Bosenské údolí pyramid – cesty

První cesty do Bosny 2020

Po delší přestávce způsobené nouzovým stavem plánujeme na konci srpna první cestu na bosenské pyramidy. Cesty se uskuteční po uvolnění opatření, bez kontrol a testů.

Informace a přihlášky najdete na webu www.novycetsovatel.cz/aktualni-cesty. Doporučuji poslat přihlášku co nejdříve, zájem je velký. Těším se, že společně oslavíme vítezství nad podivným virem společně na cestách.

Bosenské údolí pyramid

Pyramidy v Bosně jsem poprvé navštívil v roce 2006. Viděl jsem první vykopávky a nové objevy, poznal Dr. Semira Osmanagiche. Od té doby jezdím do Bosny každý rok. Před lety mě oslovili čtenáři s přáním, jestli mohou jet se mnou na pyramidy. Dnes jezdíme do Visoka s čtenáři Wm magazínu a přáteli několikrát za rok.

Zjistili jsme, že na průzkum bosenského údolí pyramid je potřeba mít víc času, klid, pohodu a slyšet odborné výklady od průvodců Nadace BPS vedené Dr. S. Osmanagichem. Je to důležitá podpora největšího aktivního archeologického projektu na světě. Ve Visoku jsme ubytovaní tři noci v hotelu s polopenzí. Pohodové zázemí, s autobusem stále k dispozici, nám poskytuje víc času na poznávání nejenom pyramid v Bosně. Naše cesty do Bosny začínají u kamenných koulích.

Kamenné koule v Bosně

Na naší planetě bylo objeveno na tisíc kamenných koulí. Najdeme je v Kostarice, v Mexiku, v Rusku, v České republice, na Slovensku, nebo v Bosně. V oblasti kolem města Zavidoviči bylo nalezeno v 11 lokalitách celkem 60 kamenných koulí.

Kamenné koule se objevily po velké bouřce v roce 1936. Proud vody vyhloubil koryto potoka a odhalil koule s průměry od 0,5–1,6 m. Jižně od města byla v roce 2015 objevena největší kamenná koule s průměrem víc jak 4 metry. Kamenná koule obsahuje křemen, muskovit, oxid železitý a uhličitanovou základnu – bazální cement. Hmotnost koule je 37,32 tun! Zdá se, že všechny prvky jsou energeticky aktivní.

 Energie kamenných koulí

Citliví lidé vnímají energii proudící z kamenných koulí. Například v Zavidoviči má každá koule jiné účinky. Některá je pozitivní, jiná dokáže způsobit chaos a rozladění organizmu. Čtyřmetrová koule má výrazný pozitivní vliv na organizmus, jak popisují lidé, kteří jezdí se mnou, s Novým cestovatelem, do Bosny.

Jak vznikly kamenné koule

Zůstávají dvě základní otázky, jak mohly kamenné koule vzniknout. Byly vyrobeny uměle, nebo jde běžný přírodní proces?

Zdá se, že tvar kamenných koulí nevznikal postupně, dlouhodobými procesy, například otáčením, kutálením, nebo krystalizací, jak tvrdí odborníci. Vhodné podmínky pro jejich vznik nastaly v jeden krátký okamžik. Jaký to byl proces? Jaká a jak velká síla mohla ovlivnit geologické vrstvy natolik, že umožnila vznik záhadných kamenných koulí? Na tuto otázku dostane odpověď každý, kdo jede se mnou do Bosny, nebo ji najdete v mé nové knize Naše fantastická minulost.

Bosenská pyramida Slunce

Pyramida Slunce, s výškou 220 metrů a délkou stran víc jak 360 metrů, je největší na světě. Strany jsou obloženy uměle vyrobenými bloky, což ukazuje na přítomnost neznámé civilizace. Pyramida byla pokryta hlínou a vegetací, proto zůstala až do současnosti bez povšimnutí.

Strany bosenské pyramidy Slunce jsou orientovány ke světovým stranám (sever – jih, východ – západ). To je vlastnost všech pyramid v Egyptě, Peru, Guatemale, nebo v Číně. Severní strana pyramidy Slunce je zaměřena na hvězdu Severku (jako u Velké pyramidě v Gíze). Tři pyramidy v bosenském údolí tvoří rovnostranný trojúhelník –pyramida Slunce, Měsíce a Draka. Tomu se říká posvátná geometrie.

