Pravidla – ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky
Použití příspěvků a článků
Reklamace
Podmínky pro distribuci

Ochrana osobních údajů

Následující text vám přiblíží, jaké informace o vás shromažďujeme a jakým způsobem. Pokud máte v tomto směru nějaké dotazy, prosím kontaktujte nás přes formulář na www.wmmagazin.cz/kontakt a my vám rádi pomůžeme.

Děkuji za vaši návštěvu na stránkách časopisu WM magazín www.wmmagzin.cz. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a také již s přihlédnutím k úpravě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. května 2018.

Právo na informace

Na požádání vám vydavatel Matějka, který provozuje web wmmagazin.cz, podle možnosti oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na gdpr@wmmagazin.czkde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Správce bude z důvodu zajištění plnění smlouvy zpracovávat Vaše osobní údaje, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, IČO, DIČ, místo podnikání, bankovní spojení, telefonní kontakt a e-mail.  Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně, automaticky v elektronické a listinné podobě prostřednictvím svých zpracovatelů, který bude předávat osobní údaje správci, jenž je bude ukládat do svého informačního systému. V případě některých činností jako např. fakturace, vymáhání pohledávek či správa informačního systému spolupracuje správce s třetími stranami, kterým je nutné některé údaje zpřístupnit. Osobní údaje jinak budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od jeho ukončení za účelem archivace. Osobní údaje budou přístupné pouze oprávněným zaměstnancům správce a zpracovatelům. Správce si Vás dále dovoluje informovat, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů za stanoveným účelem je povinné a nezbytné pro plnění smlouvy. V případě odmítnutí jejich poskytnutí nebude možné smlouvu uzavřít.

Marketingové účely

Pro marketingové účely budou zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefon a e-mail. Na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, je správce oprávněn používat elektronickou adresu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které Vám již poskytl. V těchto případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za marketingovým účelem je dobrovolné. Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně, automaticky v elektronické a listinné podobě po dobu maximálně trvání smlouvy ode dne udělení souhlasu se zpracováním, s výjimkou zasílání obchodních sdělení, kdy údaje lze zpracovávat do vyjádření Vašeho nesouhlasu. Již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zcela nebo částečně, a to dopisem doručeným do sídla správce nebo na e-mail správce: gdpr@wmmagazin.cz

Změny osobních údajů

Budeme rádi, když nás budete informovat o změně vašich osobních údajů, abychom např. zajistili správné doručování časopisu.

Zasílání informačních materiálů a novinek z „našich webových stránek“

Jednou z výhod Vašeho předplatného je zasílání novinek. Pokud se ovšem rozhodnete tuto výhodu nevyužívat, stačí vyloučit tuto možnost při registraci, případně nás kontaktovat a my vás obratem vyřadíme z našeho seznamu.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Využíváme ke spolupráci i jiné společnosti, kterým v zájmu splnění našich závazků (např. doručování „časopisu“ můžeme předat vaše údaje. Jedná se například o společnost zajišťující distribuci časopisu WM magazín Skryté skutečnosti. Vybíráme jen takové společnosti, které nám zaručí ochranu vašich osobních údajů. Nepředáváme vaše osobní údaje jakékoliv třetí straně pro marketingové účely.

Cookie komponent

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webu, který navštívíte. Jsou uloženy na vašem pevném disku. Cookies nám pomáhají rozpoznat ty návštěvníky (resp. jejich PC), kteří již navštívili naše stránky či viděli náš inzerát. Mají proto pro nás zásadní význam a pomáhají nám zlepšit obsah a vzhled našich stránek. Cookies můžete kdykoliv smazat ve svém internetovém prohlížeči.

Bezpečnost

Vydavatel Jiří Matějka přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Všeobecně

„Vydavatel a provozovatel našich webových stránek“postupuje při zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a také již s přihlédnutím k úpravě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. května 201.

Na naší emailové adrese gdpr@wmmagazin.cz můžete samozřejmě uplatnit svá zákonná práva na opravu, blokaci nebo likvidaci osobních údajů.

Regenračné centrum