Pyramidy v Chorvatsku – I.

Zkrácený text z článku zveřejněném v časopise WM magazín, letní dvojčíslo  č.234-235

Průzkum časopisu WM magazín a Nový cestovatel.cz

Jiří Matějka, šéfredaktor

Stojíme na louce, před námi se tyčí tři stupňovité kopce s plochými vrcholy, na kterých jsou vidět zbytky kamenných konstrukcí. Tři pyramidy byly postaveny na plochém území a jsou orientovány podle tří hvězd souhvězdí Orion.

Expedice časopisu WM magazín navštívila pyramidální kopce v Chorvatsku na konci května 2021. V místě je jich asi deset, ale pouze tři mají hvězdnou orientaci.

Kopce jsou dnes zarostlé trnitým porostem a na vrchol neveda žádná stezka. Přesto zde kdysi existovalo město, které obývala neznámá před antická civilizace, jejíž historie mizí v šerém dávnověku. Existuje několik studií, které poukazují na dávný národ Ilyrů, což jsou v podstatě jižní Slované (Veneti, Etruskové). Historici odhadují, že pyramidální osídlení vzkvétalo a zaniklo před víc jak 3 až 4 tisíci lety.

Místní lidé přikládají tomto místu velký význam. Legendy hovoří o zlatém pokladu (zlaté tele?) ukrytém někde v těchto kopcích.

Cesta na vrchol

Hledali jsme cestu na vrchol prostředního kopce, několikrát se vraceli a znova zkoušeli projít trnitým porostem. Na úpatí jsou vidět zbytky kamenných stěn a teras. Terasy mají výšku asi 1,5 metru. Zeleň zakrývá mohutné kamenné bloky, vegetace brání výhledům ale také snadné prohlídce tohoto místa. Nakonec se nám podařilo spíš náhodou, nebo intuitivně, vyšplhat po kamenných terasách až na vrchol kopce. Ve vysoké trávě a porostu jsou hadi, proto bylo nutné postupovat pomalu a obezřetně. Ale to, co jsme viděli na vrcholu, předčilo veškerá naše očekávání.

Na vrcholu pyramidy

Poslední tři stupně nebyly již tak zarostlé, v místech jejich zborcení se dalo snadno postupovat dál až k vrcholu (asi 100 m n. m.). Vrchol pyramidy tvoří velká plošina vydlážděná mohutnými kameny. Z vrcholu je rozhled na všechny světové strany. Na sousedním velkém kopci jsou vidět rozvaliny kyklopských staveb, na opačné straně je malý kopec porostlý neprůhledným porostem, na západě je vidět na horizontu moře. Kromě dalších pyramidálních kopců je kolem plochý terén, který připomíná dno kdysi mělkého moře.

S němým úžasem jsme stáli na kamenném platu. Najednou jsme se ocitli v jiném světě, vnímáme fenomenální pocit ticha a klidu, zvuky jsou tlumené a barvy atmosféry se mění. Všichni pociťujeme zvláštní lehkost bytí, bezstarostnost a máme dobrou náladu.

Z vrcholu pyramidálního kopce proudí energie, kterou dokáží citliví lidé vnímat. Toto místo je ve středu energetických drah (dračích žílách) probíhajících napříč Balkánem. Podle těchto energetických cest (energetických meridiánů) byl kdysi organizován život lidí na Zemi.

Geometrie tří pyramid v Chorvatsku

Tvar tří vrcholů je na první pohled nejasný. Ze satelitní mapy vypadají jako kuželovité stavby (mohyly), při bližším průzkumu je patrné, že tvoří neúplný (tříčtvrteční kruh) s jednou stranou rovnou. Historici tvrdí, že tři postavené kopce (pyramidy) jsou o tři tisíc let starší než zbytek vrcholů kolem. Dávní architekti používali jako vzor právě tři geometricky postavené pyramidální kopce. Vypadá to na dávný plán, podle kterého se stavěly pyramidy po celém světě, například v Gíze, nebo tři pyramidy v severní Itálii.

Zaměřoval jsem pozici tří stupňovitých pyramid v Chorvatsku vzhledem k souhvězdí Orion. Podle tří hvězd pásu Oriona byly postaveny pyramidy v Gíze, v italském Montevecchiu a podle mého zjištění také zde, v Chorvatsku. Orientace není přesná, tak jako u všech pyramid na Zemi. Odchylka mohla vzniknout nepřesností, nebo posunem souhvězdí vůči tehdejšímu pozemskému pozorovateli. Je zvláštní, že stejná orientace i s odchylkou byla zanesena do plánu dávných architektů pyramid na celé Zemi. To nemůže být pouhá náhoda.

Egyptské pyramidy představují věrný otisk tří hvězd pásu Oriona. Způsob, jakým byl obraz souhvězdí přenesen na Zemi je fotometrický (vizuální). Dávný egyptský architekt zakreslil do plánů tři body podle tří hvězd zakotvených na linii meridiánu v den letního slunovratu. Vznikl dokonalý půdorys, v němž má každá pyramida svůj nebeský protějšek:

Stejný univerzální plán použili architekti, kteří plánovali trojici pyramid v Chorvatsku a také v severní Itálii u Montevecchio. Půdorys je shodný, ale není věrnou kopií egyptské Gízy. Ani být nemůže!

Při stavbě tří pyramid v Chorvatsku nebyla použita vizuální projekce tří hvězd Oriona podle Gízy. Hvězdný obraz nebeské polokoule na zemi byl zakreslen tak, jak byl vidět v Evropě. Příklad: Velká pyramida bude v evropském plánu nejjižnější a Mintaka nejsevernější bod, tedy opačně. Je to logické, Důležité bylo dodržet hvězdnou geometrii pyramid nastavenou podle místních podmínek.

Hvězdy a souhvězdí byly pro starověké národy jedinou věčnou věcí, kterou měli stále před očima. Podle hvězd vznikl před tisíci lety univerzální plán pyramidových komplexů. Dnešní učenci přesto stále tvrdí: „Pyramidy v Egyptě nejsou kopií hvězd, jde o pouhou náhodu.“ Domnívám se, že přichází doba, kdy budou muset tento chybný názor změnit …


Pojeďte s námi na poznávací cestu do Chorvatska v termínu 5-10.8.2021 a uvidíte nejenom pyramidy v Chorvatsku. Popis cesty najdete zde →

Fotoarchiv z poznávací cesty do Chorvatska →


Celý článek o pyramidách v Chorvatsku najdete v časopise WM magazín, letní dvojčíslo 234-235.

WM magazín č. 234-235, letní dvojčíslo

Pokud vám časopis líbí, podpořte časopis předplatným →

Regenračné centrum