WM magazín Skryté skutečnosti č. 200

Číslo vyšlo 4. 9. 2018. Časopis WM magazín Skryté skutečnosti vychází v tisku každý měsíc. Časopis najdete v dobrých novinových stáncích. Tisk časopisu je financován z prodeje v novinových stáncích a předplatného. WM magazín vychází také v elektronické verzi. Pokud se vám články líbí, podpořte nás předplatným. Děkujeme.

WM magazín Skryté skutečnosti č. 200 – obsah

Co lékaři nevědí

Výživa se na lékařských fakultách nepřednáší a v důsledku toho praktičtí lékaři dávají pacientům rady, které jim často ubližují (například zákaz jíst potraviny s vysokým obsahem cholesterolu, nebo vařit na oleji bez současného konzumu vitaminu E). Snídaně a bílkoviny – Tuky – Cukry – vitamín A . Obsah cholesterolu v potravinách naprosto s kornatěním cév ani s mrtvicí nesouvisí, neboť tělo si je vyrábí samo v daleko větším množství, nezávisle na jeho obsahu v potravinách.

Magnetické pulsy a případ Jesika

Magnetické pulsy působí příznivě v mnoha směrech. Každý živý organismus, lidský nevyjímaje, je na buněčné úrovni dokonalou souhrou fyzikálně chemických dějů. Provedl jsem neplánovaný test na fence Jesika. Po operaci se Jesika zotavovala velmi rychle. Uběhlo pár dní a přestala  užívat potřebné protizánětlivé léky. Až po týdnu jsme si všimli, že v místě vnitřních stehů má na břiše pod kůží oválnou bulku…

Chemický sendvič

Globální oteplování stále zůstává jedním z hlavních témat světových médií. Avšak neustálé ukazování prstem na čoudící komíny a automobilové výfuky slouží jen k odvrácení pozornosti od skrytých a mnohem apokalyptičtějších událostí na obloze, probíhajících v rámci „pokusů o umělé zmírnění globálního oteplování“. Vzhledem k tomu, že ochránci životního prostředí už dlouho vytrvale poukazují na skutečnost, že pod teplou přikrývkou skleníkových plynů hrozí roztátí polárních ledových čapek, nejeví se projekt „Stříbrný štít“,  jako marné řešení. Ale jen na první pohled.

Ničení potravin se souhlasem EU

V EU jsou potraviny ničeny, protože nejsou v souladu se standardem, nebo jsou levnější z dovozu. Česko – Slovensko byly kdysi potravinově soběstačné země. Za téměř 30 let od nastolení tržního hospodářství, je ČR a Slovensko z 30 % závislé na dovozu potravin. Soběstačnost České republiky v oblasti potravin po vstupu do Evropské unie neustále klesá. Tisíce kamionů musí jezdit sem a tam převážet zboží a potravinářské výrobky z jednoho konce EU na druhý. ČR je tak závislá na světovém vývoji cen potravin.

Snížení krevního cholesterolu

Zvýšení krevního cholesterolu se datuje od r. 1910, kdy přišlo do mlýnů strojní zařízení, které z mouky odstraňuje většinu minerálů a vitamínů. Mnoho lékařů nařizuje pacientům mastit olejem bez zvýšení dávky vitamínu E a tím jim bezpečně způsobuje srdeční mrtvici. Nedoporučují jim vejce, játra, ledvinky, mozeček, smetanu, máslo, plnotučné mléko, ačkoliv tato jídla, zejména játra dodávají organismu živiny, nezbytné ke snížení hladiny cholesterolu v krvi.

Čaj s cukrem je příčinou demence

Mezi lidmi, kteří přidávají do čaje dvě a půl lžičky cukru, je riziko vývoje Alzheimerovy choroby o jeden a půl krát vyšší než riziko u ostatních.
Pravděpodobnost vzniku senilní demence u lidí, kteří konzumovali 30,3 gramů cukru denně, byla o třetinu vyšší než u těch, kterým postačilo 5,8
gramů cukru denně.

Cesty životodárné vody

Tento článek pojednává o Viktoru Schaubergerovi, velmi sečtělém, ale formálně nevzdělaném muži, který většinu svého života strávil pozorováním a učením se od přírody. Jeho hluboké pohledy a aplikace jsou ve své jednoduchosti tak nádherné, tak harmonické s přírodou, že jeho práce a myšlenky si zaslouží větší uznání. Naše planeta opravdu volá po vynálezech založených na biotechnologii, jako například Schaubergerově, aby se staly normou pro naši průmyslovou ekonomiku.

