Iontový dům, zdravé bydleni – 7

Zkrácený text z článku zveřejněném v časopise WM magazín, letní dvojčíslo  č.234-235

Záporné ionty a zdravé bydlení VII.

Jiří Matějka – stavební poradce

Lidé kdysi žili v čisté přírodě a jeskyních s vysokou koncentrací vzdušných vitamínů. než máme dnes. Pokud by se provedly potřebné úpravy navyšující záporné ionty v domech, ušetřilo by se až 30 % nákladů na zdravotnictví.   

Ionizace vzduchu má vliv na člověka zejména při vdechování, tedy v plicích. K přímému působení dochází také na povrchu těla, kůží. Ionty mohou působit na člověka pozitivně Ionizace vzduchu má vliv na člověka zejména při vdechování, tedy v plicích. K přímému působení dochází také na povrchu těla, kůží. Ionty mohou působit na člověka kladně, ale i nepříznivě. Je tedy velice podstatné, zdali v interiéru převládají kladné nebo záporné ionty. Vzhledem k tomu, že člověk tráví v interiéru většinu svého času, měl by být kladen důraz na správnou koncentraci záporných iontů v tomto prostředí.

Zdravé bydlení

Pobyt v prostředí s nízkou koncentrací záporných iontů je pro náš organizmus škodlivý. Moderní domy, byty a kanceláře jsou postaveny a vybaveny z materiálů, které odčerpávají přirozené vzdušné záporné ionty. Pro zdraví prospěšnou se považuje koncentrace záporných iontů min. 1000 i-/cm3. V kancelářích, ve školách, nebo v supermarketech, jsou hodnoty nižší než 150/cm3. U PC 90, v autě cca 150 i-/cm3 (proto za volantem usínáme).

Hodnota v domech se dnes pohybuje kolem 100-500 i-/cm3. V čisté přírodě se může jejich počet pohybovat okolo 1.000 až 2.000 i-/cm3 vzduchu. V budovách bez vhodných podmínek pro existenci iontového pole je koncentrace záporných iontů velmi nízká a je zřejmě jednou z příčin tzv. syndromu nemocných budov. Syndromem nemoci z budov jsou postiženi lidé žijící, nebo pracující v klimatizovaných budovách. Prvním příznakem bývají projevy – únava, nesoustředěnost, bolesti hlavy. Dalšími příznaky jsou obtíže respirační (dráždění nosní sliznice, dráždění ke kašli, zhoršení alergických obtíží), oční (pocit suchosti, dráždění spojivek) a kožní (suchost, podráždění kůže, alergické projevy).

Faktory ovlivňující koncentraci záporných iontů v budovách

Na koncentraci iontů v budovách mají podstatný vliv použité stavební materiály. Z tohoto hlediska se posuzuje elektrická vodivost a relativní permitivita. Relativní permitivita (dříve dielektrická konstanta) je veličina vyjadřující vlastnosti daného materiálu v prostředí. Relativní permitivita je konstanta stavebních hmot, která udává, kolikrát se elektrická síla v prostředí zmenší nebo zvětší. V případě vzdušných záporných iontů to znamená, jaká bude výsledná koncentrace kladných a záporných iontů například v ložnici, kuchyni, nebo v obývacím pokoji.

Chceme – li dosáhnout příznivého elektroiontového mikroklimatu, je nutné vybavit místnosti materiály s vysokou relativní permitivitou.

Příklad: Lidská tkáň má relativní permitivitu 20-30, zatímco oblečení ze syntetických vláken pouze 3-5. Polystyren použitý na zateplení domu má permitivitu 2,5, PVC materiály 2,9-4 apod. Záporně nabitý lidský organizmus musí vynaložit velké úsilí, aby vyrovnal náboj zpět na hodnotu 20-30. Místo toho, aby udržoval tělo přirozeně zdravé, musí bojovat s „moderními materiály“ – proto vznikají zdravotní problémy.

Při návrhu staveb nebo úpravách interiéru doporučuji hodnotu materiálů s εr 7 a vyšší (někteří výrobci stavebních hmot začínají údaj uvádět).

Vliv má také struktura povrchu materiálu. Je – li povrch nerovný a drsný, velikost kontaktní plochy je v podstatě větší a pravděpodobnost zániku iontů se zvyšuje. Použitím stavebních materiálů jako je kov, ocel či železobeton dochází k vytvoření tzv. Faradayovy klece, která odstiňuje elektrické pole. V prostou bez elektrického pole se záporné ionty téměř nejsou schopny vytvořit, proto se doporučuje provést potřebné úpravy stavebních konstrukcí a povrchových úprav.

