Malá doba ledová

Doba ledová udeří během pouhých 4 let

Globální zamrznutí: předpovídá se 15 let trvající doba ledová, která má udeřit během pouhých 4 let, zatímco slunce se připravuje na hibernaci.

15 let trvající malá doba ledová zasáhne severní polokouli během pouhých čtyř let. Příval katastrofických událostí může přinést Slunce, které se připravuje na hibernaci.

Tým odborníků varuje, že budou časté obrovské seismické jevy, včetně sopečných výbuchů, strmého pádu globálních teplot a destabilizace zemské kůry, v návaznosti na zaznamenané znepokojující změny na povrchu Slunce. Mohlo by trvat až 15 let, než se sluneční aktivita vrátí do normálu, přičemž extrémní počasí a mrazy budou pokračovat až do roku 2035.

Globální oteplování neexistuje

Toto varování rozzuří ekologické aktivisty, kteří tvrdí, že do roku 2030 bude svět čelit zvýšené hladině moří a záplavám způsobeným táním ledu na pólech.

Jak se ukázalo, sluneční aktivita měřená podle výskytu slunečních skvrn klesá rychleji než kdykoliv předtím v historii. Slunce je nyní poprvé po pěti letech bez skvrn poté, co v průběhu roku 2016 bylo pozorováno 21 dní minimální aktivity. Ačkoliv se skvrny v létě znovu sporadicky objevily, opakované propady do neaktivity byly zaznamenány několikrát v průběhu roku.

Ztráta slunečního výkonu

Tento trend donutil vědce vydat varování, že svět se řítí do historického slunečního minima, během kterého jeho výkon potenciálně klesne na nejnižší hodnotu za dobu měření.

Tyto jevy mají způsobit extrémně chladné počasí v Evropě, včetně Británie, Severní Ameriky a napříč dolní částí jižní polokoule, s vlivem na Nový Zéland a části Jižní Ameriky. Jsou také spojovány se silnými zemětřeseními v rizikových oblastech, což vyvolává  obavy, že ve velkých městech, včetně Tokia a Los Angeles, by mohlo brzo dojít k dalšímu ničivému zemětřesení.

Mohlo by trvat 15 let, než se sluneční aktivita vrátí do normálu

Sluneční aktivita a zemětřesení

Výzkum provedený ve Vesmírném a vědeckém výzkumném centru na Floridě, ukázal silné spojení mezi nízkou sluneční aktivitou a seizmickými jevy. Studie byla zaměřena na sopečnou aktivitu v období mezi lety 1650 – 2009, aktivitu zemětřesení mezi lety 1700 – 2009, a porovnání se záznamy slunečních skvrn.

Byla odhalena děsivá korelace mezi sníženou sluneční aktivitou a největšími seismickými a vulkanickými událostmi v zaznamenané historii. Vědci z japonského Institutu pro výzkum kosmického záření došli k závěru, že existuje souvislost mezi globální vulkanickou činností a nízkou sluneční aktivitou.

Autor studie Toshikazu Ebisuzaki řekl: „Sopky, které mají na oxid křemičitý bohaté a vysoce viskózní magma, mají tendenci produkovat silné výbušné erupce, které jsou katastrofické pro místní komunity a které silně ovlivňují globální životní prostředí.

„Zkoumali jsme načasování 11 erupčních událostí, které vyprodukovaly magma bohaté na oxid křemičitý, ze čtyř vulkánů v Japonsku (Mt. Fuji, Mt. Usu, Myojinsho a Satsuma-Iwo-jima) během posledních 306 let (od 1700 n.l. až do 2005 n.l. ).

„V případě devíti z 11 událostí k nim došlo během neaktivní fáze sluneční magnetické aktivity (sluneční minimum), což je dobře indexováno skupinovým počtem slunečních skvrn.

„Tato silná asociace mezi načasováním erupce a slunečním minimem, je statisticky významná na úrovni spolehlivosti 96,7 procent.“ Očekává se, že četnost výskytu slunečních skvrn v průběhu příštích čtyř let rychle poklesne, s dosažením minima mezi lety 2019 a 2020.