Skutečné příčiny srdečních onemocnění

Dr. Dwight Lundell uvádí, že reálnou příčinou srdečních onemocnění není ani cholesterol, ani tučná strava, jak se po dlouhá léta tvrdilo. Výzkumy prokázaly, že kardiovaskulární onemocnění vznikají v důsledku chronického zánětu arteriální stěny. Jestliže neexistuje zánět, cholesterol se v cévách nehromadí a volně jimi obíhá. Tento objev postupně mění koncepci boje s nemocemi srdce a dalšími chronickými onemocněními.

Klimatické periody roku – září

Zatímco meteorologie velmi pracně a zdlouhavě dokumentovala změny počasí v klimatických obdobích roku, lidové pranostiky o tom již dávno věděly. V mnoha případech dokázaly vydělit jednotlivá přirozená klimatická období daleko přesněji a jemněji, než pozdější meteorologická schémata.

Kacíře přece také upalovali

Říká se, že věda slouží hledání pravdy, ale krutou skutečností je, že ti, jejichž názory se střetávají se zavedenými teoriemi, jsou nezřídka vystaveni zesměšňování, nedostanou finance na výzkum a je jim bráněno v publikování. Čistotu´ vědy přísně střeží dobrovolně zavedená inkvizice jménem ´peerreview´,“ píše ve své knize Small Science nezávislý britský vědec James Lovelock. „Kverulanti sice už nejsou uvrhováni do vězení, ale tato konkrétní inkvizice může ničit jejich kariéry cenzurou publikací a nedoporučením poskytnutí finančních prostředků na výzkum. V porovnání s tím,“ říká Lovelock, „měla stará inkvizice mnohem upřímnější způsoby jak zacházet s jinověrci.“

Globální ochlazení nastoupí do několika let

Význam emisí skleníkových plynů je přeceňovaný, říká matematik Jiří Svoboda, který se dlouhodobě věnuje historii klimatu. Podle něj je hlavnímhybatelem klimatických změn slunce. „Sluneční aktivita je dnes na hodnotách daleko nižších, než na jakých byla v předcházejícím období.“ Proto se podleJiřího Svobody bude ochlazovat. Podle mě se bude ochlazovat. Ochlazování se může projevit poklesem teplot a větší kontinentalitou počasí, to znamenávětší rozdíly mezi létem a zimou.

9. setkání na Kótě zulu 664

14. 7. 2018 proběhlo již deváté veřejné setkání. Sešli jsme se před vstupem do Iontového tunelu, který vede do středu hory ve tvaru pyramidy Kóty zulu 664. Prováděli jsme kontrolní měření záporných iont. Současně vznikl v Iontovém tunelu první filmový dokument. Vše o historii objevu a nejnovějších poznatků o Kótě zulu 664 se můžete dočíst v nové knize Naše fantastická minulost. Kniha má 27 kapitol, z nichž jedna kapitola je věnována Kótě zulu 664. Video z Iontového tunelu nejdte zde →

Cesta na pupek světa

Každým rokem pořádáme cestu do Srbska. Cestou uvidíte zajímavá místa ve Velké Moravě, vyjdeme na vrchol pupku světa Rtanj. Navštívíme Slovanského šamana, prozkoumáme záhadné Nebeské město a dvě prastaré mohyly nad ním. Vonča – Vrbové město Viminacium – Kompletní kostra mamta – Pupek světa Rtanj – Jeskyně setkání – Slovanský šaman Milorad – Prlzkum jeskyní – Největší jeskyně v Evropě – Dvě mohyly nad nebeským městem – Nebeské město – Srbské termály – Upřímní lidé, příroda a dobré jídlo – Co mají společného Vrbové město, mamut Vika a 7 milionů let staré stromy?

Naše fantastická minulost

Povrch země byl dřív spíše plochý, pokrytý jezery a bažinami. Suchá půda byla zaplavována mořskými vlnami s čerstvou vodou. Existovalo mnohem méně hor a kopce nebyly tak vysoké. Na konci 4. a začátkem 3. tisíciletí př. n. l. se stalo něco, nad čím si vědci lámou hlavu dodnes. Reliéf Země se náhle změnil. První kniha Jiřího Matějky má název Naše fantastická minulost. Najdete v ní nejzajímavější fakta a objevy, které autor uskutečnil za posledních 20 let, zejména na evropském kontinentě. Mýty národů z celého světa vyprávějí o tom, jak se zdvihaly horské hřebeny, vznikaly nové řeky, pouště, trhliny a na zemský povrch dopadaly vrstvy sopečného popela. Zdá se, že zdánlivě prastaré geologické struktury jsou často mladší, než si myslíme. Knihu si můžete objednat zde →

                                WM magazín č. 200 ke stažení

 

Regenračné centrum