Kamenné koule v Bosně

V Bosně a Hercegovině můžete navštívit 15 lokalit, kde byly objeveny kamenné koule. Tvar dokonalé koule přitahuje naši pozornost již od dávných dob. Jak vznikly kamenné koule není zatím spolehlivě vysvětleno.

Seznamte se s největšími objevy kamenných koulí v Bosně. Najdete zde velkou mapu Bosny s místy objevů kamenných koulí.

Zavidoviči

V oblasti kolem Zavidoviči bylo nalezeno v 11 lokalitách celkem 60 kamenných koulí. Nejvíc jich bylo nalezeno ve vesnici Grab-Mečeviči, asi dva kilometry od Zavidoviči.

Kamenné koule byly nalezeny po velké bouřce v roce 1936. Proud vody vyhloubil koryto Bukového potoka a odhalil pravidelné koule o průměro od 0,5 – 1,6 m. Mnoho jich bylo odvezeno na soukromé dvorky jako ozdoby. Dnes zde najdete asi 15 nepoškozených a 20 rozpadlých koulí. V roce 2012 jsme jich napočítali víc jak 45.

V Zavidoviči existuje několik míst s kamennými koulemi. Většina byla bohužel zničena. Lidé v nich hledali poklad. Staré legendy hovoří o záhadném spojení kamenných koulí a ještě záhadnějších „stečaků“. Stečaky, historiky jako vše nepohodlné nazvané jako – náhrobky, se nacházejí na celém území dnešního Balkánu. V Bosně jich bylo objeveno 60.000, na horách, v lesích, na polích a v nížinách. Ty nejstarší mají rytiny pyramid, nilského kříže a spirál (*1). Mezi stečaky byly nalezeny kamenné koule!

V okolí Zavidoviči můžeme ještě dnes najít tři místa, kde jsou kamenné koule mezi stečaki. V obci Marmar, která byla pojmenovaná podle místního starého mramorového lomu, pak Davulije a nad vesnicí Graba obec Beše, kde jsou nejzachovalejší kamenné stečaki. Není známo, proč byly těžké kamenné koule přenášeny do velkých výšek k těmto monumentům.

Největší kamenná koule na světě

Největší kamenná koule o průměru víc jak 4 metry byla objevena v roce 2015 jižně od Zavidoviči.  Tato koule se stala největší turistickou atrakcí. Vzorky kamenné koule byly zaslány fakultám v Srbsku a v Bosně.

Vzorek koule obsahuje křemen, muskovit, oxid železitý a uhličitanovou základnu – bazální cement. Zdá se, že všechny prvky jsou energeticky aktivní. Na báňské fakultě, stavební geologie, v Tuzle provedli analýzu s cílem určit hustotu částic (poměr hustoty k objemu). Hlavní geolog Mersudin Hodžić podepsal prohlášení, ve kterém uvádí hodnotu hustoty 2,64 g / m3. Objem kamenné koule v Zavidoviči je 14,14 m3. Hmotnost koule v kilogramech se určí vynásobením hustoty a objemu. Hmotnost kamenné koule v Zavidoviči je 37,32 tun! Největší koule v Zavidoviči obsahuje uhličitanový cementový základ, a navíc, křemen, slídu, oxid železitý a magnezium.

Mapa kamenných koulí v Bosně

Tématu kamenných koulí se věnuji od roku 1989. Navštívil jsem nejzajímavější lokality s nálezy na světě. Připravil jsem pro vás přehlednou mapu kamenných koulí v Bosně. Může to být pro vás dobrý tip na poznávací cesty.

Maglaj

Již 11 let jezdím do bosenského údolí pyramid. Vždy projíždím městem Maglaj, které je posazené v oblouku velké řeky Bosny. Řeka Bosna přináší velké záplavy, zažil jsem jich při cestách několik. Přívaly vody v Maglaji způsobují velké škody, podemelou cestu, sesuvy půdy strhávají domy na okolních svazích. Jakoby zdejší geologické poměry byly hodně nestabilní, hornina měkká, říkám tomu – zase jedem do toho „maglajse“.

Nedaleko města Maglaj existují dvě lokality s kamennými koulemi. První lokalita je v obci Jablanica. V 70. letech 20. století viděla Mustafa Mehinagić kamennou kouli v potoce Megara, který proudí do řeky Jablanica. S pomocí tří dospělých mužů ji přenesla na dvůr svého domu, který je vzdálen 200 metrů od místa nálezu. Průměr koule je 155 cm. Místní badatelé se domnívají, že vznikla před 12.000 lety.

V Maglaji (1976-1978) byla nalezena uprostřed kopce Cikota dokonalá kamenná koule s průměrem 150 cm. Nálezce, Avda Čosič, ji převezl ke svému domu, kde je k vidění dodnes.

