Svět na prahu doby ledové

Věda předpovídá příchod malé doby ledové. Vyvrací tezi o globálním oteplování a označují ji za marketingový tah.

K oteplování klimatu skutečně dochází. Začalo to od druhé poloviny 18 století, od začátku průmyslové revoluce. Právě proto se má za to, že tento proces souvisí a antropogenním vlivem. Lidstvo údajně zvyšuje výrony CO2, což způsobuje skleníkový efekt.

Malá doba ledová

Ruský vědec, Vladimir Baškin s tím kategoricky nesouhlasí. Tvrdí, že změny klimatu mají cyklickou povahu a vůbec nesouvisí s lidskou činností. Spolu se svým kolegou Raufem Galiulinem dokazuje, že nynější oteplování je ozvěnou překonání „malé doby ledové“, a brzy nás, samozřejmě z geologického hlediska, čeká vstup do nové doby ledové.

Malá doba ledová přichází každých 500 let. K předcházející došlo v polovině minulého tisíciletí, kdy v Anglii zamrzala Temže, Holanďané bruslili, cizinci v Rusku se hrozili pohledu na stromy, jež pukaly mrazem. Období ochlazení a oteplování přicházejí každých 30-40 let. Nynější období oteplování skončilo na rozhraní tisíciletí.

Začátek nového cyklu, tentokrát ochlazení, souvisí se změnou sluneční aktivity. Intenzita záření našeho slunce klesá, což ovlivňuje klima.

Globální oteplování je marketingový tah

Vědecký výzkum klimatu minulých geologických dob vede k zpochybnění odůvodněnosti požadavků Kjótského protokolu. Tento vymyšlený protokol omezuje exhalace skleníkových plynů a povoluje obchod s kvótami na tyto exhalace. Zvyšování kysličníku uhličitého je normální přírodní jev, nikoli výsledek výhradně lidské činnosti, řekl Vladimir Baškin.

V Světovém oceánu je obsaženo šedesátkrát více kysličníku uhličitého než ve vzduchu. S růstem teplot na planetě se začíná vylučovat aktivněji. Takže zvýšení obsahu CO2 v atmosféře nepředchází oteplování, ale naopak, spíš ho následuje.

Globální oteplování, o kterém se tolik mluví, není ani tolik vědecký problém jako marketingový tah. Přišlo-li oteplení, znamená to snížení spotřeby tradičních paliv (uhlí, ropy a plynu) a tedy i snížení cen. Tohle již není věda, ale ryzí politika, vysvětluje ruský vědec Baškin.

Jenže nečeká nás globální oteplování, ale globální ochlazení. Nemusíme se toho ale bát: bude probíhat postupně a začne být zjevné v polovině 21 století.

Ví snad někdo víc, než obyčejní lidé?

Poznámka: Vzpomínáte si na mediální hrůzu z ozónových děr? Dnes se již veřejně ví, že za touto globální mediální hrozbou stála firma Dupont, která chtěla prosadit na trh novou náplň do sprejů. A další kauzy pak následovaly—BES, ptačí chřipka, co-vid atd.

Pokud vám časopis WM magazín líbí, podpořte časopis předplatným →. Děkuji. Jiří Matějka.

Regenračné centrum