Pravěký beton

Průzkumné vrty ukázaly, že povrch pyramidy tvoří pravoúhlé bloky ve více vrstvách nad sebou. Z bloku jsme odebrali vzorek a poslali do šesti různých odborných institucí v Bosně, Itálii, v České republice a ve Francii. Řekli nám, že je to umělý beton, člověkem vyrobený materiál. Jednu z analýz prováděl časopis WM magazín v roce 2014.

Mnohatunové bloky byly vyrobeny bez použití moderního cementu, metodou geopolymerizace. Největší, doposud vykopané bloky, mají hmotnost až 20 tun. Dávní stavitelé smíchali štěrk a písek s jemným materiálem (glinou) a vodou. Směs zahřáli na 400 °C, teprve pak získali pevný materiál pro výrobu bloků. Moderní beton má pevnost od 10 do 16 MPa, tyto betonové bloky od 73 do 134 MPa. Prehistorické bloky na pyramidě Slunce jsou kvalitnější než moderní beton.

Měření energetického paprsku na vrcholu pyramidy Slunce

Časopis WM magazín provedl kontrolní měření energetického paprsku, který proudí z vrcholu bosenské pyramidy Slunce. Měřením jsme zjistili stabilní energetický proud 28 kHz. Paprsek na vrcholu pyramidy má průměr 4,5 m. Na jiném místě jsem naměřil významnou pulsní anomálii 35, 42, 49 kHz. Energetický paprsek a pulsy vnímají citliví lidé i bez přístrojů.

Podzemní labyrint Ravne

U většiny pyramidových komplexů po celém světě jsou podzemní chodby. Odborné výzkumy ukazují, že v Bosenském údolí pyramid existuje dosud neobjevená rozsáhlá síť podzemních chodeb. Vstup do podzemního labyrintu byl objeven v roce 2006.

Dávní stavitelé museli při hloubení tunel odstranit miliony tun materiálu. Co s tímto materiálem udělali? Použili ho na výrobu betonových bloků pokrývající bosenskou pyramidu Slunce.

Objev keramických megalitů

Při čistění chodeb byly objeveny uměle vyrobené megality. Největší z nich má hmotnost 7 tun. Na povrchu megalitů jsou vidět rytiny, obrazce a znaky, připomínající písmo. To je známka gramotnosti. Co symboly znázorňují, nemůžeme říct, protože nemáme dostatek informací. Musíme najít více symbolů, rytin, porovnat je a udělat závěr.

Megalit K2: Asi 210 metrů od vstupu je megalit s hmotností 7 tun. Na jeho povrchu jsou plastické reliéfy, které vypadají jako údolí s kopci a řekami. Výsledek odborné analýzy prokázal, že byl uměle vyrobený před tisíci lety. Rentgenové snímkování ukázalo oválný předmět, který tvoří jádro megalitu.

Megalit K5: V zadní části tunelu Ravne byl objeven megalit s hmotností víc jak 20 tun. Megalit nebyl celý vykopaný z důvodu náročného technického zabezpečení, proto je veřejnosti nepřístupný.

Odborné datování stáří tunelů Ravne

V listopadu 2007 došlo při čištění chodeb k mimořádnému objevu organického materiálu. Vzorek dřeva byl odeslán k radiokarbonovému datování do Německa a polského institutu. Podle výsledků je vzorek dřeva starý cca 31 000–34 000 let. To by znamenalo, že síť podzemních tunelů Ravne byla vytvořena před 30 000 lety, včetně keramických megalitů.

Podle odborníků zde existovaly tři neznámé civilizace. Původně byly keramické megality postaveny na volné ploše. Pak přišla katastrofa, která zanesla údolí štěrkem pískem. Druhá civilizace hledala ztracené megality. Pomocí vyspělé technologie vytvořila před asi 12 tisíci lety síť tunelů. Třetí civilizace, která sem přišla před 4600 lety, tunely uzavřela. Proč? Aby ukryla velké tajemství!

Podzemní léčebné zařízení

Cirkulace vzduchu v tunelech Ravne je perfektní. Způsobují to různé výšky stropů, které způsobují tlakové rozdíly. Proudění vzduchu pracuje jako přírodní ventilátor. Pobyt v labyrintu Ravne je prospěšný pro lidské zdraví. Koncentrace vzdušných záporných iontů v tunelu Ravne je mnohonásobně vyšší než běžný průměr. Vzduch je čistý, bez bakterií a virů. To vysvětluje, proč je pobyt v podzemním komplexu prospěšný pro vše živé.