Materiály prospěšné pro záporné ionty

Materiály v interiéru můžeme rozdělit do 4 skupin podle toho jakou mají míru povrchové vodivosti a schopnost zachovat lehké záporné ionty. Čím je vyšší procento, tím je materiál vhodnější:

  1. materiály zachovávající více jak 60 % lehkých záporných iontů: čerstvé pálené cihly bez povrchové úpravy, překližka bez povrchové úpravy, čalounická potahová bavlněná látka.
  2. materiály zachovávající 41–60 % lehkých záporných iontů: přírodní dřevo hladce opracované, cementovápenná omítka, vlněný tkaný koberec, hliníkový plech, lakovaný ocelový plech, křídový papír, suché vyzrálé cihly, vysušená sádrová omítka.
  3. materiály zachovávající 21–40 % lehkých záporných iontů: papírová tapeta, syntetický koberec, měděný plech, přírodní korek bez povrchové úpravy.
  4. materiály zachovávající 20 % a méně lehkých záporných iontů: umakart, lakovaný korek, nerezová ocel, mosazný plech, lino PVC, dřevotřísková deska se syntetickou dýhou, syntetická záclonovina, sklo tabulové.

Velmi nepříznivý vliv na tvorbu iontů v místnostech má vzduchotechnické zařízení. V klimatizovaných objektech dochází ke snižování koncentrace lehkých záporných iontů. Klimatizace a rekuperace zajistí vzduch bez fyzikální, chemické a mikrobiální kontaminace, ale také jej zbaví jeho přirozené složky, a to vzdušných záporných iontů.

V neposlední řadě má také vliv na ionizaci vzduchu provoz televizní, počítačové obrazovky, tablety, mobilní telefony aj., které se podílejí na rychlejším zániku lehkých iontů.

Optimální řešení

Pro udržení vysoké koncentrace vzdušných záporných iontů v budově existuje několik rad a návodů …. Celý článek najdete v časopise WM magazín, letní dvojčíslo 234/235.

Iontový dům

Jsem stavební odborník. Od roku 1990 provádím stavební činnost – výstavbu objektů, rodinných domů a rekonstrukce. V roce 2002 jsem založil časopis WM magazín, který vychází měsíčně.

V květnu byla zahájena výstavba rodinného domu, kde budu aplikovat nové postupy, jak vytvořit zdravé mikroklima, plné prospěšných záporných iontů. Dům se nachází v prostředí s vysokou hodnotou až 3.000 vzdušných záporných iontů/cm3. Cílem projektu je pomocí opatření zachovat a udržet vysoké hodnoty záporných iontů v domě po dokončení. Další informace a realizace najdete na mé webové stránce www.iontovydum.info

Obsah článku: Několik otázek a odpovědí * Jak vznikají záporné ionty? * Má voda a vlhkost vzduchu vliv na ionty? * V jakých jeskyních vznikají záporné ionty? * V které jeskyni jsou vzdušné vitamíny? * Jsou záporné ionty i jinde? * V čem jsou záporné ionty prospěšné? * V čem jsou škodlivé kladné ionty? * Co je iontový koeficient? * Můžeme vyrobit záporné ionty uměle? * Co je syndrom nemocných budov? * Jaké materiály neodčerpávají záporné ionty? * Prokázal někdo příznivé účinky záporných iontů na lidské zdraví?

Celý článek najdete v časopise WM magazín, letní dvojčíslo 234/235.

Doposud vyšlo:
Iontový dům, záporné ionty a zdravé bydlení 1 → WM magazín č. 222/223
Iontový dům, záporné ionty a zdravé bydlení 2 → WM magazín č. 224
Iontový dům, záporné ionty a zdravé bydlení 3 → WM magazín č. 225
Iontový dům, záporné ionty a zdravé bydlení 4 → WM magazín č. 226
Iontový dům, záporné ionty a zdravé bydlení 5 → WM magazín č. 229
Iontový dům, záporné ionty a zdravé bydlení 6 → WM magazín č. 231
Ionty dělají úžasné věci a zdravé bydlení → WM magazín č.232
Iontový dům, záporné ionty a zdravé bydlení 7 → WM magazín, letní dvojčíslo 234/235

(časopis v e-verzi si můžete objednat také e-mailem: jirimatejka@wmmagazin.cz

Pokračování v dalších číslech časopisu WM magazín. Pokud vám časopis líbí, podpořte časopis předplatným →  Děkuji. Jiří Matějka

Regenračné centrum