Pyramida Pálava – měření bioenergie

V sobotu se uskutečnilo další setkání na pyramidě Pálava. Provedl jsem první odborné měření bioenergie.

Pyramida Pálava

Na moravské Pálavě existuje historicky nejmladší pyramida na světě. Na první pohled připomíná stupňovité pyramidy v Peru. Pojmenoval jsem ji pyramida Pálava. Terasovitá stavba je dílem úsilí a vize jednoho člověka, který žil v šedesátých letech v Dolních Dunajovicích. K vybudování pyramidy mu stačilo 10 let a jeden buldozer. Pracoval vždy po pracovní době. To je výkon hodný uznání.

Během předchozích průzkumů jsme zjistili, že pyramida má kamenné jádro a teče pod ní podzemní říčka od Ružové hory. 10 (11?) stupňovitá pyramida je orientovaná jihovýchodním směrem, sklon stěn je 52°, tak jako u pyramid v egyptské Gíze. Pyramida Pálava má osovou odchylku od severu cca 15°, tak jako nejstarší stavby na Zemi.

První měření bioenergie

Každá pyramida na naší planetě vyzařuje energii, kterou dokáží citliví lidé vnímat dlaněmi, nebo virgulí. Mnozí z vás se učí tyto energie vnímat, proto se nemůžeme vždy spolehnout na takové výsledky.

Naše těla jsou zásobárnou bioenergie, která se nazývá čchi, životní energie, orgonová energie, volná energie,nebo éterická energie, případně jinak. Ve všech případech jde o jednu a tu samou bioenergii. Pokud máte malé procento vlastní bioenergie, může vám to způsobovat vnitřní nepohodu a nemoci.

Při prvním odborném měření jsem použil profesionální přístroj navržený podle fyzika Wilsona Reicha (1947). Přístroj reaguje na živé věci. Na stupnici jsou vidět procentuální hodnoty bioenergie živých tvorů (i mrtvých…), rostlin, vody, potravin, minerálů apod. Přístroj dokáže spolehlivě změřit aktuální stav bioenergie s viditelným a srozumitelným výsledkem.

Testu se zúčastnilo 10 dobrovolníků a fenka Arika

První měření se uskutečnilo před výstupem na pyramidu, druhé na vrcholu pyramidy Pálava, třetí na jihovýchodním platu a čtvrté po průzkumu. Několik z nás se pak zúčastnilo testu dvě hodiny po návštěvě pyramidy. Změřili jsme bioenergii u fenky Arika, která nadšeně spolupracovala…

Výsledky testu životní energie

První odborný test prováděl šéfredaktor časopisu WM magazín Jiří Matějka – www.wmmagazin.cz. První výsledky tohoto ojedinělého testu jsou zajímavé. V tabulce jsou vidět hodnoty životní energie v procentech. Běžná zdravá hodnota se uvádí cca 50%.

  • Po příjezdu do Dolních Dunajovic se hodnoty dobrovolníků pohybovaly v běžných hodnotách 46–53%.  Aktuální stav je závislý jak jste se vyspali, nebo jaké problémy a radosti máte z předchozího dne.
  • Po výstupu na vrchol pyramid Pálava se životní energie zvýšila o 20–25%. Všichni účastníci se cítili v pohodě a usmívali se.
  • Měření na jihovýchodním platu pyramidy Pálava ukázalo pokles životní energie u všech dobrovolníků asi o 10%.
  • Po průzkumu pyramidy Pálava jsme zaznamenali další pokles životní energie o 30%.
  • Dvě hodiny po návštěvě pyramidy Pálava životní energie skokově vzrostla o 10% víc, než když jste přijeli do Dolních Dunajovic!

Pyramida Pálava není obyčejný kopec

Z výsledků prvního odborného měření bioenergie je zřejmé, že pyramidy mají měřitelný vliv na zdravotní kondici lidí a všech živých organizmů (důkazem je fenka Arika). Současná věda si neumí vysvětlit energetické působení tzv. tvarových zářičů – přírodních, natož uměle postavených před tisíci lety. Pyramida Pálava existuje pouhých pár desítek let, je historicky nejmladší na naší planetě, a jak potvrzují naše výzkumy, je aktivní a prospěšná pro vše živé. Díky podivínovi, vynálezci a vizionářovi z Dolních Dunajovic. Pan Dominik Pecka měl jasný plán, který dokončil a zanechal pro další generace. Ještě jednou velké díky.

Závěr prvního měření životní energie

Výsledky měření bioenergie naznačují, že po výstupu na vrchol pyramidy Pálava došlo k výraznému zvýšení životní energie u všech dobrovolníků v desítkách procent. Ale co může znamenat velký pokles po odchodu z pyramidy Pálava, kdy došlo naopak ke snížení životní energie o 30%?

Domnívám se, že na vrcholu pyramidy došlo ke spontánnímu jevu, který se nazývá detoxikace organizmu. Pokud trpíte nějakou nemocí, tím intenzivnější je detoxikace. Detoxikace znamená nastartování ozdravného procesu. Tělo vydává svou životní energii na odstranění problému. To vysvětluje, proč jsem po průzkumu pyramidy naměřil u všech dobrovolníků snížené hodnoty bioenergie.

Poslední měření, 2 hodiny po návštěvě pyramidy Pálava, ukázala 10% nárůst životní energie, než když jste přijeli do Dolních Dunajovic.  To něco znamená, to je důkaz, že pyramida Pálava není jen obyčejný kopec.

Další průzkum, testy a setkání

Pokud vás naše výzkumy a nová diagnostika zaujala, přijeďte na další setkání na pyramidě Pálava. Informace najdete na webové stránce  časopisu WM magazín www.wmmagazn.cz, nebo Nový cestovatel.cz

Těším se na vás

Jiří Matějka

Pokud vám časopis WM magazín líbí, podpořte časopis předplatným →. Děkuji. Jiří Matějka.

 

Regenračné centrum