Studené tryskové větry

Solární expert Piers Corbyn z předpovídací skupiny WeatherAction varoval, že Zemi čeká další malá doba ledová s potenciálně ničivými následky. „Nyní se nacházíme v období poklesu sluneční aktivity a blížíme  se k velmi klidnému období“, prohlásil. „To může způsobit posun tryskového proudění, které se pohne dále na jih a tímto velmi ochladí mírné zeměpisné šířky, včetně Evropy, Británie a Severní Ameriky.

„Očekáváme pokles teploty, což povede k zamrzání mořské vody a výskytu ledových ker na pobřežích napříč Evropou – očekáváme další malou dobu ledovou“. Některé části světa budou čelit extrémně nízkým teplotám a oceány by mohly zamrznout.

Corbyn tvrdí, že závislost mezi zásadními změnami sluneční aktivity a zemětřeseními, je způsobena poklesem síly magnetických polí kolem Země. Japonsko, Amerika, Filipíny a oblasti náchylné na zemětřesení na Středním východu a Asii, čeká uvedení do stavu vysoké pohotovosti, varoval.

Země pod tlakem

Menší počet slunečních erupcí, spojených s obdobím minima, vede ke snížení magnetické síly nad povrchem Země. Tím se zastaví veškerý pohyb tektonických desek, dokonce i časté neškodné pohyby, které probíhají bez povšimnutí, což umožní, aby se pod zemskou kůrou vytvořil obrovský tlak.

Výsledek, jak řekl pan Corbyna, bude podobný jako u tlakového hrnce, kdy jakýkoliv sebemenší pohyb vyvolá ohromné zemětřesení.  Berte to jako porovnání dvou pytlů s cukrem, které se plní.

Pokud má jeden na dně malý otvor, tak se neustále vyprazdňuje, i když se přidává další cukr, takže celkový efekt je nulový. Druhý nemá žádný otvor, takže je plnější a plnější, až nakonec praskne, to je přesně to, o čem se bavíme.

Celkově očekáváme méně zemětřesení, která ale budou extrémně silnější v rizikových oblastech, a to je velmi znepokojující.  Tokio, Los Angeles a další velká města  by se mohly blížit k dalšímu ničivému zemětřesení.

Blíží se malá doba ledová

Vědci předpovídají, že počet pozorovaných slunečních skvrn, bude v průběhu příštích několika let nadále klesat s tím, jak se budeme blížit k roku 2020. Nakonec se „období bez skvrn“ protáhne na měsíce, což spustí začátek příštího slunečního minima, které by mohlo trvat 15 let. Bude to 24. cyklus od roku 1755, kdy byla poprvé sluneční aktivita zaznamenána a došlo k uvědomění o spojení s klimatem a změnami v pozemských podmínkách.

V Británii je hlavní hrozbou opakování posledního významného slunečního minima, které v 17. století.vyvolalo nechvalně známou malou dobu ledovou. Během takzvaného Maunderova minima byly mimořádně kruté zimy, které zpustošily Velkou Británii a severní Evropu a díky kterým zamrzala řeka Temže.

Studie vedená britským Met Office zveřejněná loni tvrdila, že přestože účinek bude kompenzován nedávným globálním oteplováním, Británie může v příštích letech zažít chladnější zimy oproti průměru.  Návrat ,dlouhodobého solárního minima by mohl mít vliv na zimy v Evropě a na východní straně USA . Solární fyzik David Hathaway, z Marshall Space Flight Centre  v NASA, dodal: „sluneční minimum se blíží, a přichází dřív, než jsme očekávali.“

Rekordní globální ochlazování za osm měsíců

Během osmi měsíců klesly globální teploty nad pevninou o rekordních 1,2 stupně. Listopad zaznamenal rekordní zimu v Rusku a jižní Austrálii, takže bychom měli být svědky pokračování trendu rekordního ochlazování.

Zatímco teploty padají rekordním tempem, odborníci tvrdí, že globální oteplování je nyní nezastavitelné – to je velký omyl s nedozírnými důsledky. Změna klimatu se může vystupňovat tak rychle, že by to mohlo znamenat náš konec, varují vědci.

Nathan Rao

https://www.sott.net/article/333965-Global-freezing-15-year-ice-age-predicted-to-hit-in-only-4-years-as-sun-prepares-to-hibernate#searching

Regenračné centrum