Iontová cesta a jeskyně Pekárna

Hostěnická Iontová cesta a jeskyně Pekárna

Na naší planetě existují místa s vysokým obsahem zdraví prospěšných záporných iontů, které jsem nazval vzdušné vitamíny. Takových míst není mnoho. Vzdušné vitamíny jsou přírodního původu a nedají se ničím nahradit – ani čističkami vzduchu, které údajně vyrábí tisíce až miliony iontů.

Již několik let se věnuji tématu vzdušných vitamínů. Navštívil jsem a měřil vzdušné vitamíny na mnoha místech nejenom v Česko-Slovensku. Můj nejnovější průzkum a měření vzdušných vitamínů bylo natolik překvapivé, že vás s ním musím seznámit.

Zdraví prospěšné záporné ionty

Záporné ionty jsou záporně nabité atomy, které se váží na škodlivé mikroorganismy a rozkládají je. Čím více záporných iontů, tím příznivější je atmosféra pro lidi, zvířata a rostliny. Takových míst je dnes však velmi málo.

Zde vidíte tabulku s hodnotami, ve kterých běžně žijeme a pracujeme. Hodnota vyšší jak 4000 je velkým přínosem pro lidský organizmus. Naopak, hodnoty vzdušných vitamínů nižší jak 1000 jsou méně příznivé pro vše živé.

Jak vznikají záporné ionty není dodnes spolehlivě vysvětleno. Z mých zkušeností jsem vypozoroval, že zdraví prospěšné záporné ionty vznikají tam kde můžeme najít:

  1. přirozenou, nebo uměle vyvolanou cirkulaci vody
  2. horniny s vysokým obsahem vápence a železa
  3. ojediněle ionizační záření

Hostěnická Iontová cesta

Na konci vesnice Hostěnice začíná lesní stezka, která vede krasovým údolím až k jeskyni Pekárna. Lesní stezka, jak jsem zjistil, je unikátní velkou koncentrací vzdušných vitamínů. Proto jsem ji nazval Hostěnická iontová cesta.

Na začátku cesty je velké Hostěnické propadání, kde říční voda mizí v tajemných hlubinách země. Bahnitá laguna není příliš fotogenická, pro běžné turisty zřejmě nezajímavá, ale je to místo, kde je koncentrace vzdušných vitamínů vyšší než běžný průměr.

Stezka označená žlutou značkou pokračuje údolím až do jeskyně Pekárna. V celém údolí lemovaném skalisky a lesy jsem naměřil velmi vysoké hodnoty vzdušných vitamínů, od 5.000 až po 8.000 záporných iontů. Procházka Hostěnickým Iontovým údolím je velkým přínosem vaše pro zdraví.

Hostěnická Iontová studna

Přibližně v jedné třetině cesty je vidět štola. Místní jeskyňáři vysekali svislou hlubokou sondu do nitra země. Jejich cílem je najít skryté podzemní jeskyně. U studny a v jejím okolí jsem měřil vzdušné vitamíny. Výsledek měření je velkým překvapením. V okolí sondy je běžně 50.000 záporných iontů/cm3, přímo nad studnou je hodnota vyšší jak 300.000. Díky práci jeskyňářů proudí z hlubin země stovky tisíc zdraví prospěšných iontů na povrch. Využijte tuto ojedinělou možnost a navštivte Iontovou studnu na Hostěnické Iontové cestě.

Jeskyně Pekárna

Cesta Iontovým údolím končí u jeskyně Pekárna. Přírodní jeskyně Pekárna byla podle archeologů obývána již před 6.000 lety, kdy první lidé našli v jeskyni bezpečné zázemí. Ale odkud přišli tito údajně první lidé není vysvětlené. Přemýšlejme společně: Lidé z Pekárny znali oheň, který byl podle vědců poprvé vynalezen před 200.000–700.000 tisíci lety (?).

Je možné tvrdit, že lidé z Pekárny byli první lidé? Odkud pocházejí, nebo proč přišli neolitičtí lidé právě sem, do Moravského krasu? Vysvětlení je možná jednoduché – Moravský kras, jak ho dnes známe, před 5.000 lety ještě neexistoval. Důkazů o události, která změnila před pár tisíci lety povrch naší planety je mnoho. Dávní lidé, kteří se zachránili z potopených kontinentů a ostrovů, našli v jeskyní Pekárna nové a bezpečné útočiště.

Vzdušné vitamíny v jeskyni Pekárna

Hostěnická Iontová cesta končí v jeskyni Pekárna. Měřil jsem vzdušné vitamíny před vstupem do jeskyně Pekárna a na mnoha místech uvnitř jeskyně. Před vstupem se hodnoty vzdušných vitamínů pohybují kolem 5–7.000. Za vstupním portálem je to již 80.000. V zádní části jeskyně Pekárna je velmi vysoká hodnota vzdušných vitamínů, až 230.000 záporných iontů/cm3.. Ionizační záření jsem naměřil téměř nulové.

Již krátkodobý pobyt v takovém prostředí je velkým přínosem při lidský organizmus. Měření jsem provedl v 1.5.2020. Hodnoty vzdušných vitamínů se mohou během roku měnit, proto je nutné měření provádět v každém ročním období.

Hostěnická Iontová stezka je natolik zajímavá, že ji budu pravidelně navštěvovat a měřit vzdušné vitamíny. Na další měření se můžete přidat. Setkání pořádá Nový cestovatel.cz,

Informace o setkáních najdete včas na webových stránkách www.wmmagazin.cz, www.novycestovatel.cz, nebo www.pyramidapalava.cz

Seriál Vzdušné vitamíny v Česko-slovenském podzemí – dosud vyšlo:
WM magazín č. 212 – Supí jeskyně a jeskyně nad Švýcárnou (ČR); WM magazín č. 213 – Evina jeskyně (ČR); WM magazín č. 214 – Zbrašovské aragonitové jeskyně (ČR); WM magazín č. 215/216 – Belianská jeskyně; WM magazín č. 217 – Jeskyně Driny; WM magazín č. 218 – Sloupsko-šošůvské jeskyně; WM magazín č. 219 – Bystrianská jeskyně

Další články o Vzdušných vitamínech najdete na webových stránkách časopisu WM magazín → http://www.wmmagazin.cz/category/vzdusne-vitaminy/

Pokud se vám článek lidí, podpořte časopis WM magazín předplatnýmČasopis WM magazín vychází měsíčně v tištěné a elektronické verzi. Děkuji. JM.

Regenračné centrum