Podzemní labyrint Ravne

V bosenském údolí u města Visoko, asi třicet kilometrů severozápadně od Sarajeva, byly v roce 2005 objeveny pyramidy. Pod pyramidou Slunce existuje podzemní komplex chodeb Ravne.

U většiny pyramidových komplexů po celém světě jsou podzemní chodby. Například u pyramid v Gíze, kde tunely spojují Sfingu s Nilem, v Teotihuacan je čtyřkomorová jeskyně s chodbami. V Sakkáře existuje podzemní labyrint, v Číně jsou to chodby vybudované z pískovcových cihel a jílu, na Tenerife u města Guimar jsou to tunely a jeskyně.

Odborné výzkumy ukazují, že v Bosenském údolí pyramid existuje dosud neobjevená rozsáhlá síť podzemních chodeb.  Systém tunelů spojuje všechny studny a stavby, které mají nějaký historický význam. Během prvních výkopových pracích v tunelu bylo objeveno několik opracovaných megalitů. Vstup do podzemního labyrintu Ravne je vzdálen od bosenské pyramidy Slunce cca 2 kilometry.

Objev podzemních chodeb

Vstup do labyrintu byl objeven v roce 2006. Od té doby dobrovolníci z celého a pracovníci Nadace vyčistili a zabezpečili víc jak 900 metrů chodeb, aby průzkumníci, turisté, média a dobrovolníci byli v bezpečí.

Dávní stavitelé vyhloubili tunely ve slepenci. Je to přírodní, pevně spojený materiál. Při budování chodeb odstraňovali materiál, ve kterém můžeme vidět odlišně zabarvené kameny, modré, zelené, šedé, hnědé a červené. Aby vytvořili kilometry dlouhé tunely, museli odstranit miliony tun materiálu. Co s ním udělali? Použili ho jako stavební materiál na výrobu betonových bloků pokrývající bosenskou pyramidu Slunce.

Nález keramických megalitů

Během vyklízení chodeb došlo k objevu mnohatunových uměle vyrobených megalitů. Největší z nich má hmotnost 7 tun, všechny byly pokryty vrstvou slepence. Na jejich povrchu jsou vidět rytiny, obrazce a znaky, které připomínají písmo.

K objevu prvního megalitu K-1 došlo v roce 2006. Byl celý pokryt slepencem, to naznačuje, že může být hodně starý. Na jeho povrchu jsou vyryté různé symboly, například šipka, spojené linky a symbol Y. Dohromady je tu 25 znaků. To je známka gramotnosti. Co znázorňují, nemůžeme říct, nemáme dostatek informací. Musíme najít více symbolů, rytin, porovnat je a udělat nějaký závěr.

Přibližně 210 metrů od vstupu jsme našli megalit K-2 s hmotností 7 tun. Podívejme se na zajímavé tvary, které vypadají jako reliéf. S kopci, údolím a řekou. Tady vidíme linii po obvodu. Jako by oddělovala horní a spodní části megalitu.

Pod megalitem můžeme vidět podporu, asi 15 centimetrů vysoký základ. Toto je velmi důležité. Znamená to, že někdo vybral toto místo záměrně, postavil zde základ a položil na něj megalit. Mezi kamenem a talířem je spojovací malta, materiál složením kalcium a karbonát. Stavitel zjevně chtěl, aby se megalit nemohl posunout doleva ani doprava. Proč?

Odborná analýza

Odebrali jsme vzorky megalitu a poslali ho do institutu atomické fyziky. Výsledek analýz a speciálního testování, mimo jiné i za použití rentgenu, prokázal, že jde o keramický materiál, vypálenou hlínu. Je to uměle vyrobený materiál. Navíc, geologický specialista objevil, že uprostřed tohoto uměle vyrobeného bloku je nějaký oválný útvar. Z toho vyplývá, že někdo vyrobil menší objekt, který umístil do velkého a nějakým způsobem oba spojil.