Návštěvníci se cítí v tunelu velmi dobře. Vypadá to, že zde funguje nějaký regenerační proces. Lidé, kteří sem přijdou s bolestmi hlavy, zjistí, že je bolest pryč, stejně jako bolesti zad. Naměřili jsme zde vysokou koncentraci vzdušných záporných iontů. Jak víme, záporné ionty čistí krev a tělo, zabíjejí viry a mikroby. Naměřená hodnota vzdušných záporných iontů u vstupu do tunelu je 1000 na kubický centimetr, uvnitř tunelu Ravne je 43 000 prospěšných záporných iontů na kubický centimetr. To je 43 x vyšší hodnota než venku. Již desetiminutový pobyt v takovém prostředí je velkým přínosem pro vše živé. V labyrintu jsou místa s mimořádně vysokou hodnotou vzdušných záporných iontů, až 500 000/cm3. Vypadá to, že zde někdo vytvořil podzemní léčebné zařízení.

Energie megalitů a pyramid

Megality v labyrintu Ravne jsou postaveny nad křížením podzemních řek. Pod megalitem K-2 je v hloubce jeden kilometr železná ruda, nad ložiskem proudí podzemní řeky. Když se voda pohybuje, generuje energii a tento megalit je přesně nad touto energií. Megalit K2, s krystalem uvnitř, dokáže přeměnit negativní energii vycházející z hlubin země na prospěšnou, pozitivní energii. Pozitivní energie je zesilována pyramidou Slunce.

Voda z labyrintu Ravne

Podzemní labyrint Ravne je bezpečné místo, neexistuje zde žádné škodlivé záření ze země, ani z vesmíru. Objevili jsme vodní kanály a jezera. Voda z labyrintu je naprosto čistá, bez baktérií a mikrobů. Je známé, že voda dokáže uchovávat energii. Voda z tunelů Ravne je nabitá energií pyramidy Slunce.

Měření záporných iontů

Prováděl jsem kontrolní měření koncentrace vzdušných záporných iontů v různých částech podzemního labyrintu Ravne. Běžná celoroční hodnota se pohybuje od 43 000 do 60 000/cm3. Vlastní měření koncem dubna a v prvním květnovém týdnu ukázala stabilní vysoké hodnoty.

Záporné ionty jsou ve vzduchu, který dýcháme, stejně jako v našem těle. Záporné ionty úspěšně neutralizují volné radikály, podporují metabolismus buněk a zlepšují imunitní systém. Kromě toho, že čistí krev a udržují rovnováhu autonomního nervového systému, podporují také hluboký spánek a zdravé trávení. Záporné ionty chrání tělo a mozek před škodlivými vlivy životního prostředí, jako jsou například škodlivá elektromagnetická pole. Terapie zápornými ionty je účinná při léčbě vysokého krevního tlaku, artritidě, dny, zvonění v uších, nervových poruch, respiračních a zažívacích problémů, štítné žlázy a pokožky. Znám případy, kdy astmatici po týdenní terapii v labyrintu Ravne nepotřebují po celý rok inhalátor!

Bosenská pyramida Měsíce

Pyramida Měsíce je vysoká 190 metrů a je druhou největší na světě. Na stranách pyramidy Měsíce prováděli pracovníci Nadace BPS archeologické sondy. Objevili zde terasy a dlážděné chodníky. Na vrcholu je náhorní plošina, kde byly pod vrstvou ornice nalezeny vydlážděná nádvoří a terasy.

Tři strany stupňovité pyramidy Měsíce jsou orientovány přesně ke světovým stranám (sever, západ, jih). Východní strana je zanesena zeminou a nebyly zde prováděny žádné vykopávky. Důvodem jsou miny z válečných dob, které dodnes nebyly odstraněny. Na západní straně pyramidy Měsíce jsou vidět dvě menší nástavby trojúhelníkové tvaru, které nebyly zatím odborně prozkoumány. Ve své době tvořily pravděpodobně vstupní dominantu a určovaly směr výstupu na vrchol bosenské pyramidy Měsíce.

Na vrcholu pyramidy Měsíce byl proveden geologický vrt a na horní plošině kopaná sonda do hloubky osm metrů. Konstrukci pyramidy tvoří vrstvy pevných bloků prokládaných hlínou. Hlína (jíl, glina), je vynikající stavební materiál.  Glina je vodotěsná, současně tvoří dobrou tepelnou a zvukovou izolaci. V archeologické lokalitě č. 20, na západní straně pyramidy, byl mezi dvěma vrstvami objeven organický materiál (list). Radiokarbonová analýza, kterou provedl odborný fyzikální ústav (2011), potvrdila stáří – 10 350 př. n. l. To je vědecké potvrzení stáří bosenské pyramidy Měsíce, která vznikla dřív než starověky Sumer, Babylon a Egypt.

