Pravidla – podmínky pro distribuci

Ochrana osobních údajů
Všeobecné obchodní podmínky
Použití příspěvků a článků
Reklamace
Podmínky pro distribuci

Podmínky pro distribuci produktu

Tyto podmínky platí pro objednávání (odběr) a užívání jednotlivých produktů a služeb souvisejících s časopisem WM magazín Skryté skutečnosti (dále jen časopis)

Typy předplatných
1) klasické předplatné – předplatné tištěného „časopisu“ na delší časové období (roční předplatné; nebo předplatné několika ročníků)
2) elektronické předplatné – předplatné na jeden rok pouze po přístupu do placené předplatitelské sekce na www.wmmagazin.cz platné pro všechna čísla, která vyjdou v roce objednávky – spolu s možností přístupu k placeným vybraným článkům z webu www.wmmagazin.cz
3) jednotlivá vydání „časopisu“ v elektronické podobě ke stažení ve formátu pdf.
4 )  tématické CD/DVD, knihy ke stažení a další produkty

Objednávka
Jednotlivé produkty a služby časopisu WM magazín Skryté skutečnosti lze objednat:
1) elektronicky: na webovém rozhraní www.wmmagazin.cz/eshop nebo e-mailem na obchod@wmmagazin.cz
2) telefonicky na tel..: +420 777 770 609
3) nebo písemně poštou na adrese Čtvrtky 702, 768 21 Kvasice

Možnosti úhrad objednávek
1) bankovním převodem – po vytvoření objednávky zasíláme na Váš e-mail pokyny k platbě
(další možnosti plateb jsou v přípravě)

Zasílání časopisu a zpřístupnění předplatitelská sekce časopisu WM magazín Skryté skutečnosti
Již vyšlé výtisky „časopisu“ zasíláme po připsání platby na náš účet (do vyprodání tištěných titulů) a následně zasíláme „časopis“ na uvedenou adresu každý měsíc ihned, jakmile vyjde (12 čísel do roka). Přístupy do předplatitelské sekce elektronické verze „časopisu“ v pdf zasíláme po připsání platby do cca 7 pracovních dnů.

Změna či zrušení objednávky
V průběhu předplatného je možné změnit jak zasílací adresu, tak i e-mail pro přístupy do předplatitelské sekce. O změnách svých kontaktních údajů nás, prosím, informujte co nejdříve na výše uvedené kontakty. Objednávku lze kdykoliv zrušit na kontaktech uvedených shora. Předplatné je možné zrušit od následujícího distribuovaného vydání, případnou nevyčerpanou alikvotní část předplatného vracíme na bankovní účet na základě zaslání podepsaného Opravného daňového dokladu.

Vydavatel časopisu je oprávněn objednávku zrušit či od smlouvy odstoupit, dojde-li:
1) k problémům se správností kontaktních a platebních údajů objednatele nebo s úhradou objednaných produktů a služeb na straně objednatele,
2) k opakovaným problémům s doručováním časopisu, není-li chyba na straně „vydavatele“, distribucí, nebo České pošty,
3) ke zneužití přístupových údajů,
4) event. bez udání důvodu.

Doplňkové informace a podmínky:
Jedná-li se o produkt distribuovaný na principu předplatného, automaticky se prodlužuje vždy na následující platební období za podmínek vyplývajících z aktuálního ceníku, pokud odběratel svoji objednávku nezruší. O případné změně cen jsou předplatitelé či ostatní odběratelé informováni vhodným způsobem, obvykle informací zveřejněnou v „časopise“, nebo na „našich webových stránkách“.

Internetový přístup a přidělené heslo je oprávněna využívat pouze kontaktní osoba uvedená v objednávce či maximálně jeden uživatel e-mailové adresy, na kterou je přístup zřízen.

Odběratel není oprávněn předávat přístupové údaje třetím osobám a je povinen je chránit před zneužitím. Za účelem kontroly dodržování těchto ustanovení „vydavatel“ oprávněn zaznamenávat přístupy odběratele do internetového archívu a v případě potřeby omezit jeho přístup.

Reklamaci nedoručení výtisků, poškozených výtisků či neposkytnutí služby, je možné uplatnit na výše uvedených kontaktních adresách. V případě oprávněné reklamace je přednostně opraveno plnění, tj. zaslání nedoručeného výtisku a poskytnutí služby.

Osobní údaje
Vyplněním a odesláním objednávky odběratel výslovně souhlasí v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) se zpracováním poskytnutých osobních údajů Jiří Matějka, Čtvrtky 702, 768 21 Kvasice, IČ:14636034 za účelem evidence odběratelů a nabízení dalších informací a služeb týkajících se ochrany spotřebitelů (vč. jejich zasílání prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.) na dobu neurčitou od udělení souhlasu. Osobní údaje nejsou předávány třetím stranám s výjimkou zajištění řádného plnění objednaných služeb (např. přes distribuční společnosti). Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat na adrese „vydavatele“ kde můžete též uplatnit práva na přístup ke svým osobním údajům a žádat jejich opravu, doplnění či blokování.

Regenračné centrum