická uzlina, poctivě konající svou povinnost, ale fungovalo to a lidé s tím pak už neměli žádný další problém.

Pulsní magnetická terapie

V posledních několika desetiletích se prosadila léčba permanentními magnety, zejména při léčení kostí. Léčba magnety je například všeobecně respektována v kruzích alternativní medicíny v Kanadě, kde státní licence uznává použití magnetického lůžka jako lékařského zařízení. Někteří zastávají názor, že při použití statických magnetů má severní pól magnetu (pól natáčející se k jihu) „kontraktační, léčebný, alkalizující“ účinek, zatímco léčba jižním pólem má vliv „stimulující“. Avšak v Rusku a Japonsku je efektivní léčebný účinek přisuzován jak severnímu, tak jižnímu pólu.

Pulsující magnetická pole, na rozdíl od léčivých vlastností statických magnetů působících jiným způsobem, produkují přímo v tělesných buňkách a tkáních elektrické mikroproudy. Tato skutečnost byla rozhodující při úvaze vytvořit magnetický pulsní generátor pro zlepšení zdraví cestou podpory (odlehčení) imunitního systému.

Výzkum při Albert Einstein College of Medicine, a následně registrované patenty, prokázal účinnost mikroproudů při neutralizaci patogenů v krvi a vodě. Beck věděl, že elektrizace krve na patogeny skrývající se v lymfě nebo jiných tělesných oblastech nedosáhne. Bylo zjevné, že očistný proces značně urychlí jen zařízení vytvářející mikroproudy přímo v specifických orgánech nebo tkáních.

Použití MPG 30 současně s čističem krve (BG) je velmi prospěšné. Impulsní magnetická pole prokazatelně zvyšují příjem kyslíku do buněk, podporují buněčný metabolismus a výměnu minerálů. To vše, podle mnoha studií, pomáhá při zotavení srdce, plic a trávicího traktu, revmatických a kožních nemocech právě tak jako při infekcích a celkovém posílení imunity.

Co je magnetický pulser MPG 30

Jedná se v podstatě o „prostý“ přístroj sestávající z madla, v němž je uložena cívka s odpovídající indukčností, spojeného kabelem se skřínkou obsahující síťový zdroj nabíjející speciální kondenzátor.

Jelikož všechny uvedené součásti jsou vystaveny značnému elektrickému namáhání, musí být zvoleny velmi pečlivě. Například kondenzátory běžně užívané ve spotřební elektronice jsou pro tento účel nepoužitelné, a použitelné nepatří do právě levné kategorie právě tak, jako spínací prvky snášející enormní zatížení. Je to, jako vše, zdánlivě prosté, ale konstrukci dlouhodobě funkčního generátoru pulsů dále komplikuje požadavek na stoprocentní spolehlivost a dokonale bezpečné použití; hotový přístroj musí vyhovět přísným testům ve státní zkušebně, což celou záležitost posouvá do jiné, než „amatérské“ cenové hladiny. (Náboj z kondenzátorů použitých v těchto přístrojích dokáže zabít i tu nejodolnější tchýni…)

Princip funkce spočívá v nabití vysokokapacitního kondenzátoru a jeho následném bleskovém vybití do indukční cívky se vzduchovým jádrem. Tato cívka musí být vypočtena a navinuta tak, aby magnetický impuls po vybití náboje z kondenzátoru indukoval ve vodivém prostředí mikroproudy v rozsahu 50-100 µA. K indukci dostatečného mikroproudu potřebný magnetický impuls z cívky proniká 20 až 25 cm hluboko do tkáně. Proces je přitom neinvazivní, uživatel necítí vůbec nic.

Bob Beck vždy prosazoval postup (protokol) se společným použitím všech tří vzájemně se doplňujících prvků – čističe krve (BG 3), pulsního generátoru (MPG 30) a koloidu stříbra (součást bg3), který označil za „druhý imunitní systém“. Každý z uvedených prvků tedy má svou „specializaci“ a společně tvoří mocnou podporu lidskému zdraví. Věřme mu. Není třeba znovu vynalézat kolo…

Multifunkční generátor BG3 a magnetický pulser MPG 30 vyrábí český výrobce www.becktechnology.cz

Tento článek neslouží v žádném případě jako návod k užívání a následování, je myšlen v rámci nezatajování informací jako můj osobní názor, bez záruky informací.

Regenračné centrum