Pravidla – všeobecné podmínky

Ochrana osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky
Použití příspěvků a článků
Reklamace
Podmínky pro distribuci

Všeobecné podmínky

Seznamte se prosím s podmínkami využívání časopisu a našich webových stránek

Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny čtenáře tištěné i elektronické verze časopisu WM Skryté skutečnosti (dále jen časopis) a návštěvníky webových stránek www.wmmagazin.cz, www.faktax.tv, www.kotazulu.sk, www.pyramidapalava.cz, www.becktechnology.cz (dále jen našich webových stránek).

Vydavatelem a autorrem časopisu WM magazín Skryté skutečnosti a provozovatelem „našich webových stránek“ je Jiří Matějka, Čtvrtky 702, 768 21 Kvasice, IČ: 14636034 (dále jen vydavatel). V případě dotazů pište přes formulář www.wmmagazin.cz/kontakt, nebo písemně na adresu vydavatele.

1) Zveřejnění informací a článků uvedených v časopise a na našich webových stránkách
Publikování článků, fotografií a dalšího obsahu „časopisu“ a „našich webových stránek“ je pro komerční využití, bez předchozího souhlasu „vydavatele“ a provozovatele, zakázáno. Za komerční využití jsou považovány, mimo jiné, také osobní webové stránky s umístěnou placenou reklamou (typu AdSense apod.). Pokud máte zájem zveřejnit některé zde uvedené články a informace, kontaktujte nás prosím přes formulář na www.wmmagazin.cz/kontakt

Publikování článků, fotografií a dalšího obsahu „časopisu“ a „našich webových stránek“ je pro nekomerční využití povoleno za podmínky zveřejnění zdroje: „WM magazín Skryté skutečnosti“ s vloženým aktivním linkem na vybraný článek. U tištěných kopií a přepisů, jako jsou mimo jiné například závěrečné studentské práce apod., uvádějte prosím úplný zdroj, včetně adresy „vydavatele“

2) Odkazy na „webové stránky“
Vždy se prosím ujistěte, že jsou vámi použité odkazy regulérním přiměřeným způsobem a jejich použití nepoškodí dobré jméno „vydavatele“. Ujistěte se, že váš text či odkaz nepůsobí dojmem, že došlo ke schválení či potvrzení z naší strany v případě, že k takovému schválení nedošlo.

3) Vhodný způsob užívání webu
Neuskutečňujte prosím žádné aktivity směřující k narušení „našich webových stránek“, ani je neužívejte způsobem, který může způsobit nepříjemnosti ostatním.

4) Aktuálnost a dostupnost informací
Usilujeme o to, aby všechny údaje uvedené v „časopise“ a na „našich webových stránkách“ byly regulérní a aktuální. Některé články jsou poplatné době svého vzniku. „Vydavatel“ neručí a nenese odpovědnost za chyby nebo opomenutí v obsahu či za aktualizaci informací.

Zajišťujeme, aby „časopis“ a „naše webové stránky“ byly vždy k dispozici. Snažíme se, aby byly dostupné pro všechny návštěvníky. Máte-li problémy s přístupem na internetové stránky, kontaktujte prosím naši technickou podporu přes formulář na www.wmmagazincz/kontakt.

5) Odpovědnost za obsah „webových stránek“
Diskuzní příspěvky vyjadřují názory a zkušenosti jednotlivých čtenářů a za jejich obsah není „vydavatel“ odpovědný. Z „našich webových stránek“ vedou odkazy na internetové stránky, které nejsou provozovány „vydavatelem“. „Vydavatel“ nemá kontrolu nad obsahem těchto stránek a nenese odpovědnost za jakékoliv následky vyplývající z jejich návštěvy.

6) Využití publikovaných informací
Před využitím konkrétních informací ke specifickému účelu doporučujeme konzultovat vhodnost jejich využití s odborníkem v příslušném oboru (např. historikem, či lékařem), který vám poskytne vhodnou radu pro váš dotaz.

7) Shromažďování osobních údajů
Bezpečnost osobních údajů respektujeme a podporujeme právo na ochranu osobních údajů. Abychom mohli poskytovat vysokou úroveň služeb, je pro nás nezbytné pochopit, jakým způsobem je používaný „časopis“ a „naše webové stránky“, z tohoto důvodu shromažďujeme určité informace o jejich návštěvnících. Bližší informace získáte v části Ochrana osobních údajů.

8) Změna všeobecných podmínek
„Vydavatel“ a provozovatel „našich webových stránek“ si vyhrazuje z důležitých důvodů změnu Všeobecných podmínek. Prosím vždy se ujistěte, že jednáte v souladu s aktuálními Všeobecnými podmínkami.

Regenračné centrum