V listopadu 2007 došlo při čištění stěn k objevu organického materiálu. Vzorek dřeva byl odeslán radiokarbonovému datování do Německa a polského institutu. Podle výsledků je vzorek dřeva starý cca 31 000 – 34 000 let. To by znamenalo, že síť tunelů existovala před 30 000 lety, včetně keramických megalitů a kamenů se znaky.

V roce 2015 došlo k objevu dvacetitunového megalitu K5. V současnosti není přístupný pro veřejnost z bezpečnostních důvodů.

Tři staré civilizace

Podle odborníků zde existovaly tři civilizace. Původně byly postaveny megality na volné ploše. Pak přišla katastrofa, která zanesla údolí štěrkem pískem. Druhá civilizace hledala ztracené megality a  vytvořila síť tunelů, pomocí vyspělé stavební technologie, před asi 12 tisíci lety. A třetí, která sem přišla před 4 600 lety a všechno uzavřela. Proč? Aby ukryla velké tajemství!

Podzemní léčebné zařízení

Asi 200 metrů od vstupu, jsme objevili podzemní síň o rozloze 50 m2 vysokou 4 metry. Tato síň má 8 vyústění. Je to zatím největší křižovatka, kam chodili stavitelé k velmi důležitému spojovacímu místu. Když jsme sem přišli poprvé, síň i tunely byly kompletně zasypané. Začali jsme kopat, odnášet materiál.  Objevili jsme suché zdi, jak jim dnes říkáme, které zde někdo záměrně postavil, aby zabránil vstupu do bočních chodeb.

Zaznamenali jsme, že se návštěvníci cítí v tunelu velice dobře. Vypadá to, že zde funguje nějaký regenerační proces. Lidé, kteří sem přijdou s bolestmi hlavy, zjistí, že bolest je pryč. Stejně tak jako bolesti zad. Naměřili jsme zde vysokou koncentraci negativních iontů. Jak víme, negativní ionty čistí krev a tělo, zabíjejí viry a mikroby. Naměřená hodnota negativních iontů u vstupu do tunelu je 1000 na kubický centimetr a tady je 43 000 prospěšných záporných iontů na kubický centimetr. To je 43 x větší hodnota než venku. Již desetiminutový pobyt v takovém prostředí je velkým přínosem pro vše živé. Vypadá to, že zde někdo vytvořil podzemní léčebné zařízení.

Energie megalitů a pyramid

Keramické megality v labyrintu Ravne jsou ostaveny nad místem křížením podzemních řek. Pod megalitem K2 je v hloubce jeden kilometr železná ruda, nad ním jsou podzemní řeky. Když se voda pohybuje, generuje energii a tento blok je přesně nad touto energií. Megalit K2, s krystalem uvnitř, dokáže přeměnit negativní energii místa na prospěšnou, pozitivní energii.

Pozitivní energie z megalitů v labyrintu Ravne je pak zesilována pyramidou Slunce.

Voda v labyrintu Ravne

Podzemní labyrint Ravne je bezpečné místo, neexistuje zde žádné nebezpečné záření ze země ani z vesmíru. Objevili jsme zde vodní kanály a jezera. Voda z labyrintu Ravne je naprosto čistá, bez baktérií a mikrobů.  Je známé, že voda dokáže kumulovat energii.  Voda z labyrintu Ravne je nabitá energií podzemního labyrintu a energií pyramidy Slunce.

Jiří Matějka

Cesty a expedice do Bosny

Časopis WM Skryté skutečnosti jezdí do Visoka od roku 2006. Na popud čtenářů vznikl v roce 2015 klub přátel cestování Nový cestovatel z.s. Pořádáme cesty a expedice nejenom za historií lidstva (aktuální cesty). Na všech cestách s Novým cestovatele vás budu doprovázet – Jirka a Tom.

Pokud chcete podpořit projekt bosenských pyramid, pojeďte s námi d Bosny, nebo nás podpořte předplatným časopisu.

Děkuji a těším se na vás

Jiří Matějka, vydavatel časopisu WM magazín Skryté skutečnosti a předseda klubu Nový cestovatel z.s.; Tel: +420 777 770 609

Regenračné centrum