Slované v severní Itálii

Stopy Slovanů v severní Itálii

Moje cesta po stopách Slovanů v severní Itálii. Prozkoumal jsem Údolí bohů s rytinami „astronautů“, podivných konstrukcí a nápisů, kterým dodnes rozumí lidé slovanského původu. V severní Itálii ještě donedávna původní obyvatelé rozuměli a mluvili Slovansky.

Údolí bohů

Val Camonica se od nepaměti nazývá údolí tisíce zázraků, nebo také údolí Bohů. Stopy dávného osídlení jsou nepřehlédnutelné. Pradávná historie lidstva je vyryta do skalní krajiny, nesčetné rytiny zobrazují fantastické výjevy. Nejen v Evropě, ale nikde jinde na světě se podobné skalní kresby nevyskytují. Dodnes jich bylo nalezeno téměř 300 000 a jejich počet každým dnem stoupá. Proto je velmi obtížné najít jednu určitou kresbu.

Název údolí se odvozuje od původních obyvatel CAMUNNI (camuniové). Jejich původ je dodnes nejasný. Národ Camunijů byl poražen a zničen příchodem Římanů.

Rytiny konstrukcí, o kterých se nemluví

Vedle stovek tisíc unikátních rytin lidí a zvířat, je možné objevit stovky rytin bohů, kyklopských bytostí v podivných oděvech s helmami. V oblasti Val Camonica nejvíce zastoupeným motivem, o němž však v odborné literatuře nejsou téměř žádné zmínky, je vyobrazení vícestupňových konstrukcí s nástavbou ve tvaru trojúhelníku (kužele). Tímto mimořádně propracovaným technickým motivem vyzdobili prehistoričtí umělci snad každou skalní plotnu a je přinejmenším podivné, že uniká pozornosti historiků.

Rytiny podivných konstrukcí se nacházejí na skalních plotnách vysoko nad údolím a jsou jich tisíce. Dávní umělci nepochybně pracně vyrývali do kamene něco, co viděli v údolí. Motiv obydlí se opakuje v mnoha variantách. Většina z nich má trojúhelníkovou nástavbu posazenou na jeden, nebo vícestupňový podstavec. Zarážející jsou proporce těchto podivných konstrukcí. Pokud by se skutečně jednalo o prehistorické stavení pro více než jednoho obyvatele, měla stavba gigantické rozměry.

Rytiny zobrazují konstrukce pouze z jedné strany, z čelního pohledu! Není zde žádná kresba znázorňující boční pohled na sedlovou střechu. Z toho vyplývá jednoznačný závěr: Zobrazované konstrukce musely mít čtvercový nebo kruhový půdorys s trojúhelníkovou, či kuželovitou nástavbou! V žádném případě nejde o motiv stavení na dřevěných kůlech. Domnívám se, že geometrické konstrukce na rytinách v Údolí bohů představují technická zařízení, nebo dopravní prostředky.

V Údolí bohů je nepředstavitelné množství obrazů a vysekání každého z nich vyžadovalo ohromné úsilí. Co tenkrát nutilo lidi, aby zanechali lovu či polních prací a pustili se do zdánlivě zcela neproduktivních aktivit, jako je rytí obrazů do skály? Proč právě zde byly rytiny tak důležité? Zobrazovali pravěcí umělci konstrukce bohů, kteří se zde přechodně usídlili? Již původní název „údolí bohů“ či „údolí tisíce zázraků“ takovou domněnku potvrzuje. Kdo byli tito bájní bohové?

Astronauti?

V Údolí bohů je možné vidět snad nejpopulárnější rytiny, nazývané astronauti. Obraz představuje oděné postavy, držící v rukou podivné předměty, možná zbraně. Na hlavách mají helmy a kolem těl paprskovitou auru. Postavy jsou zachyceny v letu, nebo ve stavu beztíže. Místní lidé je nazývají létající bohové.

Písmo, kterému rozumíme

Jazyk a písmo starých Camuniů zaniklo vpádem Římanů. Dnešními učenci je považován za mrtvý jazyk, protože mu nerozumí. V Údolí bohů bylo nalezeno 170 nápisů, z nichž většina obsahuje jen několik slov. Camunianské symboly jsou podobné Etruské abecedě, kterou se dodnes nepodařilo dešifrovat. Přesto je to písmo, kterému dodnes rozumí Slované. Řecký historik Strabo popsal Camunni jako součást Rhétských a Ilyrských národů. Dnes víme, že Ilyrové byli Slované.

Pokusil jsem se o překlad písma vytesaného na skále. Pro výklad nejstarších znaků používám princip čtení podle Antonína Horáka, autora knihy O Slovanech úplně jinak a Ing. P. Kováře, který mě učil, jak číst slovanské písmo. Překlad starobylého nápisu na skále nepotřebuje další komentář. Překlad zní: (JÁ)U NAS BIJO ACH. Dávný pisatel zapsal zprávu o krutosti Římanů, kteří obsadili alpské regiony na konci 1. století př. n. l.

Je zřejmé, že písmo Camuniů může být jedno z nejstarších na světě. Německý lingvinista Helmut Rix je přesvědčen, že písmo Camuniů, spolu s Etruskými, Tyrhénskými a Ilyrskými znaky (Balkán), mají slovanský původ.

Vzkaz z minulosti

Nedaleko Capo di Ponte je rytina s geometrickými konstrukcemi. Při troše pozornosti uvidíte dole postavu a vlevo nahoře znaky. Pokud použijete pro překlad oficiální tabulku, pak čteno z obou stran nedává žádný smysl. Pokud však použijeme praslovanský překlad, můžeme nápis číst takto: Já (říkám) ČOČIU (co chtějí). Dávný pisatel klade otázku: Co zde chtějí, odkud jsou? (viz Ságy z Dolomitů popisují létající lid jednorukých).

Víme, že Ilyrové byli Slované a Etruské písmo lze takto číst. Oficiální historie se novému poznání brání a potlačuje ho. Starý jazyk Camuniů byl po vpádu Římanů nahrazen v 3. století latinou, germánštinou a vymyšlenou keltštinou.

Údolí bohů jsem navštívil již několikrát a přemýšlel, jakým způsobem byly rytiny provedeny. Existují zde dva druhy rytin – nejmladší jsou jednoduše vysekané (zvířata, dýky, lovci) a dokonalejší (konstrukce, bohové, mapy), které nejsou vysekané, ale vytlačené do měkké horniny.

Na dnešní expedici jsme našli důkaz. Nejstarší rytiny byly vytlačeny do kamene, jako když kreslíte do plastelíny… Tomto objevu se budeme věnovat na dalších cestách a v časopise WM magazín.cz.

fotoarchiv z cest po severní Itálii → 

Do konce prázdnin mám v plánu prozkoumat největší východní Slovanské město Lateršalja na Slovensku, Val obrů, Kotu zulu 664 a unikátní geopark v Maďarsku, změřit ionty v některé jeskyni … a možná další zajímavá místa. Informace a průzkumech najdete na www.novycestovatel.cz

Pokračování příště: Po stopách Slovanů na Moravě …

Kapitola z knihy Naše fantastická minulost, autor Jiří Matějka → Kniha Naše fantastická minulost

Naše fantastická minulost

Pokud vám časopis WM magazín líbí, podpořte nás předplatným →. Děkuji.


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

Regenračné centrum