Obrovské naleziště zlata v Bosně

02-2023

Ve třech lokalitách na území Jezera u Jajce byly potvrzeny vysoké obsahy zlata.

Ve třech lokalitách byly potvrzeny vysoké obsahy zlata na kontaktech různých litologických celků, až neuvěřitelných 27,5 gramů na tunu, což je neobvykle vysoký obsah i na světoznámé zlaté doly,“ uvedl Miloš Bošnjaković, generální ředitel Lykos Balkan Metals.

„Analýza vzorků v akreditované laboratoři odhalilo velmi vysoký potenciál pro další geologický výzkum a tento geologický potenciál tohoto území je i významným investičním potenciálem pro rozvoj nejen této obce, ale i pro zlepšení kvality života obce obyvatel a zlepšení ekonomických příležitostí v širší oblasti.“

Přestože se jedná o ranou fázi výzkumu, lze tyto výsledky považovat za jedny z nejlepších v celé Bosně a Hercegovině a také na Balkáně.

Připomeňme, že tato společnost registrovaná na australské burze provádí od loňského roku geologický průzkum v oblasti Jezera prostřednictvím své společnosti v Bosně a Hercegovině SNK Metali. Společnost investovala 15,5 milionu konvertibilních marek na projekty v Republice srbské. V roce 2023 se očekává, že společnost jen v obci Jezero proinvestuje více než 60 milionů konvertibilních marek.

„Pro získání podrobných informací o ložisku, koncentraci a množství této rudy nás čekají ještě roky práce, proto vyzývají vládu, aby se zapojila do podpory realizace této zahraniční investice“. Jajce se nachází v kantonu Republika srpská, na severozápadě země (nepleťte si se státem Srbsko)..

Kdekoliv v Bosně kopneš, najdeš drahé kameny

Kdekoliv v Bosně kopneš, tak metr pod zemí nejdeš krystaly, drahokamy a minerály. Tato část středního Balkánu je nejenom historicky významná. Věděli to dávní bosenští králové. Před pár lety jsem jedno zlatonosné pravěké místo navštívil osobně. Tehdy, nikdo z naší výpravy, netušil, že chodíme po říčním nánosu, který může obsahovat necelé kilo zlata.

Zlatonosná řeka Jasenica

Prašná cesta vede kolem horské říčky Jasenica. Přejet na druhý břeh je velké dobrodružství. Mosty jsou poskládané z volně položených klád, sem tam přitlučených hřebíkem. Některé trámy jsou vyhnilé, otvor je v lepším případě zakryt deskami. Cesta kaňonem končí po třiceti kilometrech na úpatí pohoří Vlašič (Zenicko-dobojský kanton).

Za soutěskou se řeka doširoka rozlévá, tok je rozdělen nánosy písku a štěrku z hor. V tomto místě je odhadem 720 tun naplaveného materiálu. Naplaveniny za soutěskou jsou složeny z hornin, které dravá říčka Jasenica sesbírala z pohoří Vlašiče. Najdete zde různé druhy a barvy kamenů. Štěrk a písek má tisíce odstínů, zaujaly mě blýskavá zrnka. Podle dopadu světla měnily barvu ze zlaté do stříbrné. Nejvíc jich bylo vidět v obloucích vodního toku, kde proudící voda nanesla jemný zlatavý písek.

Všechny potoky a říčky, které pramení ve Vlašických horách, jsou zlatonosné. Lašva karaulska, Ugar, Bila, Jasenica, Vrbanja a další. U těchto řek před tisíci lety existovaly štoly, kde se těžily vzácné kovy.

Až dnes si uvědomuji, že jsem s největší pravděpodobností kráčel po zlatonosném písku. Přátelé z Bosny mi později potvrdili, že jsem byl na místech kde se jezdí rýžovat zlaté nugety…

V knize Dr. Fridricha Katzera, “Geologischer Fuehrer durch Bosnien und Herzegowina” z roku 1903 je uvedeno, že obsah zlata v dané lokalitě na jednu tunu naplavenin činí 1,183 gramů. Procházel jsem se po naplaveninách s hmotností 720 tun. Zpracováním těchto naplavenin u soutěsky je možné získat přibližně 859 gramů zlata! Pohybovali jsme se na místě, kde bylo téměř kilo zlata…

Kdekoliv v Bosně kopneš, tak metr pod zemí nejdeš krystaly, drahokamy a vzácné minerály. Toto místo je nedaleko Zenice, v Zagrade, kde kdysi existovalo prastaré město v horách.

Poznámka: Nedaleko bájné hory Rtanj v Srbsku, která je považována za první pyramidu světa,  bylo objeveno velké naleziště zlata (oblast Bor, kde výzkum provádí báňská z Japonska). Jednou za rok jezdíme na pupsk světa v Srbsku → www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty

Článek z cesty do Zagrade najdete v časopise WM magazín č. 254, který vychází 21.2.2023.

Regenračné centrum