Terasy na pyramidě Měsíce jsou široké 2,5 metru se sklonem 8 stupňů do středu pyramidy. Domnívám se, že skloněné terasy a chodníky sloužily ke svedení vody do středu pyramidy Měsíce.

Energie pyramidy Měsíce

Na vrcholu pyramidy Měsíce jsou velká vydlážděná nádvoří. Citliví lidé zde vnímají proud pozitivní energie. Během mnoha cest do bosenského údolí pyramid jsem pozoroval reakce lidí. Jedni vnímají proud pozitivní energie, druzí tvrdí, že pyramida Měsíce emituje negativní energii. Oba názory jsou správné s tím, že důležité je, v jakou roční dobu pyramidu navštívíte. Vypozoroval jsem, že většina lidí vnímá negativní energii v první polovině roku. Důvodem může být voda z tajícího sněhu a síla probouzející se přírody. Proud negativní energie ustává s příchodem léta.

Královská mohyla ve Vratnici

Asi 4 kilometry východním směrem od bosenské pyramidy Měsíce, v obci Gornja Vratnica, byly objeveny dvě mohyly, velká Toprakalija a menší mohyla Dolovi. Královská mohyla má kónický tvar a připomíná jednu ze slavných mohyl v Anglii.  Anglická mohyla je hliněná, zdejší má po obvodu mnohatunové kamenné bloky. Mohyla ve Vratnici má výšku 32 metrů nad terénem.

Geologické vrty provedené v roce 2009 potvrdily duté prostory uvnitř mohyly. V hloubce 54 až 56 metrů je „betonová“ konstrukce, která může být strop nad podzemní komorou. V hloubce 56 až 59 metrů je dutý prostor, podzemní komora? Pod ní, v hloubce 59 až 61 metrů jsou betonové základy. Nejspodnější vrstvu v hloubce 61 až 70 metrů tvoří přírodní pískovcové vrstvy. Co to znamená?

To, co dnes vidíme 32 metrů nad terénem, je pouze vrchol uměle vytvořené mohyly. Zbytek podivuhodné stavby je ukryt hluboko pod dnešním terénem. Další archeologické práce bohužel nebyly prováděny z důvodu pozemkových práv třetích stran.

Energie mohyly ve Vratnici

Na vrcholu mohyly byly v roce 2011 naměřeny elektromagnetické vlny 30 kHz. Profesor Dr. Ljubo Ristovski a vědec Goran Marjanovic z Bělehradu pak vypočítali vlnovou délku, která je přibližně 10 kilometrů. Jedná se o velmi dlouhé vlny (VLF). Největší přírodní zdroje záření mají vlnovou délku pouze 1 metr. To je důkaz, že mohyla ve Vratnici a pyramidy kolem Visoka, nejsou přirozené kopce.

Mohyla ve Vratnici je často navštěvovaná. Na jejím vrcholu vnímají citlivé lidé proud pozitivní energie.

V bosenském údolí pyramid jsou další pyramidy, zajímavé lokality a podzemní tunely. Například: Pyramida Lásky, Draka a chrám Matky Země, tunely KTK, archeologický park Ravne 2, nebo nový objev pozemních chodeb Ravne 3.

Pokud chcete vidět nejstarší historii lidstva na vlastní oči, v pohodě a v klidu poznávat bosenské pyramidy a život v Bosně, pojeďte s námi, s Novým cestovatelem:  www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty/

Těším se na vás. Jiří Matějka

Doporučená videa:
Bosenské údolí pyramid: https://youtu.be/H1r8kxbzEqQ
Léčivá síla bosenských pyramid 0 přednáška Dr. Osmanagiche v Praze: https://youtu.be/tS5mmlaKF7I
Léčivá voda z labyrintu Ravne: https://youtu.be/htizDnG0ygc
Bosenská pyramida Měsíce: https://youtu.be/-ld702_7tVw
Mohyla ve Vratnici: https://youtu.be/Nf3m5pTkERk
Objev chodeb v Ravne 3 : https://youtu.be/GJiPjfiTakM

 

Regenračné centrum