Kraljeva Sutjeska

U vstupu do kláštera v Kraljevské Sutjesce byly v roce 2004 objeveny žulové kamenné koule s hrubým povrchem (stejné jako v Teočaku). V klášteře neznají původ kamenných koulí. Až dodnes se domnívali, že jde o dělové koule.

Banja Luka, Trn

Při kopání základů objevil Čedom Těšanovic dvě kamenné koule s průměrem 30 – 40 centimetrů. V nedalekém potoku je koule s průměrem jeden metr, která se rozpadla na dvě poloviny.

Slatina

Slatina se nachází nedaleko města Banja Luka. V místním potoce byla nalezena žulová kamenná koule, druhá největší v Bosně. Její povrch je hrubě opracovaný, jakoby nějakým nástrojem. Chybí poslední fáze dokončení – leštění.

Stari Majdan a Sanski Most

Obě vesnice se nacházejí v oblasti Banja Luka. V potocích byly nalezeny kamenné koule. Je pravděpodobné, že vodní proudy a eroze odhalí další pravidelné koule. Zdá se, že nás čekají nové úžasné objevy.

Teočak

Teočak najdete mezi městy Bihač a Bosanski Petrovac. Celkem zde bylo objeveno 8 žulových kamenných koulí. Mají tvar dokonalé koule, ale jejich povrch není hladký. Místní se domnívají, že nebyla dokončena, schází poslední krok – leštění. Některé koule mají vyřezané otvory, které zřejmě vznikly až později.

Vareš, Ponikve

Nedaleko města Vareš, v Ponikve, je čtyřbarevná koule vejčitého tvaru. Byla objevena v roce 1970 v Javorničkom potoku. Objevitel, Radovan Puskič, ji přesunul ke svému domu.

Zlokuče

Již samotný název Zlokuče je historicky zajímavý. Domnívám se, že mu rozumí pouze slovanské národy. Angličan, ani španěl netuší, co může název představovat, proto jej přepisují jako „zlokuce“. Ve staroslovanštině znamená slovo ZLO, pojem pro zlý, zlo. KUČA znamená domov, bydlení, můj dům. Prastarý název vesnice Zlokuče je původní, negermanizovaný, nepoturčený, nikomu nestálo za to ho změnit. Zlokuče lze volně přeložit jako ZLÝ dům, ZLÉ bydlení – nevhodné k bydlení.

Vesnice Zlukuče se nachází asi 20 kilometrů západně od města Kakanj. Bylo zde objeveno několik kamenných koulí. Podle odborníků jsou magmatického původu (?). Místní lidé je neviděli, protože vyčnívaly nad povrch pouze 10 centimetrů. Domnívali se, že jsou to megalitické základy po dávném řeckém osídlení. Řekové opustili tuto oblast Bosny dobrovolně po sedmi dlouhých krutých zimách. Bylo jim zima.

Zamýšlím se, kdy přišli do Bosny staří Řekové a proč se o tom nikde nedočtete? Byli to skutečně Řekové? První řecké stopy jsem našel v Mile-Arnautoviči, které bylo kdysi vyhlášené léčebné místo dlouho před vpádem křesťanů a muslimů. Dokonce první římští císaři se zde jezdili léčit!  Zprávu z objevu najdete v časopise WM Skryté skutečnosti č. 183.

V časopise WM magazín Skryté skutečnosti č. 160 jsem zveřejnil článek, kde popisuji objev starých přístavů vysoko v bosenských horách. Jedno z míst, kde má být jeden z přístavů, je Zlokuče. Zajímavá náhoda!

Oblast kolem Zlouče, s původními názvy, mám v plánu prozkoumat víc. Podobných slovanských názvů najdeme na Balkáně mnoho – až mám z toho v hlavě pořádný maglajs

Velika Kladuša

Nedaleko starého hradu Gršeljac, v národním parku Una, byly nedávno objeveny tři kamenné koule. Největší má hmotnost 2,5 tuny, druhá 1,2 tun a nejmenší 600 kg. Celkový obvod všech tří koulí je víc jak sedm metrů. Byly odvezeny traktory do vesnice.

Další nálezy v Bosně

Kamenné koule byly objeveny v dalších bosenských lokalitách: Srebrenik, Žepče, Konjic, Zenica, Mostar, Olovo a Gračanica.

Tajemství kamenných koulí

Podle geologů (Sevket Goletić a Senad Suljo) vznikly kamenné koule pod hladinou Panonského moře, které kdysi pokrývalo značnou část střední a jižní Evropy. Domnívají se, že nebyly vyrobeny lidskou rukou, ale jde o přírodní útvar vznikající vulkanickou činností před 30 milióny lety. Vysvětlují to takto: když se horká láva rychle ochladí, pak vzniknou právě takové kuličky.

