Nové testy, rozbor vody a setkání

Nové testy a měření v Bosenském údolí pyramid

Ve dnech 12 – 16.4.2018 jedeme do Bosny. Při poznávání bosenského údolí pyramid máme v plánu provádět nové testy a měření. Provedeme kontrolní měření záporných iontů u kamenných koulí a v labyrintu Ravne pod pyramidou Slunce (Nadace uvádí až 43.000). Poprvé provedeme měření stavu vašich vnitřních orgánů před vstupem a po výstupu z labyrintu. Vůbec poprvé budeme také provádět měření rezonance kamenných koulí a megalitu K2, novým profesionálním kmitoměrem!

Pokud chcete být účastníky měření, pojeďte s námi do Bosny 12 – 16.4.2018. Preferujeme menší skupinu, proto nás pojede malým autobusem max. 18. termín se blíží, napište, nebo zavolejte co nejdříve.

Měření bude prováděno v rámci programu Energie Bosenských pyramid a kamenných koulí. Celý program najdete zde →

První jarní dny v Bosenském údolí pyramid

První cesta do Bosenského údolí se uskutečnila s příchodem prvních jarních dní. Překvapilo nás sněžení, poprvé jsme viděli kamenné koule, pyramidu Slunce, Měsíce a mohylu ve Vratnici pod sněhem.

Kóta zulu 664 – rozbor vody

Již sedmé setkání pod Kótou zulu 664 se uskuteční 7. 4. 2018 v 09:30 hod. Pokud budou klimatické podmínky příznivé, vyjdeme až na vrchol pyramidy. Kopec navštěvuje stále víc lidí, zejména Iontový tunel, ve kterém jsem naměřil vysoký obsah vzdušných zdraví prospěšných záporných iontů. Mnozí z vás si berou vodu z Iontového tunelu do lahví k pití.

Ve spolupráci se slovenskou laborantkou se podařili provést mikrobiologický rozbor vody kapající ze stropu Iontového tunelu. Ještě před pár desítkami let byl kopec kota 664 pokryt nasyceným olovem z výparů zdejšího důlního závodu.

Pokud chcete vědět co pijete, přijeďte na veřejné setkání 7. 4. 2018.

Těším se na vás

Jiří Matějka;

Regenračné centrum