Pravidla – příspěvky uživatelů

Ochrana osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky
Použití příspěvků a článků
Reklamace
Podmínky pro distribuci

Příspěvky a články

Tyto podmínky platí pro všechny přispěvatele do „časopisu“ a na „našich webových stránkách“.

1. Ochrana soukromí.
Uvědomujeme si význam ochrany osobních údajů, a proto pokud uvádíte některé texty pod pseudonymem, budeme udržovat vaši pravou totožnost v tajnosti, pokud nenastane zákonná povinnost k jejímu odtajnění.

2. Obsah.
Uživatel souhlasí, že nebude používat „časopis“ a „naše webové stránky“ způsobem, který je nezákonný či protiprávní, nebo by mohl podporovat nelegální nebo protiprávní jednání.

Uživatel souhlasí, že nebude zveřejňovat obsah, který může poškodit dobré jméno „vydavatele“, nebo může být obtěžující nebo klamavý pro jinou osobu.

Jakýkoliv uživateli přidaný obsah by měl být věcně správný, nesmí být urážlivý nebo obscénní, či porušovat autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví třetích osob, dále nesmí propagovat vlastní obchodní činnosti uživatelů či obchodní činnost třetí osoby, ani obsahovat reklamní nebo propagační materiály.

Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah jím přidaný na „naše webové stránky“. V případě, že bude obsah v rozporu s těmito podmínkami a způsobí se tím újma třetí osobě, odpovídá uživatel za náhradu škody této osobě.

3. Zveřejnění obsahu.
Publikováním vašeho obsahu či jeho zasláním „vydavateli“ dáváte, pokud si nevyžádáte opak, svolení k jeho užití na „našich webových stránkách“, na stránkách „časopisu“, nebo pro účely kampaní dle našeho uvážení

4. Úprava obsahu.
Vyhrazujeme si právo, upravit nebo odstranit obsah, který bude v prokázaném či předpokládaném rozporu s těmito podmínkami o jeho souladu budeme pochybovat.

5. Porušení podmínek.
V případě, že podle našeho názoru dojde k porušení těchto podmínek, můžeme dočasně nebo trvale pozastavit předplatné „časopisu“ a přístup na „naše webové stránky“, osobě, která podmínky porušila a požadovat finanční kompenzaci či učinit jiné právní kroky.

Regenračné centrum