Překlad slovanského písma z Břeclavi

Překlad slovanského písma z lokality Lány u Břeclavi

Objev, který změní učebnice, se podařil archeologům z Masarykovy univerzity (MU) v Brně. U Břeclavi našli doklad o tom, že pradávní Slované používali runové písmo.

Nález zkoumali vědci z České republiky, Rakouska, Švýcarska a Austrálie a shodli se: „Jedná se o nebývalý úspěch celoevropského významu,“ shrnul vedoucí Ústavu archeologie a muzeologie.

Znaky byly vyryty do kosti tura, které ležely vedle keramiky. Zvíře žilo údajně kolem roku 600 našeho letopočtu. Přibližně ze stejné doby je i nápis, který nebyl dodnes přečten. Archeologové zdůrazňují, že jde o přelomový objev. Ukazuje se, že Slované dlouho před násilným zavedením hlaholice používali slabičné písmo. Podle odborníků je požívali k počítání či věstění (?).

První překlad symbolů  

V nalezeném úlomku kosti je vyryto šest viditelných znaků. Dá se předpokládat, že znaků mohlo být víc. Pokusil jsem se znaky přeložit podle unikátního praslovanského slovníku, který zpracoval Ing. Petr Kovář z Přerova. Slovník obsahuje téměř 2000 znaků a nápisů, které byly sesbírány, zapsány a srozumitelně vysvětleny ve spolupráci s A. Horákem ze Zlína.

Pečlivě jsem porovnával symboly na kosti nalezené v lokalitě Lány u Břeclavi se znaky ve slovníku. Symboly na kosti připomínají runy, což je typ starogermánského písma.

Omlouvám se, že jsem tě musel zabít…

Nápis na kosti se čte zprava do leva. Symboly nejsou dokonale vyřezány, což může napovídat, že nešlo o nijak významné sdělení. Symboly nemají správný poměr výšky a šířky, přesto jsou znaky čitelné a dávají smysl. Když budete dělat rytinu na kulaté kosti, nikdy neosáhnete tabulkový nápis.

Na obrázku vidíte symboly a možný překlad.

Překlad zní: O CH ČI MA R JÁ = ÓCH ČI HROB (smrt) JÁ (tu, v …). Jedná se pravděpodobně o běžnou omluvu pro zabité a snědené zvíře (tura). Tato úcta a poděkování ke všemu živému byla u Slovanů běžná. Tento narychlo provedený nápis to dokazuje.

Stopy Slovanů a písmo staré 9.000 let existují na Balkáně. Mnozí odborníci tvrdí, že Slované kteří odešli na sever se staly Vikingy, a ti kteří odešli na západ se staly Germány …

Jiří Matějka

Více o Slovanech najdete v časopise WM magazín a starší články na našem webu → http://www.wmmagazin.cz/category/slovani/

Pokud se vám časopis líbí, podpořte nás předplatným →. Děkuji.

Regenračné centrum