Pravidla – reklamace

Ochrana osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky
Použití příspěvků a článků
Reklamace
Podmínky pro distribuci

Poradenství pro spotřebitele a reklamace

„Vydavatel“ poskytuje poradenství v oblasti ochrany spotřebitele a spotřebitelských práv za dále uvedených podmínek. Při využití poradenství prosíme, abyste měli vždy na paměti dvě základní východiska:

1. Rady a postup navrhnutý poradcem budou i při jeho nejlepší péči nutně odrážet skutkový stav věci, jak jste ho popsali, a i s ohledem na tuto skutečnost „vydavatel“ nenese odpovědnost za případný neúspěch navrhnutého řešení.

Spotřebitelské poradenství poskytované „vydavatelem“ nemůže nahradit odbornou konzultaci. Nejste-li si jisti ohledně svých práv a rizik při jejich prosazování, doporučujeme oslovení odborníka. Znáte-li však svá práva a podmínky jejich uplatňování, může vám naše rada napomoci k jejich účinnému prosazení.

2. „Vydavatel“ není správním ani rozhodčím orgánem. Jeho výklad pro dotazujícího jako účastníka právního vztahu ani pro žádnou jinou osobu není závazný.

Regenračné centrum