Další kontrolní odbornou analýzu prováděli na báňské geologické fakultě v Tuzle, která zjistila, že se kamenné koule skládají z více prvků: titan, zirkon, vanad, nikl a baryum, což indikuje spíše sedimentární původ. To je v rozporu s tvrzením geologů Goletiče a Sulja.

Jak to tedy je? Vznikly kamenné koule z horké lávy, nebo jde o přírodní sedimenty – nebo byly vyrobeny lidskou rukou?

Legendy a mýty

Proč byly objeveny kamenné koule až dnes? Místní lidé o nich věděli, ale nemluvili o nich. Podle některých jsou koule vejce starého draka a podle lidové víry nesmí být rušeny. Četl jsme názor, že kamenné koule mohou být zkamenělá semena pravěkých rostlin.

V jiných oblastech kmenné koule rozbíjeli, úlomky si nosili domů, nebo je dávali do místností, dokonce do základů svých domů. Později je však vraceli zpět na původní místa nálezů.

Některé teorie hovoří o meteoritech, které kdysi padali v této oblasti, nebo, že jsou koule dílem nějaké staré neznámé civilizace. Některé názory předpokládají, že koule vyrobili mimozemšťané při poslední návštěvě naší planety.

Někteří badatelé tvrdí, že kamenné koule byly vyrobeny uměle před 12.000 lety postupným osekáváním a leštěním kusu kamene. Jiní předpokládají umělý původ, kdy se „betonová směs“ odlévala do předem připravených forem. Mělo by jít o „beton“ bez cementu, vyrobený metou geopolymerizace pouze z přírodních matriálů.

Odborné názory

Podle odborníků vznikaly koule při erupcích sopek, kdy se lávové balvany kutálely po svahu dolů, až z toho byla dokonalá koule. Tento názor se dodnes popisuje ve školních učebnicích. Jiní tvrdí, že záhadné koule vznikali krystalizací organické hmoty v tuhnoucí lávě. Po vychladnutí lávy byla vzniklá bublina penetrována – zaplněna – okolní horninou.

Na Slovensku jsou hezké kamenné koule ve starém lomu v Megoňkách. O jejich vzniku se dočtete pouze pár odborných vět – kamenné koule vznikají kulovitou odlučností hornin. Nic víc.

Působení mořského příboje

Zajímavá teorie popisuje působení mořského příboje. Velké vlny dávného moře otáčely uvolněnou horninou tak dlouho, až vznikly dokonalé kamenné koule. Teorie je to zajímavá, ale v tom případě by měly být kamenné koule nalézány přibližně ve stejných nadmořských  výškách. Navíc kamenné koule mají různá složení – žula Kostarika, Olšany), nepříliš pevný pískovcový slepenec (Megoňky), pískovec (Lučenec) sopečný tuf (Mexiko), vápenec Tunis), nebo uhličitonové usazeniny v případě Bosny. Jak tohle vysvětlit?

Podívejte se také na nadmořské výšky vybraných lokalit, kde byly objeveny kamenné koule:  Zborište 245 m, Zlokuče 800 m, Zavidoviči 285 m, Kostarika (Diquís) 120m, ostrov Cano 144 m, Megoňky na Slovensku 589 a Olšany v Česku 350 m.

Kamenné koule nemohly vzniknout vulkanickou činností, nebo mořským příbojem před milióny lety.

Jak vznikly kamenné koule?

Zůstávají dvě základní otázky jak mohly kamenné koule vzniknout. Byly vyrobeny uměle, nebo jde běžný přírodní proces? O nejnovější teorii hovořím vždy přímo na místě „činu“, u kamenných koulí, v bosenském Zavidoviči. Pokud vás zajímá tajemství kamenných koulí, pojďte s námi do Bosny. Uvidíte nejenom záhadné kamenné koule, ale také bosenské údolí pyramid.

Jiří Matějka 2017

*1 – Nový objev rytin pyramid a Nilského kříže Ankh na záhadných Stečaki zveřejníme v dalších číslech časopisu WM Skryté skutečnosti.

Cesty a expedice do Bosny

Časopis WM magazín Skryté skutečnosti jezdí do Visoka od roku 2006. Na popud čtenářů vznikl v roce 2015 klub přátel cestování Nový cestovatel z.s. Pořádáme cesty a expedice nejenom za historií lidstva (aktuální cesty). Na všech cestách s Novým cestovatele bude s vámi Jirka a Tom.

Pokud chcete podpořit projekt bosenských pyramid, pojeďte s námi d Bosny, nebo nás podpořte předplatným časopisu.

Děkuji a těším se na vás

Jiří Matějka, vydavatel časopisu WM magazín Skryté skutečnosti a předseda klubu Nový cestovatel z.s.; Tel: +420 777 770 609

Regenračné centrum